To so prvošolčki s Kozjanskega in Obsotelja 2018 (foto)

6. 9. 2018 13:55

Prvi šolski dan je za vse šolajoče se otroke, pa tudi za njihove starše in skrbnike, vedno poseben dan. Predvsem pa je 1. september poseben za tiste otroke, ki igralnice vrtca zamenjajo za šolske klopi in postanejo prvošolčki.

Tovrstno življenjsko prelomnico je letos doživelo tudi veliko otrok v osnovnih šolah Kozjanskega in Obsotelja.

Na Kozjansko.info smo se ponovno potrudili in pridobili slike malih junakov, ki so letos prvič sedli v šolske klopi.

OŠ Podčetrtek in podružnična šola Pristava

Na OŠ Podčetrtek bo skupaj s podružnično šolo v Pristavi, v letošnjem šolskem letu šolske klopi zasedlo 29 prvošolcev, kar je 11 manj kot lansko leto. Na matični OŠ Podčetrtek imajo letos 19 prvošolcev, njihova razredničarke so Nena Hrušovar, Sara Masnec in Herta Počivavšek. Na POŠ Pristava pri Mestinju pa imajo letos 10 prvošolcev, njihovi razredničarki bosta Suzana Pirman in Anja Špoljar Škrabl.

os-podcetrtek
OŠ Podčetrtek
pos-pristava
POŠ Pristava pri Mestinju

OŠ Bistrica ob Sotli

V letošnjem šolskem letu bo OŠ Bistrica ob Sotli obiskovalo 140 učencev, od tega 12 prvošolčkov. To je skupno 5 učencev manj, kot v lanskem letu, od tega 4 prvošolci.

os-bos
OŠ Bistrica ob Sotli

OŠ Kozje

OŠ Kozje letošnje šolsko leto obiskuje 115 otrok, od tega je 12 prvošolčkov. To pomeni, da je letos na OŠ Kozje skupno 11 učencev manj, od tega 4 prvošolci.
os-kozje
OŠ Kozje

OŠ Šmarje pri Jelšah

Osnovno šolo Šmarje pri Jelšah skupaj s podružničnimi šolami obiskuje 990 učencev, kar je skupno 32 učencev več kot lani. Na centralni šoli imajo 774 učencev, na podružnicah pa 216 učencev. V šolske klopi je prvič sedlo 123 (69 na matični šoli in 54 na podružnicah) prvošolcev, kar je 9 prvošolcev več kot lani. Prvošolcev na POŠ Kristan Vrh je 15, v Mestinju 7, na Sladki Gori 4, na Svetem Štefanu 5, v Šentvidu 15 in v Zibiki 8.

Med počitnicami so na OŠ Šmarje pri Jelšah pridobili tudi nove sodobne multimedijske učilnice z 28 samostojnimi enotami, ki bo učencem omogočala pridobitev znanj s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije, na centralni šoli so uredili brezžično omrežje ter prenovili nekatere učilnice in prostore. Obnove sta bili deležni tudi POŠ Sveti Štefan in POŠ Kristan Vrh. Investicije so skupaj znašale okoli 88.000 €.

os-smarje-poszibika
POŠ Zibika
os-smarje-possvetistefan
POŠ Sveti Štefan
os-smarje-1-c
OŠ Šmarje pri Jelšah (1.c)
os-smarje-poskristanvrh
POŠ Kristan vrh
os-smarje-posmestinje
POŠ Mestinje
os-smarje-possentvid
POŠ Šentvid
os-smarje-possladkagora
POŠ Sladka Gora
os-smarje-1-b
OŠ Šmarje pri Jelšah (1.b)
os-smarje-1-a
OŠ Šmarje pri Jelšah (1.a)

OŠ Frana Malgaja Šentjur

Na OŠ Franja Malgaja Šentjur in POŠ Blagovna je v tem šolskem letu skupaj 528 učencev (458 na centralni šoli in 70 na podružnici). Skupaj imajo torej 13 učencev več kot lani. Na centralni šoli so vpisali 48 prvošolcev, kar je 6 več kot lani, na podružnici pa 16, kar je enako kot lani. Skupaj je letos 64 prvošolcev. Vsi učenci bodo razdeljeni na 27 oddelkov, kar je 2 več kot v preteklem šolskem letu.

