Javni poziv Evropskega sklada za regionalni razvoj na območju LAS Obsotelje in Kozjansko. Na voljo preko 200 tisoč evrov

5. 2. 2019 15:55

Višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 202.780,93 eurov, operacije pa lahko pridobijo sofinanciranje 80 % upravičenih stroškov.

2. JAVNI POZIV SKLADA ESRR – LAS Obsotelje in Kozjansko je objavila 2. javni poziv za izbor operacij, ki bodo upravičene do javne podpore iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Sredstva za sofinanciranje operacij je Lokalni akcijski skupini Obsotelje in Kozjansko dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 202.780,93 eurov, operacije pa lahko pridobijo sofinanciranje 80 % upravičenih stroškov. Rok za oddajo vlog je 21. 3. 2019.

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko dobite vsak delovni dan med 9. in 12. uro:

  • osebno po predhodnem dogovoru na sedežu LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah,
  • po telefonu: 03/81-71-860,
  • po e-pošti: info.lasok@gmail.com,
  • kontaktni osebi: Katja Romih in Bojana Žaberl,

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na naslednji povezavi: http://www.las-ok.si/2-jr-esrr

foto: RA SOTLA

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X