Več kot osebna predstavitev Davida Stupice – odličen kulturni dogodek

9. 11. 2018 14:09
Foto: Marija Šilec
Foto: Marija Šilec

Zgornja dvorana kulturnega doma Šmarje pri Jelšah je v sredo gostila osrednji predstavitveni dogodek neodvisnega županskega kandidata Davida Stupice. Skozi osebni pogovor so obiskovalci spoznali razloge za kandidaturo, cilje in ukrepe iz njegovega volilnega programa, manjkal pa ni niti kulturni program in odlična pogostitev, ki sta celotno predstavitev povzdignila še višje – dogodek je bil nadvse prijeten kulturno-gastronomski večer.

 David Stupica je kot prvi izmed petih kandidatov za župana Občine Šmarje pri Jelšah, kandidaturo napovedal že konec januarja, kjer je že izpostavil bistvene točke svojega volilnega programa. Že takrat je povedal, da se na  lokalne volitve podaja odločno, premišljeno in z veliko ljubezni do domače občine. Stupica meni, da je kandidatura izziv, ki zahteva veliko razmišljanja o nadaljnjem razvoju občine, hkrati pa zahteva premišljeno izbiro ciljev in ukrepov za uresničitev zastavljenih ciljev.

Veliko mu pomeni podpora družine, je namreč oče dveh osnovnošolskih otrok, ki jih ima s partnerko Evo. Podporo vidi tudi v kandidatih in kandidatkah, ki sestavljajo Listo Davida Stupice za občinski svet. Vesel je, da mu je uspelo na listo povabiti tako raznolike profile osebnosti: mlade in starejše, ki imajo znanja iz najrazličnejših področij, med drugim s področij gospodarstva, kmetijstva, kulture, vodenje krajevne skupnosti, zdravstva, poznavanje dela s starejšimi in mladimi, področja šolstva, pridobivanja nepovratnih sredstev, turizma …

Na sredini predstavitvi pa so lahko obiskovalci izvedeli marsikatero osebno zgodbo o njem in njegovem programu, ki je prej še niso vedeli.

stupica-2
Foto: Marija Šilec
Karate mojster

Stupica je zagotovo marsikoga presenetil z dejstvom, da je mednarodni mojster borilnih veščin – vaditelj/inštruktor s stopnjo pasu črni pas 3.dan. Prepričan je, da je karate odločilno oblikoval njegovo osebnost. »Karate je bil razvit zato, da posameznika tako telesno kot umsko pripravi na vse izzive v življenju, vzpostavi telesno in duševno ravnovesje, zagotovi vsestranski motorični razvoj, saj so pri vadbi dejavne vse gibalne strukture, krepi socializacijo, vključevanje v večje skupine in podobno.«

Veščine iz športa je prenesel tudi na svoje strokovno področje dela; Stupica je namreč že sedem let koordinator kulturnih dogodkov na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območni izpostavi Šmarje pri Jelšah. Služba mu je tako omogočila, da je dobro spoznal širše območje Šmarja pri Jelšah, saj izpostava, v kateri je zaposlen, pokriva tudi občine Podčetrtek, Kozje in Bistrico ob Sotli. V svoji službi tako skrbi za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti ter zagotavljanja strokovno in organizacijsko podporo ljubiteljskim kulturnim dejavnostim. Zato je v programu poseben poudarek namenil tudi izgradnji in obnovi gasilsko-kulturnih domov po Občini, ki so pogosto glavni objekti za družabno in kulturno življenje krajanov, hkrati pa pomembno domovanje gasilcev. Verjame v večletni načrt vlaganj, s katerim bi lahko vsako leto obnovili vsaj enega od teh domov.

Zaradi svoje zaposlitve še bolj ve, kako pomembni so medosebni odnosi, enake možnosti za vse, ohranjanja dediščine in predvsem osebni stiki med ljudmi. »Že v službi, sedaj pa tudi na predstavitvah po krajevnih skupnostih, sem ugotovil, da ljudje zelo pogrešajo pogovore. Zato smo že na prvem predstavitvenem pogovoru na Sladki Gori sprejeli odločitev, da v primeru izvolitve vsako leto v vsaki krajevni skupnosti organiziramo Dan krajanov in krajank, kjer bomo poskrbeli za možnost javne razprave z županom in zaposlenimi na občini, hkrati pa imeli tudi prijetno družabno srečanje,« obljublja Stupica.

Močna podpora

Čeprav je Stupica svojo kandidaturo napovedal kot neodvisni kandidat, so mu svojo podporo izkazale kar tri politične stranke, in sicer Socialni demokrati, Stranka modernega centra in Demokratična stranka upokojencev Slovenije. Vsem strankam se je zahvalil za podporo pri uresničevanju svojega cilja, še posebej pa se je zahvalil za podporo ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku, ki bi se moral udeležiti dogodka, vendar je moral odpotovati na službeno pot na Kitajsko, je pa svojo uradno podporo posredoval v video posnetku, ki si ga lahko ogledate spodaj.

Celoviti pregled volilnega programa

V drugem delu predstavitve je Stupica v pogovoru, ki ga je vodila Mimica Kidrič, dolgoletna radijska, sicer pa tudi nosilka lista v 2. volilni enoti, predstavil cilje in ukrepe iz svojega volilnega programa.

