Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Regijska štipendijska shema v pomoč podjetjem pri pridobivanju ustreznega kadra


regijska-stipendijska-shemaSubjekti spodbujanja regionalnega razvoja (12 regionalnih razvojnih agencij) zmanjšuje vrzel med mladimi in kadrovskimi potrebami delodajalcev s pomočjo sofinanciranja kadrovskih štipendij.

Problematika pridobivanja ustreznih kadrov v podjetjih je vedno večja, razlogov za to je veliko: izobraževalni programi mladih pogosto niso skladni s pričakovanji in potrebami delodajalcev, vse več je visoko izobraženega kadra – primanjkuje pa kadrov na poklicni in srednješolski ravni.

Za zmanjšanje vrzeli so potrebni dobro načrtovani ukrepi tako na državni ravni kot tudi s strani delodajalcev.

V vseh dvanajstih regijah se na območju celotne Slovenije izvaja instrument Regijska štipendijska shema, kratko imenovano RŠS, katere namen je delodajalcem zagotoviti ustrezen kader s pomočjo sofinanciranja kadrovskih štipendij v višini 50 % podeljene kadrovske štipendije delodajalca in celo v višini 70 % kadrovske štipendije, če je ta opredeljena v Politiki štipendiranja za obdobje 2015-2019.

V obdobju 2008-2015 je bilo v Slovenji v okviru RŠS štipendiranih že preko 4000 mladih (dijakov in študentov) v sodelovanju tisoč in več delodajalcev. V zadnjih dveh letih, torej v letu 2017 in 2018, pa je v okviru RŠS štipendiranih že okoli 800 mladih. Štipendist vsako šolsko/študijsko leto pri delodajalcu, ki ga štipendira, opravi delovno prakso, skozi katero štipendist spozna dejavnost in delo v podjetju, delodajalec pa prepozna njegove poklicne potenciale. Po zaključku izobraževanja sledi zaposlitev pri delodajalcu.

rasr-logoSubjekti spodbujanja regionalnega razvoja – regionalne razvojne agencije – nove delodajalce in mlade že vključujejo v RŠS za šolsko/študijsko leto 2018/2019, saj so v septembrskih dneh že objavili Javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko leto 2018/2019.

Instrument RŠS izvajajo na regionalni ravni v partnerstvu z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delodajalci in mladimi. Namen je spodbuditi razvoj človeških virov in gospodarstva za skladnejši razvoj regij. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

clanstvo-polsi-rkcpl-vse-opcije

zarja-festival-2018-klik