Vse o novem šolskem letu v Šentjurju: 1.800 šolarjev, 761 vrtičkarjev, ostale pomembne informacije

2. 9. 2018 18:38

V občini Šentjur bo v šolskem letu 2018/19 tamkajšnje osnovne šole obiskovalo 1.800 otrok (36 več kot lani), od tega jih bo (generacija 2012) v šolske klopi sedlo 196 prvošolcev (eden manj kot lani).

Skupno število vseh učencev šol v občini v zadnjem desetletju še vedno narašča. Statistika napoveduje, da bo drugo leto generacija prvošolčkov nekoliko manjša (leta 2012 rojenih 213, leta 2013 rojenih 191).

OŠ Blaža Kocena Ponikva ima vpisanih skupno 205 učencev, od tega bo 22 prvošolcev.

OŠ Dramlje bo skupno obiskovalo 234 učencev, od tega je vpisanih 18 prvošolcev.

OŠ Franja Malgaja Šentjur bo skupno obiskovalo 528 otrok, od tega 72 POŠ Blagovna. Matična šola ima 47, podružnica pa 16 vpisanih prvošolcev.

OŠ Hruševec Šentjur bo skupno obiskovalo 428 otrok, od tega 16 POŠ Kalobje. Matična šola ima vpisanih 52 prvošolcev, na Kalobju bodo trije prvošolčki.

OŠ Planina pri Sevnici bo obiskovalo 119 šolarjev, od tega 12 prvošolcev.

OŠ Slivnica pri Celju ima skupno 286 učencev, od tega 27 na POŠ Loka in 23 na POŠ Prevorje. Prvošolcev bo skupno 26, od tega trije v Loki in štirje na Prevorju.

VRTCI

Skupno bo vse enote vrtca s 1. 9. 2018 obiskovalo 761 otrok, od tega 704 iz šentjurske in 57 iz drugih občin. Prvič v vrtec vstopa skupno 181 otrok.

Novo šolsko leto Vrtec Šentjur začenja z enim oddelkom več (v enoti Loka pri Žusmu), skupno bo torej v 11 vrtčevskih enotah 43 oddelkov, sprejetih pa bo 10 otrok več kot lani.

AKTIVNOSTI NA PRVI ŠOLSKI DAN

Župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci bo v ponedeljek, 3. septembra, ob začetku novega šolskega leta tradicionalno obiskal vse osnovne šole, podružnice in nekatere vrtčevske enote. Pri tem jih bo še posebej opozarjal na varnost v prometu. V spomin na vstop v šolo občinarji podarjajo vsem prvošolčkom slikanico Dežni škrat in nezadovoljni ptič.

INVESTICIJE NA PODROČJU ŠOLSKE INFRASTRUKTURE

Občina Šentjur letos v proračunu za to področje namenja skoraj 13 % vseh prihodkov.

Na področju šolstva se izvaja energetska sanacija in rekonstrukcija objekta OŠ Slivnica pri Celju. Občina Šentjur investicijo sofinancira s sredstvi evropskega kohezijskega sklada. V okviru zunanjih ureditvenih del gradijo večnamensko parkirišče z urejeno javno razsvetljavo. Cilj je tudi zagotoviti varnost otrokom, ki čakajo na javni prevoz, omogočiti šolskemu avtobusu krožno obračanje, na postajališču za šolski avtobus bo zgrajena nadstrešnica. V sklopu zunanje ureditve se rekonstruira tudi dovozna cesta k šoli.

Na ostalih šolah so se med počitnicami izvajala redna vzdrževalna dela (obnova in nakup pohištva v učilnicah OŠ Slivnica pri Celju, rekonstrukcija vetrnih obrob na POŠ Prevorje, nakup IKT opreme na vseh šolah …).

POSEBNO PROMETNO OBVESTILO

Ob začetku šolskega leta se bodo še izvajala dela pri zunanji ureditvi parkirišča in dovozne ceste pri OŠ Slivnica pri Celju. Cesta do šole ostaja zaprta za ves promet. Po njej bo speljan koridor za peš dostop do šole. Avtobusi bodo otroke dovažali na avtobusno postajo.

Prenavlja se glavna cesta skozi središče Dramelj, ki predstavlja tudi šolsko pot do OŠ in vrtca Dramlje. Avtobusi bodo otroke vozili do vrat igrišča in bodo do šole dostopali skozi igrišče, starši bodo otoke odlagali pod šolo. Vhod na dvorišče šole iz strani ceste, ki se obnavlja, bo zaprt z gradbiščno ograjo.

Obnavlja se tudi cesta v Vrbnem. Gradbišče  v Vrbnem se zjutraj odpre po odvozu osnovnošolcev iz AP Vrbno, to je po 7.10 uri.  Gradbišče je prehodno za osnovnošolce ob 14.45 uri, ko se otroci iz šolskega avtobusa vračajo domov.

ŠOLSKI PREVOZI

Letos imajo na območju šentjurske občine organizirane šolske prevoze za 884 otrok po šolskih okoliših.

PROMETNA VARNOST, PRIKAZOVALNIK HITROSTI

Na Proseniškem, v neposredni bližini POŠ Blagovna, je pna novo postavljen prikazovalnik hitrosti, ki ga je v okviru preventivne akcije »Vi vozite« občina prejela od Javne agencije RS za varnost prometa v 10-mesečno brezplačno uporabo. To je že sedmi tovrstni prikazovalnik na območju občine.

V prvih šolskih dneh bodo za varnost otrok v prometu poskrbeli policisti, predstavniki OZRK Šentjur, predstavniki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šentjur, dijaki Šolskega centra Šentjur in člani društva Kluba starodobnikov »Večno mladi« Šentjur. Da bodo otroci vidni v prometu, prejmejo rutice in kresničke.

POZIV POLICIJSKE POSTAJE ŠENTJUR

»Varnost otrok, predvsem v prvih septembrskih dneh, ko so še počitniško razigrani in lahkomiselni, je ena izmed najpomembnejših nalog policije. Pomembno je, da prav vozniki poskrbijo, da bodo otroci na svoji šolski poti varni.

Prilagoditi je potrebno predvsem hitrost in način vožnje, zlasti v okolici šol in vrtcev. Bodimo bolj pozorni in previdni kot običajno, predvsem pa upoštevajmo navodila tako policistov kot ostalih, ki bodo v teh dneh skrbeli za prometno ureditev v okolici šol. Policisti bomo v prvih septembrskih dneh preverjali uporabo varnostnih pasov. Pravilna in dosledna uporaba varnostnih pasov rešuje življenja, zato naj vsi vozniki in potniki v vozilu dosledno uporabljajo varnostni pas, tudi na kratkih razdaljah.

Če boste upoštevali prometne predpise bo začetek šole za vse prijeten in predvsem varen. Želimo, da bo tako vse šolsko leto.«

VARNE TOČKE

V občini je v večjih središčih, kjer so šole in podružnice, vzpostavljenih 10 varnih točk, kamor se lahko otroci zatečejo, če se na poti domov ali v šolo znajdejo v stiski in potrebujejo pomoč odraslih in sicer v/na:

Dramljah – trgovina Kea; Šentjurju – knjižnica, mladinski center, policijska postaja; Kalobju – Gostilna Erjavec; Prevorju – Kava bar Jasmin; Ponikvi – kmetijska zadruga; Gorici pri Slivnici – Gostilna Lesjak, Loki pri Žusmu – Tim Bar; Planini pri Sevnici – trgovina Kea.

 

 

Oznake:
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X