Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Zmeda glede vrisane kolesarske poti skozi Šmarje: spreminja se nič, le kolesarji naj bi bili bolj varni


Konec oktobra so voznike na Kolodvorski, Rimski cesti in v obrtniški ulici v Šmarju pri Jelšah presenetile nove oznake na cestišču. Te označujejo kolesarsko stezo, oziroma pot, ki je vrisana kar znotraj obstoječega cestišča.

Sklepajoč po odzivih v pogovorih in na družabnih omrežjih je med vozniki osebnih, kombiniranih, tovornih in drugih štirikolesnikov nastala zmeda, kaj nove talne označbe pomenijo, še posebej zato, ker od vrisane kolesarske poti do drugega roba vozišča ponekod ni ostalo prostora niti za en avtomobil.

A z vidika cestnoprometnih predpisov se z novo cestno signalizacijo ne spreminja nič, so nam potrdili tako na policiji, kot na Občini Šmarje pri Jelšah, ki so odgovorni za vrisano novo kolesarsko pot. Vozniki avtomobilov in drugih motornih vozil za vožnjo še vedno lahko uporabljajo tudi del, kjer je narisana kolesarska pot.

Z Občine so sporočili, da je nova kolesarska povezava skozi naselje pomembna za izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti v občini ter bo povečala varnost udeležencev v cestnem prometu, predvsem kolesarjev.

"slim fit" prehod pri Feniku. Kolesarji boo varnejši, pravijo na Občini.
“slim fit” prehod pri Feniku. Kolesarji bodo varnejši, pravijo na Občini.

“Mi lahko mogoče kdo razloži, kako naj se po novem z avtom vozim mimo Fenika? In kako naj se s kom srečam?
Se mi zdi, da so malo narobe izmerili širino … ?”

Tovrstni komentarji so se konec oktobra med Šmarčani pojavili na Facebooku, v gostilniških pogovorih in tudi v vprašanjih našemu mediju. Čez noč so se namreč na cestah v Šmarju pojavile oznake kolesarske poti, ki se začenja na Kolodvorski ulici v neposredni bližini novo urejenega parkirišča za avtodome, se mimo železniške postaje in vrtca nadaljuje do vage in nato na Aškerčevem trgu zavije v enosmerno ulico mimo sladoledarja. Pot nato pelje do glavne ceste, katero prečka skozi razširjeni prehod za pešce in kolesarje.

Povezava naprej poteka ob desnem robu glavne ceste po novozgrajeni kolesarski in pešpoti do priključka Rimske ceste. Nadaljuje se do križišča s trgovino Fenik in po Obrtniški ulici do Petrolovega servisa ob glavni cesti, kjer se trasa naveže na obstoječo kolesarsko povezavo proti Belem. Na tem delu bo, kot sporočajo z Občine Šmarje pri Jelšah, urejeno kolesarsko počivališče s primerno urbano opremo za kolesarje.

Kolesarska povezava je nedvomno mišljena kot pridobitev za kraj, a saj v prvih reakcijah dela krajanov očitno ni bila razumljena na takšen način. Ob vsesplošni zmedi, ki je nastala tako v pogovorih, kot na cestišču samem, kjer so se vozniki trudili voziti po ozkem pasu neoznačenega dela zemljišča, je mnogo negodovanja povzročila tudi ukinitev priljubljenih parkirnih prostorov med cerkvijo in sladolednim vrtom Ferati.

Pojasnilo Policijske postaje Šmarje pri Jelšah:  Za novo označen kolesarski pas, ki sedaj poteka tudi po Rimski cesti v naselju Šmarje pri Jelšah, kjer je vozišče ozko, velja, da ga morajo uporabljati vozniki koles, ki morajo voziti drug za drugim in pri tem morajo biti pozorni tudi na druge udeležence v cestnem prometu, ki tudi uporabljajo ta del vozišča.

Z označitvijo kolesarskega pasu na tem delu ceste se prometni režim nič ne spreminja, saj ga lahko uporabljajo tudi vozniki motornih vozil. Poudariti pa je potrebno, da morajo biti udeleženci v cestnem prometu pozorni drug na drugega.

