Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Milijon evrov za ustvarjanje nove čezmejne destinacije


V Skazovi hiši, v šmarski vinski kleti, so partnerji projekta In cultura veritas predstavili milijon evrov vreden projekt, ki ima za končen cilj ustvarjanje nove, inovativne čezmejne destinacije, ki povezuje območju zagrebške županije ter Obsotelja in Kozjanskega.

Izbira lokacije predstavitvene konference nikakor ni naključje, saj bosta Skazova hiša in klet jedro investicijskih vlaganj, ki bodo izvedena v projektu.

predstavitev-projekta-_-predstavljanje-projekta-foto_denis_bucar1Projekt čezmejnega sodelovanja Slovenije in Hrvaške “In cultura veritas”, v katerem je vodilni partner Zagrebška županija, je na 3. roku javnega poziva Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvatska uspešno pridobil sredstva za realizacijo skupnih ciljev nove destinacije. Ob vodilnem partnerju na hrvaški strani v projektu sodelujejo še dva partnerja iz Hrvaške: Muzejski dokumentacijski center (MDC) in Združenje hrvaških potovalnih agencij (UHPA). Na slovenski strani pa ob Razvojni agenciji Sotla v projektu sodeluje tudi Občina Šmarje pri Jelšah in Kmetijsko gozdarski zavod Maribor.

Skupna vrednost projekta je 1,003.317 €, od tega bodo partnerji skupaj pridobili dobrih 850.000 € sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, medtem ko bodo Projekt nadaljuje dobro sodelovanje med Obsoteljem in Kozjanskim ter zagrebško županijo. Skupen cilj partnerjev je dodaten dvig prepoznavnosti, privlačnosti, dostopnosti in zaščite kulturne dediščine vključenih območij ter povečanje gospodarske aktivnosti z razvojem nove, trajnostno usmerjene turistične destinacije.

predstavitev-projekta-_-predstavljanje-projekta-foto_denis_bucarZ nadgradnjo vsebin na vinskih cestah želijo v destinaciji razviti nove vsebine, ki bodo zanimive za obiskovalce, hkrati pa bodo ponudnike spodbujale k razmišljanju o vključevanju dediščine v svojo ponudbo. Ker bo nova destinacije povezovala 4 vinske ceste (šmarsko-virštanjsko (VTC 10) na slovenski ter plešivičko, zelinsko in samoborsko na hrvaški strani), bodo tudi vsebine imele poudarek na dediščini vinarstva in vinogradništva, tako bodo v projektu organizirane vinske razstave v muzejih, degustacije v objektih kulturne dediščine in podobno. Da bi destinacija postala še bolj privlačna, bodo evropska sredstva vložena v infrastrukturo za obiskovalce, tako bo na slovenski strani Občina Šmarje pri Jelšah uredila objekt Skazove hiše (ureditev fasade, stopnišča in freske v objektu), dodatno opremila šmarsko vinsko klet, vzpostavila štiri točke, kjer bodo nameščene pametne klopi in turistomati s promocijsko vsebino destinacije, prav tako bodo na hrvaški strani realizirana manjša vlaganja v infrastrukturo za obiskovalce. Razvojna agencija Sotla bo skrbela za dodatne promocijske aktivnosti doma in v tujini, nadgradnjo znanj obstoječih ponudnikov ob vinski cesti in sodelovala pri vzpostavljanju novih produktov. Velik doprinos čezmejni destinaciji pa bo celovita digitalizacija ponudbe, za katero je v projektu predvidenih skoraj 200.000 €, izvedla pa jo bo Zagrebška županija kot vodilni partner v projektu.

Velimir Kokot, vodja oddelka za sklade Evropske unije, regionalno in mednarodno sodelovanje v Zagrebški županiji»Ponosni smo, ker je to prvi projekt čezmejnega sodelovanja, v katerem je Zagrebška županija vodilni partner in ima v projektu tudi največji delež sredstev, in sicer 403.513,00 €, kar je dobrih 40% celotnega proračuna projekta«

Nadica Žužak, namestnica župana Zagrebške županije»Prepričana sem, da je takšna oblika sodelovanja in izkušnje iz sosednje Slovenije, priložnost da dodatno izboljšamo naše uspešnost o črpanju EU sredstev.«

Ivana Rendulić Jelušić, vodja projektne skupine, zaposlena v zagrebški županiji»Verjamem, da bomo z razvojem atraktivne kulturno-turistične ponudbe na lokacijah kulturne dediščine in ob vinskih cestah, bodo doprinesli k dodatnemu trajnostnemu razvoju na področju gospodarstva in družbenega življena na čezmejnem območju.«

Bojana Žaberl, direktorica Razvojne agencije Sotla»S projektom želimo predvsem revitalizirati vinske ceste, povezati kulturno dediščino in vinarsko tradicijo, izboljšati ponudbo storitev in z dodatno promocijo, ki jo bomo kot partner izvedli v projektu, nagovoriti še več turistov, da obiščejo našo destinacijo.«

Stanislav Šket, župan Občine Šmarje pri Jelšah»Verjamem v uspešno delo, tako da bomo po končanem projektu vsi zadovoljni in bomo obiskovalcem ponudili obogaten, zanimiv turistični produkt, ki povezuje kulturno dediščino, vinsko tradicijo in sodobno tehnologijo. V sklopu projekta bo obnovljena Skazova hiša, to je fasada, stopnišče in freska v veži. Načrtovana je multimedijska podpora v vinski kleti, postavljene bodo še pametne klopi in infomati v Šmarju pri Jelšah in Lembergu ter na Sladki Gori in Tinskem.«

Dr. Stanko Klemenčič, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor»S svojimi aktivnostmi v projektu želimo pripomoči k dvigu kakovosti ponudbe vinarjev ob vinsko turističnih cestah. S ponatisom ampelografske monografije bratov Kreutzer – 146 gvašev sort vinske trte, ki so jih gojili na Štajerskem pred 150. leti, pa bomo prispevali k ohranitvi bogate kulturne dediščine vinogradništva in vinarstva na projektnem območju.«

Maja Kocijan, ravnateljica Muzejskega dokumentacijskega centra»Naši organizaciji, ki več kot pol stoletja sodeluje z muzejskimi delavci in strokovnjaki z namenom, da njihovo delo postane čimbolj uspešno, strokovno in prepoznavno, je projekt In cultura veritas pisan na kožo. Kultura in dediščina sta namreč od nekdaj ključnega pomena za privabljanje gostov.«

foto: Denis Bučar