Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Slatinčani glede razglednega stolpa razdeljeni. Odločali bi se na referendumu


Do ideje o razglednem stolpu v Rogaški Slatini, kot si ga želi župan Branko Kidrič, imajo, sodeč po naši anketi, Slatinčani precej zadržkov. Skoraj polovica sodelujočih mu v vsakem primeru nasprotuje, obenem se jih manj kot tretjina strinja, da je zgrajen s predvideno davkoplačevalsko investicijo.

Večina sodelujočih bi zato o tem vprašanju imela občinski referendum. Da je postopanje župana Kidriča in Občine pri celostnem vodenju tega projekta primerno, oziroma zelo primerno, pa jih meni le dobra tretjina.

Že odkar se je okrog projekta stolpa Kristal na družabnih omrežjih in v medijih, ki s(m)o o tem poročali, razvila javna debata, na slatinskega župana letijo očitki, da je pri tej  načrtovani investiciji premalo vključil občane, ki bodo, navsezadnje, stolp najbrž financirali iz lastnega žepa, preko davkov, ki se stekajo v občinsko blagajno.

Zato smo se na Kozjansko.info odločili narediti anketo, ki sicer ni reprezentativna, a grobo sliko ljudskega razpoloženja v Rogaški Slatini vendarle daje. V anketi je sodelovalo 342 različnih ljudi, od tega 84 % živečih v občini Rogaška Slatina. V odgovorih upoštevamo le slednje.

Da bi lažje ocenili, koliko naš vzorec sovpada z realnimi razmerji v občini, smo zastavili tudi vprašanje, ali so anketiranci na zadnjih volitvah dali glas županu Branku Kidriču. Takšnih je bilo v naši anketi 45,4 %, 16,5 % jih je volilo druge kandidate, 38,1 % pa jih ni volilo. Če to primerjamo z razmerjem na lokalnih volitvah leta 2014, je takrat Kidriča za župana volilo 30,6 % volilnih upravičencev, 5,3 % je volilo druge kandidate, 63,6 % pa jih ni volilo.   V naši anketi je torej sodelovalo nekoliko več takratnih Kidričevih volivcev in tudi nekoliko več volivcev drugih kandidatov ter nekoliko manj tistih, ki se volitev niso udeležili.

Idejo o razglednem stolpu v Rogaški Slatini, kot si ga želi župan Branko Kidrič, brezpogojno podpira le 31 odstotkov občanov Rogaške Slatine, ki so sodelovali v naši anketi. Nadaljnjih 25 odstotkov jih je za stolp, a le, če se najde primerna lokacija. V komentarjih na Facebook strani Kozjansko.info so največkrat omenjali obnovitev stolpa na Janini. 44 odstotkov sodelujočih občanov Rog. Slatine pa stolpu v vsakem primeru nasprotuje.

Še manj podpore načrtovani občinski investiciji v razgledni stolp pa občani izražajo ob vprašanju ali bi se strinjali, da bi se za stolp namenilo 2.1 milijona evrov davkoplačevalskih sredstev. 55 % sodelujočih občanov namreč meni, da stolpa v nobenem primeru ne bi smeli financirati iz davkoplačevalskega denarja, 16 % pa bi se s tem strinjalo, če bi bil vložek občine manjši. Zgolj 29 odstotkov se jih strinja, da občina izpelje investicijo v celoti, saj menijo, da se bo ta denar vrnil skozi turizem.

stolp-kristal-rogaska
Referendum o stolpu skupaj z lokalnimi volitvami?

referendum-o-stolpuV naslednjem vprašanju nas je zanimalo, ali se zdi ta projekt občanom Rogaške Slatine tako pomemben, da bi zaradi njega bilo potrebno izvesti občinski referendum. Edino ta bi dal kirurško precizno sliko ljudskega odnosa do tega vprašanja.

Glede na splošno ljudsko nenaklonjenost referendumskemu odločanju je za slatinski referendum o tem vprašanju presenetljivo veliko, 53,7 % sodelujočih občanov Rogaške Slatine.

Manjšina, pretežno volivci Branka Kidriča, niso za referendum, a tudi med njimi je podpora referendumu 44 odstotna.

Po zakonu o lokalni samoupravi občinski svet razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta, ali če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini. Referendum je lahko posvetovalni ali naknadni, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine.

Če bi slatinska oblast želela preveriti mnenje svojih občanov glede občinske investicije v razgledni stolp Kristal, bi to lahko brez večjih stroškov naredila skupaj s prihajajočimi lokalnimi volitvami 18. novembra letos.

Opazno nezadovoljstvo nad županovim vodenjem projekta

V naši anketi nas je zanimalo tudi, kako sodelujoči občani Rogaške Slatine ocenjujejo postopanje župana Kidriča in Občine pri celostnem vodenju tega projekta.

Na lestvici od 1 do 5 so ga ocenili s povprečno oceno 2.8, pri čemer je 28 odstotkov Kidričevo postopanje ocenilo kot povsem neprimerno, 16 odstotkov kot neprimerno, 20 odstotkov kot niti primerno, niti neprimerno, 24 odstotkov kot primerno in 12 odstotkov kot zelo primerno.

Da projekt vodi povsem neprimerno ali neprimerno, meni celo dobra tretjina tistih, ki so Branka Kidriča volili leta 2014. Še mnogo bolj pa so, pričakovano, kritični tisti, ki so takrat volili drugega kandidata.

Največ podpore Kidričevemu vodenju projekta sicer, prav tako pričakovano, izkazujejo Kidričevi volivci – polovica jih smatra, da župan ravna bodisi primerno, bodisi zelo primerno.

Kidričeva ponovna izvolitev sploh ni samoumevna

kidric-vodenje-obcineNa koncu smo sodelujoče v anketi vprašali še, ali po 24 letih županovanja Branka Kidriča v Rogaški Slatini po njihovem mnenju prihaja čas za spremembo na čelu občine.

Da je čas za novega župana meni 44 odstotkov sodelujočih občanov Rogaške Slatine, 36 odstotkov si jih želi, da bi Kidrič vodil občino še naprej, 20 odstotkov pa je neodločenih.

Največ podpore ima Kidrič, pričakovano, med tistimi občani, ki so ga volili na zadnjih volitvah leta 2014. 56 % teh si ne želi menjave na čelu občine, 17 % je neodločenih, 27 % njegovih volivcev pa meni, da je napočil čas za spremembe.

Pričakovano pa je za novo vodstvo občine  82 % tistih, ki Kidriča niso volili, pa tudi skoraj polovica občanov, ki se lokalnih volitev leta 2014 niso udeležili.

Slatinski župan Branko Kidrič sicer javno še ni povedal, ali se namerava potegovati še za osmi mandat. A če gre sklepati po naši anketi, bo njegov uspeh ob pozitivni odločitvi v marsičem odvisen tudi od tega, koliko bo protikandidatom uspelo motivirati sicer pasivizirane volivce, da svoj glas za župana tudi oddajo.

Kidrič ima sicer močno jedro stalnih podpornikov, na katere se lahko zanese in ki mu, ob nizki udeležbi, kakršna je bila denimo leta 2014 (36,4 %) izvolitev skoraj zagotovo omogočijo. Ob morebitni večji volilni aktivaciji Slatinčanov pa večinska podpora Branku Kidriču za župana sploh ni tako samoumevna.

B.S., R.Č.