Če ga na kratko povzamemo:

 • enakomerni razvoj in investicijska vlaganja v vse krajevne skupnosti v občini;
 • vlaganja v cestno infrastrukturo, vključno z ureditvijo kolesarskega omrežja in ostalo javno infrastrukturo;
 • skrb za zdravstvo, šolstvo in predšolsko vzgojo, kulturo, socialno varstvo, društveno življenje;
 • ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj gospodarstva, podjetništva in kmetijstva;
 • celovita ureditev Športnega parka Šmarje pri Jelšah in izgradnja kopališča;
 • ureditev namenskih najemnih stanovanj za upokojence in ostale starejše;
 • uvedba participativnega proračuna (možnost vplivanja občanov na proračuna);
 • pridobitev certifikata Mladim prijazna občina;
 • pridobitev naziva Občina po meri invalidov;
 • varovanje in ohranjanje kulturne, naravne in nesnovne dediščine območja;
 • učinkovita stanovanjska politika in gospodarjenje z nepremičninami;
 • dogovori za začetek projektov »Jelšingrad« in »Stanovanjska soseska Dobrava«;
 • celovita urbanistična ureditev občinskega središča;
 • pridružitev mreži lokalnih skupnosti na poti do Zero Waste – družbe brez odpadkov;
 • načrt razvoja in izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na celotnem območju občine;
 • dostopnost storitev občinske uprave vsem občanom in občankam in
 • povezovanje s partnerji in organizacijami na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni.

Stupica je skozi predstavitev predstavil konkretne ukrepe za uresničitev posameznega cilja. Tako je na primer pojasnil idejo o realizaciji izgradnje oskrbovanih stanovanj s pojasnilom, da je vedno zagovarjal naložbo v izgradnjo varovanih stanovanj, vendar s poudarkom na iskanju investitorja kot je Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., kateremu Občina zagotovi zemljišče, komunalno infrastrukturo in idejno zasnovo. Investitor uredi namenska najemna stanovanja za upokojence in ostale starejše,  vendar imajo pri najemu prednost občani in občanke naše občine.

Na področju mladih želi pridobiti certifikat Mladim prijazna občina, hkrati pa v objektu Stare šole vzpostaviti aktivni mladinski center, kjer se bodo lahko mladi srečevali, pripravljali skupne projekte in opozarjali na probleme, s katerimi se srečujejo.

Dotaknil pa se je tudi projektov »Jelšingrad« in »Stanovanjska soseska Dobrava«, pri katerih je povedal, da je potrebno pred obljubami urediti lastništvo objektov. »Preveč je ovir, da bi lahko trdil, da jih bomo realiziral v prihajajočem mandatu. Zakaj? Ker sta obe zemljišči oziroma objekta v zasebni lasti (razen zemljišč okoli Jelšingrada). V primeru izvolitve bom naredil vse, da s sedanjimi lastniki najdemo skupni jezik in oba projekta izpeljemo v najkrajšem možnem času.«

Edini obljublja participativni proračun

V svojem programu pa je kot edini kandidat obljubil uvedbo participativnega proračuna. Čeprav se morda sliši kot novost, je to ustaljena praksa v svetu, prav tako ga uporablja že nekaj slovenskih občin. Kaj je participativni proračun? Je proces demokratičnega soodločanja, pri katerem o porabi dela proračunskih sredstev neposredno odločajo prebivalke in prebivalci. Danes participativni proračun uporabljajo tako majhna kot večmilijonska mesta, med njimi Buenos Aires, La Paz, Montevideo, Boston, v Evropi pa ga je vsaj enkratno uvedlo že več kot 3000 mest, celo velemesta, kot so Pariz, Milano, Madrid ali Lizbona.

Zagotovo je to priložnost za aktiviranje občanov in občank, hkrati pa priložnost za župana, da spozna njihove potrebe in projekte ter jih vključi v proračun. »Ker je občinski denar denar vseh ter tako tudi moja in tvoja skrb,« meni Stupica.

stupica3
Foto: Marija Šilec

Nadvse vesel je tudi podpore svojih prijateljev, ki so hkrati tudi kandidati in kandidatke njegove liste za občinski svet. »Vesel sem, da imam ob sebi ekipo, ki mi pomaga pri kampanji, sooblikuje mnenja, pomaga iskati rešitve in poskrbi tudi za gastronomsko ponudbo, kot je nocojšnja pogostitev,« je zaključil Stupica.

Program in aktivnosti županskega kandidata Davida Stupice lahko spremljate na njegovem uradnem Facebook profilu – link na profil: https://www.facebook.com/obudimosmarje

Da je dogodek dobil pridevnik kulturni pa so poskrbeli Žan Stres na harmoniki, sestri Vita in Eva Novak na flavti in citrah ter Kaja Bicskey z zaključno pesmijo Med iskrenimi ljudmi.

Osebni pogovori so se tako nadaljevali v spodnji dvorani kulturnega doma, kjer so kandidati in kandidatke iz liste pripravili bogato pogostitev.

stupica55
Foto: Marija Šilec

*Naročena novica, naročnik: Lista Davida Stupice

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
150 queries in 1,576 seconds.