Z vidika cestno prometnih predpisov se ne spreminja nič, gre za inovativen pristop za kolesarje

A vroče glave so, razen izgube parkirnih mest, verjetno nepotrebne. Kot so nam zatrdili tako na policiji kot na Občini, se promet motornih vozil z izgradnjo povezave ne spreminja. To pomeni, da lahko vozniki avtomobilov, kombijev, tovornjakov … za vožnjo še vedno uporabljajo celotno vozišče, torej tudi tisti del, kjer so zdaj vrisane oznake za kolesarsko pot.

A v čem je potem smisel tovrstnih oznak, saj so kolesarji po teh cestah vozili že do sedaj, avtomobili, so se jim spretno izogibali, prometnih nesreč med kolesarji in vozili pa ni bilo, nas je zanimalo.

Na Občini so nas podučili, da je Sharrow oznaka za souporabo voznega pasu in prihaja iz izraza share the road, torej delimo si cesto.

“Sharrow, označen s prometnim znakom in talno označbo, opozarja voznike na prisotnost kolesarjev,” so zapisali in dodali, da je nov in inovativen pristop za kolesarje primeren za ulice, kjer primanjkuje prostora za kolesarske steze.

“Na ta način imajo kolesarji dovolj prostora za kolesarjenje, avtomobili pa ne vozijo tik ob njih. Kolesarji se izognejo luknjam, pesku in poškodovanemu vozišču ob straneh,” so nam pojasnili.

“Promet motornih vozil se z izgradnjo kolesarske povezave ne bo spremenil! Z označitvijo kolesarske poti (pomožni kolesarski pas na vozišču, 32. člen Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Ur. list RS št. 99/15) ter novozgrajeno kolesarsko in pešpotjo se bo povečala varnost udeležencev v cestnem prometu, predvsem kolesarjev.”

Kot pravijo, vozniki in potniki v avtomobilih ne morejo poškodovati kolesarjev z odpiranjem vrat avtomobila. “Najbolj pomembno je, da vozniki ne morejo spregledati kolesarjev na sredini vozišča. V praksi postavitev sharrow pomeni, da morajo vozniki motornih vozil upočasniti in prilagoditi vožnjo, tako da kolesarji lahko varno kolesarijo pred njimi.”

Na Občini Šmarje pri Jelšah še poudarjajo, da vsaka novost oziroma sprememba zahteva svoj čas in določeno mero potrpežljivosti pri ljudeh.

“Nenazadnje pa je upoštevanje novih talnih označb odraz prometne kulture udeležencev v prometu, ki so tudi soodgovorni za svojo in varnost ostalih udeležencev,” so zaključili svoje pojasnilo za Kozjansko.info.

Oznake na Kolodvorski pri vrtcu in železniški postaji
Oznake na Kolodvorski pri vrtcu in železniški postaji
Za projekt pridobili državna sredstva

Pri vrisovanja kolesarskih poti na obstoječa cestišča gre za uresničevanje strategije razvoja kolesarskega omrežja, saj je Občina Šmarje pri Jelšah del sistema daljinskih kolesarskih povezav Slovenije. Izgradnja povezovalne kolesarske povezave skozi naselje je opredeljena v akcijskem načrtu Celostne prometne strategije občine Šmarje pri Jelšah, ki jo je občinski svet sprejel marca lani.

Kot še poudarjajo na Občini, je ureditev kolesarske povezave skozi naselje potrebna in nadvse pomembna tudi za izvajanje nadaljnjih ukrepov trajnostne mobilnosti v občini (npr. izvedba sistema izposoje koles in podobno …).

Za projekt so sicer v okviru javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti Ministrstva za infrastrukturo pridobili sofinanciranje v višini dobrih 34,5 tisoč evrov. Skupna vrednost investicije je slabih 60 tisoč evrov, razliko je Občina Šmarje pri Jelšah pokrila iz občinskega proračuna.

R. Č.