pos-blagovna-sentjur
POŠ Blagovna
os-fm-sentjur
OŠ Frana Malgaja Šentjur

OŠ Hruševec Šentjur in POŠ Kalobje

os-hrusevec
OŠ Hruševec – Šentjur
os-kalobje
POŠ Kalobje

OŠ Slivnica pri Celju

OŠ Slivnica pri Celju ima skupno letos 235 učencev, kar je 9 več kot lani. Od teh je v OŠ Slivnica pri Celju 18 prvošolcev, kar je 4 manj kot leto poprej. Vseh učencev na POŠ Prevorje je letos 23, kar je 3 več kot lani. Prvošolci so štirje, kar je dva več kot lani. Vseh učencev na POŠ Loka pri Žusmu pa je 27, kar je 3 manj kot lani. Imajo tri prvošolce, kar je enako kot lani. Zaradi malega števila prvošolčkov so združeni z 2. in 3. razredom v en kombinirani oddelek, razredničarka jim je Dragica Kladnik.

Skupaj s podružnicami je torej na OŠ Slivnica pri Celju 285 učencev, od tega je 25 prvošolčkov.

os-slivnica
OŠ Slivnica pri Celju
pos-loka-pri-zusmu
POŠ Loka pri Žusmu

OŠ Dramlje

Na OŠ Dramlje je letos skupno 234 učencev, kar je 4 manj kot lani. Od vseh učencev je 18 prvošolčkov, kar je kar 13 manj kot lani.

os-dramlje
OŠ Dramlje

OŠ Planina pri Sevnici

OŠ Planina pri Sevnici v letošnjem šolskem letu skupaj obiskuje 119 otrok, kar je 6 več kot lani. Izmed teh na OŠ Planina pri Sevnici premorejo 12 prvošolcev, kar je enako kot lani.

os-planina-p-s
OŠ Planina pri Sevnici

OŠ Vitenje

Na OŠ Vitanje je letos 25 prvošolcev, katerim sta učiteljici Lidija Črešnik in Vera Pesjak s pomočjo učencev pripravili lep sprejem. Skupno je na šoli 214 učencev (107 deklic in 107 dečkov). OŠ Vitanje je enorazredna šola z izjemo petega razreda, kjer imajo dva oddelka.

os-vitanje
OŠ Vitanje

OŠ Dobje

Na OŠ Dobje imajo v letošnjem šolskem letu vpisanih 118 učencev, od tega je 22 prvošolčkov.

os-dobje
OŠ Dobje

I. OŠ Rogaška Slatina

Na I. OŠ Rogaška Slatina je v prvi razred letos vstopilo 44 učencev, kar je za šest več kot v lanskem šolskem letu, skupno pa bo šolo obiskovalo 388 učencev, kar je 4 več kot lansko leto.

Sicer pa so na I. OŠ Rogaška Slatina v poletnih mesecih izvedli tudi veliko investicijsko vzdrževalnih del. V celoti so prenovili nekatere šolske učilnice, obnove pa so bili deležni tudi drugi šolski prostori in telovadnica. Poleg tega je bila sanirana tudi brežina ob športni dvorani, razširili pa so tudi cesto za nemoten prihod  gasilskega vozila.

i-os-rs-1-a
I. osnovna šola Rogaška Slatina (1.a)
i-os-rs-1-b
I. osnovna šola Rogaška Slatina (1.b)

III. OŠ Rogaška Slatina

Na III. OŠ Rogaška Slatina imajo letos samo enega prvošolčka. Skupaj z novinci pa njihovo šolo letos obiskuje 49 učenk in učencev.

iii-os-rs-1-3-r
III. osnovna šola Rogaška Slatina (1, 2 in 3 razred)

OŠ Blaža Kocena Ponikva

OŠ Blaža Kocena Ponikva letos obiskujejo 204 učenci, ki so porazdeljeni v 10. oddelkih. V primerjavi z lani je na šoli 11 učencev manj. V prvem razredu (en oddelek) imajo 22 otrok, kar je enako kot lani.

os-b-k-ponikva
OŠ Ponikva

OŠ Lesično

Na OŠ Lesično bo prvi razred letos obiskovalo 11 učencev, skupno pa bo na šoli 110 učencev. Skupno je torej 6 učencev manj, a hkrati en prvošolec več v primerjavi z lanskim letom.

Na šoli so sicer v poletnih mesecih so obnovili nekaj učilnic in prostorov šole vključno z zunanjimi igrali, vzpostavili brezžično omrežje po šoli ter dopolnili računalniško opremo. Največja pridobitev v letošnjem letu pa je bila nabava novega šolskega minibusa.

os-lesicno
OŠ Lesično

Sliko prvošolčkov II. OŠ Rogaška še nismo prejeli in jo bomo dodali takoj, ko nam jo posredujejo.

B.S.

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X