Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Osebnosti leta 2018 RN sta Vinko But in Franci Jankovič


Na posebni prireditvi so sinoči na sedežu medijske hiše Novice v Slovenskih Konjicah razglasili Osebnost leta 2018 Rogaških novic in podelili priznanje za življenjsko delo. Izbor so letos opravili  sedmič zapored.

Osebnost leta 2018 po izboru bralcev Rogaških novic je Vinko But, direktor Kmetijske zadruge Šmarje in podpredsednik PGD Kostrivnica.

Priznanje za življenjsko delo so podelili Franciju Jankoviču iz Rogaške Slatine, dolgoletnemu komercialnemu direktorju Steklarne Rogaška, ustanovitelju in dolgoletnemu predsedniku Društva vinogradnikov Rogaška Slatina in ambasadorju Slovenskega reda vitezov vina.

Poleg Vinka Buta so bili za osebnost leta nominirani še: Zofka Čakš, medicinska sestra iz Šmarja pri Jelšah, Janez Čobec, predsednik Folklornega društva Minerali Rogaška Slatina, Ana Ferme, pevka iz Mestinja, Rok Mordej, kapetan FC Dobovec, Grega Narat, vodja Gostišča Jurg, Valerija Slemenšek, lani v.d. direktorice JZ Kozjanski park, Florjan Vasle, direktor Term Olimia, Branko Volovšek iz podjetja MOS Servis iz Mestinja in Lidija Umek, direktorica Senior centra iz Bistrice ob Sotli. Posebne skulpture sta dobitnikoma podelila direktor podjetja Gora d.o.o., izdajatelja RN, Tomo Penič in odgovorni urednik Rogaških novic Jože Strniša.

Dosedanje osebnosti leta so bile: Danica Zorin Mijošek, Peter Volovšek, Darja Štraus Trunk, Metka Lorger, Jim Walsh in Ivan Povalej.

Osebnost leta 2018 po izboru bralcev Rogaških novic je Vinko But, direktor Kmetijske zadruge Šmarje in podpredsednik PGD Kostrivnica.

Vinko je že vrsto let na čelu ene najbolj uspešnih kmetijskih zadrug v Sloveniji, ki je lani praznovala 70 let od ustanovitve in 30 let, odkar je s poslovanjem pričela Hiša vin Emino. Zadruga s svojim poslovanjem deluje v korist svojih članov. Že nekaj let je zelo aktiven tudi v kmetijsko gozdarski zbornico Slovenije. Vinko je tudi eden največjih kmetov na našem območju, ki vsako jutro pred odhodom v službo poskrbi za 80 bikov v hlevu, za katere mora v poletju priskrbeti veliko hrane. V prostem času pa se v družbi družine ali prijateljev še uspe sprostiti v hribih.

Priznanje za življenjsko delo so podelili Franciju Jankoviču iz Rogaške Slatine, dolgoletnemu komercialnemu direktorju Steklarne Rogaška, ustanovitelju in dolgoletnemu predsedniku Društva vinogradnikov Rogaška Slatina in ambasadorju Slovenskega reda vitezov vina.

Rojen v steklarski družini kot 13. otrok leta 1944. Osnovno šolo in takratno nižjo gimnazijo obiskoval v Rogaški Slatini, Srednjo ekonomsko šolo pa v Celju. Nato je služil vojsko v JLA, po vrnitvi se je zaposlil v SDK (Služba družbenega knjigovodstva). Zaradi izjemne želje, da bi delal v Steklarni, kot ostali družinski člani, je leta 1966 sprejel delovno mesto strojepisca. V službi je izredno hitro napredoval, leta 1974 postal komercialni vodja in na tem delovnem mesto ostal do upokojitve, kamor je odšel leta 2000 po infarktu. Z ženo sta v osemdesetih letih prejšnjega stoletja podedovala »grunt« v Jurgu, med ostalim tudi vinograd s starimi sortami. Kakovost vina je od letnika do letnika zelo nihala, glavni vzrok je bil v pomanjkanju znanja. Leta 1994 so na njegovo pobudo ustanovili vinogradniško društvo, da bi se ustrezno izobrazili. Z izjemno strokovno bogatimi predavanji v sodelovanju s institucijami za izobraževanje in kmetijskimi zavodi so že po nekaj letih dosegli vrhunska vina in rezultate. Skupaj s sponzorji je društvo zbralo finančna sredstva in odkupilo staro Calsko gorco in pričelo z njeno obnovo. Njegova aktivnost je bila razpoznavna in opažena širše v Sloveniji in kot rezultat te dejavnosti je sledilo povabilo in sprejem v Panonski red vitezov vina, ki se je kasneje preimenoval v Evropski red vitezov vina. Skupaj s somišljeniki so v Redu pričeli z aktivnostmi, da bi ustanovili v Sloveniji svoj slovenski red vitezov vina. To se je zgodilo leta 2004 na Ptuju. V sodni register je vpisan kot eden od šestih ustanoviteljev. V Redu je opravljal tajniško funkcijo dva mandata (po pet let), nakar izvoljen kot ambasador Reda (najvišja funkcija v Redu). Mandat se mu izteče aprila letos.