Za člani TD Pilštanj in KD Lesično – Pilštanj je bogato leto, pred njimi ambiciozni načrti

22. 1. 2019 11:06

V petek, 18. januarja, so se na Turistični kmetiji Mramor zbrali člani in povabljeni gostje TD Pilštanj in KD Lesično – Pilštanj. Najprej sta obe društvi podali svoji vsebinski in finančni poročili o delu v lanskem letu, potem pa predstavili programa za letošnje leto.

Za glasbeni uvod v večer sta poskrbeli citrarki Nika Senica in Ana Ploštajner, ob katerih je zapela Manca Senica. Nato pa je delovno predsedstvo dalo besedo predsednici KD Lesično – Pilštanj Nives Kostevc Arzenšek, ki je prisotne spomnila, da se zaključuje leto kulturne dediščine, Cankarjevo leto in hkrati obletnica beatifikacije svete Eme, ki naj bi se rodila prav na Pilštanju.

obcni_zbor_pilstanj_januar_2019_2V lanskem aprilu so o tej svetnici otvorili razstavo v stari šoli, člani KD (Dramska skupina Peilenstein) pa so na slavnostni blagoslovitvi obnovljenih orgel predstavili povezavo sv. Eme s Pilštanjem.

Vzporedno s tem so potekale temeljite raziskave arhitekturnih, etnoloških in drugih značilnosti Pilštanja, v katere so bili vključeni tudi člani kulturnega društva.

V drugi polovici avgusta so kulturniki gostili likovne pedagoge na že 18. likovni koloniji. Tudi oktober je bil bogat – pridružili so se članom turističnega društva na strokovni ekskurziji v Krko na Koroškem, Pilštanjski gospodarji so gostovali na Prazniku kozjanskega jabolka v Podsredi, izšla pa je tudi bogata monografija »Pilštanj in cerkev Sv. Mihaela«. V decembru so zelo uspešno izpeljali že 24. srečanje ljudskih pevcev in godcev »Pod cvetočo drnulo«.

obcni_zbor_pilstanj_januar_2019_3V programu KD Lesično – Pilštanj bo že v februarju prva prireditev ob kulturnem prazniku, posvečena pa bo 200-letnici Valentina Vodnika. V aprilu bodo v počastitev občinskega praznika otvorili razstavo lanske likovne kolonije.  Jeseni se bodo udeležili strokovne ekskurzije, zapeli na Prazniku kozjanskega jabolka, organizirali 6. literarni večer, decembra pa spet povabili ljudske pevce in godce “Pod cvetočo drnulo«.

Za TD Pilštanj je poročilo podala predsednica, dr. Andreja Kozmus. V tem letu so pripravili grafike sv. Eme za društvena darila, pomagali pri pogostitvi ob slovesni otvoritvi obnovljenih orgel v cerkvi sv. Mihaela na Pilštanju, ustvarili film o sv. Emi, šli jeseni skupaj s kulturniki na strokovno ekskurzijo na avstrijsko Koroško, izvedli več organiziranih vodenj skupin po trgu Pilštanj in po okoliških znamenitostih. Petkrat so se družili na družinskih pohodih, pa še na velikonočnem, Trubarjevem in božičnem pohodu. Urejali so okolico in izvedli štiri čistilne akcije. Na Prazniku kozjanskega jabolka so se predstavili s stojnico. Sestali so se na sestanku s ponudniki turističnih storitev in produktov na Kozjanskem. Pripravili so klopi, ki jih bodo v marcu namestili ob pohodne poti in na razgledne točke.

obcni_zbor_pilstanj_januar_2019_4Leto 2019 so si člani TD Pilštanj zadali kot »leto celostne ureditve trga Pilštanj«, pri čemer si bodo vse stavbe ogledali, popisali, obiskali njihove lastnike, izbrali prioritete in vizijo obnove ter pridobili vlagatelje. V sodelovanju s partnerjem KIP Vizijo iz Lesičnega so pri LAS Obsotelje in Kozjansko pridobili evropska sredstva za projekt »Drugačen pogled«, znotraj katerega bo na sedežu KIP vizije posebna točka za informiranje, izdali bodo promocijska gradiva in zloženke, izvajali bodo delavnice za invalide, medgeneracijske delavnice ter izobraževali o čebelah s pomočjo VR očal. Tudi v novem letu bodo nadaljevali s stalnimi dejavnostmi, z urejanjem trga, Eminega gaja in pastirske gmajne, se udeležili Prangerjade in več družinskih pohodov. Binkoštovanje pa bo tudi letos le za manjši krog obiskovalcev – za člane in pohodnike.

Ob koncu uradnega dela občnega zbora so članom obeh društev za dobro delo čestitali predstavniki povabljenih organizacij in društev. Razvila se je tudi debata o tem, koliko je trenutno licenciranih turističnih vodnikov v lokalnem okolju, kateri so aktivni in ali bi bilo potrebno izobraziti nove, pa o nevarnosti podrtja hiše v trgu Pilštanj, o potrebi po prostoru za razstavo slik, ki so nastale na likovnih kolonijah in že dani obljubi o postavitvi nagrobnika Kristini Berthoeld, učiteljici na Pilštanju.

V.G.

razbojnik-guzej-rs-klik

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X