Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Za županjo Občine Šmarje pri Jelšah tudi neodvisna kandidatka Bojana Pevec

SPOŠTLJIVO V JUTRI. To je moto kandidatke za županjo Občine Šmarje pri Jelšah Bojane Pevec, ki se na volitve podaja kot neodvisna kandidatka.

Njena prizadevanja za nadaljnji razvoj občine Šmarje pri Jelšah bodo temeljila na spoštljivem odnosu med občinskim svetom, občinsko upravo, krajevnimi skupnostmi, društvi in vsemi občani.

bojana-pevec_v2Bojana Pevec je otroštvo preživela v delavsko-kmečki družini v Imenem. Osnovno šolo je obiskovala v Podčetrtku ter že kot osnovnošolka uspešno organizirala in sodelovala na šolskih in obšolskih dejavnostih. Šolanje je nadaljevala na Pedagoški gimnaziji Celje in jo kot odlična dijakinja zaključila. Po gimnaziji se je vpisala na Pedagoško akademijo v Mariboru, smer matematika-fizika. V času študija je bila tudi ustanoviteljica in predsednica Društva mladine v Podčetrtku.

Po študiju je leta 1986 začela poučevati na Osnovni šoli Bistrica ob Sotli, od leta 1992 pa je bila zaposlena na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah, kjer je bila v času od leta 1993 do 2008 tudi pomočnica ravnatelja. Delo pomočnice ravnatelja v takrat 110 članskem kolektivu jo je usposobilo za načrtovanje in organizacijo timskega dela.

Zadnja leta poučuje matematiko, svoje delo pa nadgrajuje z mentorstvom učencem pri raziskovalnem delu in doseganju najvišjih državnih priznanj za znanje matematike.

Bojana Pevec: Prepričana sem, da bomo s spoštljivim odnosom med občinskim svetom, občinsko upravo, krajevnimi skupnostmi, društvi in vsemi občani, dosegli nadaljnji razvoj občine Šmarje pri Jelšah in zastavljeni program.

Sicer pa se je Pevčeva z 19 leti poročila na večjo družinsko kmetijo v Zibiki, kjer sta si z možem Avgustom ustvarila družino s tremi otroki, sinovoma Damjanom in Avgustom, veterinarjema, in hčerko Saro, študentko medicine.

Imajo družinsko kmetijo v razvoju, ki so jo povečevali z večjimi lastnimi nakupi zemljišč. Pevčeva na domači kmetiji vodi knjigovodstvo ter pripravlja vso potrebno dokumentacijo za potrebe kmetije ob kandidiranjih na evropske razpise.

Bojana Pevec: Osebnostno sem odločna, dosledna, delovna, vztrajna, natančna, povezovalna in spoštljiva do vseh in vsakega posebej.

bojana-pevec_v1Bojana Pevec ni bila nikoli članica kakšne politične stranke in tudi na te volitve vstopa kot neodvisna kandidatka s sloganom: SPOŠTLJIVO V JUTRI.

Program razvoja občine Šmarje pri Jelšah v obdobju 2018-2022

Kot županja se bo Pevčeva zavzemala za uresničitev naslednjih projektov:

  • Izgradnja sodobnega kopališča Šmarje pri Jelšah
  • Izgradnja oskrbovanih stanovanj v Šmarju pri Jelšah
  • Izgradnja večje stanovanjske soseske v delu severozahodno od nadhoda in zahodno od osnovne šole Šmarje pri Jelšah
  • Izgradnja dodatne-nadomestne ceste Šmarje
  • Izgradnja daljinske kolesarske povezave (Šentjur-Rogatec, Poljčane-Bistrica ob Sotli)
  • Izvedba prodaje-nakupa zemljišč in dvorca Jelšingrad…
  • Vse točke njenega programa najdete na njeni spletni strani www.bojanapevec.si

Ob izpostavljenih naložbah bo Pevčeva kot županja skrbela, da bo Občina v proračunu vsako leto, kot do sedaj, zagotavljala denar in skrbela za investicijsko vzdrževanje objektov, kot so knjižnica, vrtec, osnovna šola s podružnicami, občinska stanovanja. Vlagati namerava v ustvarjanje novih delovnih mest za mlade ob sodelovanju gospodarstva in turizma v občini, podporo športnim, gasilskim in kulturnim društvom ter oživljanje prireditev namenjenih mladim in starejšim občanom.

Prav tako namerava sofinancirati mlade pri raziskovalnem, znanstvenem in študijskem delu, zagotavljati finančne vzpodbude za razvoj podjetništva in pripravo potrebne dokumentacije za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov. Zagotovila bo tudi redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, dodeljevanje finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, itd..

Kot dodaja, pa je ob vsem tem njen največji cilj, da kot županja najde pot do vsakega občana in poveže ljudi med sabo.

Celoten program in več o njej si lahko ogledate na njeni predstavitveni spletni strani: www.bojanapevec.si

*Naročena novica