Kako so se na splošni in poklicni maturi odrezali dijaki srednjih šol s KiO in Celja

11. 7. 2018 18:56

Znani so rezultati splošne in poklicne mature za vse srednje šole v Sloveniji. Večina dijaki poklicnih srednjih šol se je od srednješolskih klopi tudi formalno poslovila pretekli petek, dijaki gimnazij pa danes, ko so prejeli rezultate mature.

Na Kozjansko.info smo preverili, kako so se v spomladanskem roku poklicne in splošne mature odrezali dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina, Šolskega centra Šentjur in celjskih srednjih šol.

Poklicna matura:
poklicna-matura-porazdelitev
Porazdelitev splošnega uspeha v spomladanskem izpitnem roku 2018 – poklicna matura

K letošnjemu spomladanskemu izpitnemu roku poklicne mature se je prijavilo skupno 10.424 kandidatov (lani 10.582) na 145 srednjih šolah.

Poklicno maturo je prvič v celoti opravljalo 7.626 kandidatov (lani 7.528). Od 7.626 kandidatov, ki so poklicno maturo opravljali prvič v celoti, je maturo uspešno opravilo 7.024 kandidatov ali 92,11 % (lani 93,15 %). Vseh kandidatov, ki so opravili poklicno maturo je bilo 7.294.

Šolski center Rogaška Slatina

Na Šolskem centru Rogaška Slatina je poklicno maturo v spomladanskem roku opravljalo vseh 10 dijakov, ki so letos zaključili šolanje v programu tehnik optik. Maturo so opravili vsi. Zlatih maturantov na poklicni maturi letos na ŠCRS niso imeli. Najvišje število doseženih točk je bilo 21. Povprečno število točk pa je 15,4.

Šolski center Šentjur

Podatke še nismo prejeli in bodo objavljeni naknadno.

Gimnazija Celje-Center

Na Gimnaziji Celje – Center (GCC) je maturo opravljalo 85 kandidatov. Od teh je bilo uspešnih 84 dijakov, kar predstavlja 98,8 % uspešnost opravljanja poklicne mature. Povprečno število točk, ki so jih dosegli dijaki GCC je 17,5. GCC ima 9 zlatih maturantk, ki so prejele 22 od 23 točk.

Zlate maturantke generacije 2018 programa predšolska vzgoja na Gimnaziji Celje – Center so: Mojca Blatnik, Katarina Dolinar, Urška Fürst, Barbara Puncer, Špela Vodeb, Veronika Arčan, Nikolina Mijić, Mojca Mramor in Klavdija Rančnik.

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Poklicno maturo je v prvem roku opravljalo 121 kandidatk in kandidatov. Uspešnih je bilo 115, kar predstavlja 95 % uspešnost. 9 dijakov je prejelo spričevalo s pohvalo (zlati maturantje), od tega so 3 osvojili vse točke. Povprečno število točk, ki so jih dosegli dijaki je 16,3.

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

Poklicno maturo je v prvem roku opravljalo 41 dijakov. Uspešnih je bilo 38 dijakov, kar predstavlja 92,7 % uspešnost. 12 dijakov je doseglo odličnen uspeh. Štirje dijaki so postali zlati maturanti z doseženimi 22 točkami. Dva zlata maturanta sta iz programa gradbeni tehnik, dva pa iz programa okoljevarstveni tehnik. Povprečno število doseženih točk je bilo 15,2.

Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

V spomladanskem izpitnem roku je poklicno maturo opravljalo 166 dijakov. Uspešnih je bilo 161 dijakov, kar predstavlja 97 % uspešnost. 69 dijakov oz. 41,5 % je, z doseženimi 18 točkami ali več, doseglo odličen uspeh. Med njimi je 15 zlatih maturantov, 3 pa so dosegli maksimalno število točk, tj. 23.

Zlati maturantje so z 22 doseženimi točkami postali: Rok Kovše, Nejc Ločičnik, Žiga Maček, David Žuraj, Kaja Martini, Kim Golavšek, Evelina Martinovič, Urban Selič, Jure Jordan Kozjak, Matej Kumperger, Mario Purnat in Jaka Randl. Vseh možnih 23 točk pa so dosegli: Jure Korbar, Nejc Vovk in Urh Končan.

Zaključni izpit je v spomladanskem izpitnem roku opravljalo 57 kandidatov. Zaključni izpit je opravilo 54 kandidatov ali 95 %. Štirje dijaki so opravili zaključni izpit z odličnim uspehom s pohvalo. To so Andraž Vegel Ivec, Tomaž Cerovšek, Žan Jurkošek in Matic Košec.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje je poklicno maturo opravljal 101 redni dijak in 8 odraslih kandidatov. Skupno je bilo uspešnih 91 dijakov, kar predstavlja 90 % uspešnost. Spričevalo z izjemnim splošnim uspehom na poklicni maturi je dosegel en kandidat in sicer z 22 točkami.

Srednja zdravstvena šola Celje

K poklicni maturi, na Srednji zdravstveni šoli Celje, je od vseh programov skupaj (zdravstvena nega, kozmetični tehnik in poklicno-tehniškega izobraževanja) pristopilo 226 rednih dijakov, od tega jih je poklicno maturo opravilo 219, kar predstavlja 97 % uspešnost.

Izjemen učni uspeh so z doseženimi 22 točkami dosegli Patricija Gorenjak, Tjaša Razboršek, Maja Črešnar, Barbara Kubot, Tjaša Daničič, Amadeja Sovič, Maša Brinovec, Maja Dobnik, Tea Kunej, Lara Ulaga, Nejc Doler, Hana Lajhar, Sara Lipuš in Teja Blažič.

Ekonomska šola Celje

Ekonomska šola Celje ima letos štiri diamantne dijake z maksimalnim številom točk (23): Nik Gorišek, Ula MatekAnja Žibret in Žiga Vipotnik. Dva dijaka sta postala zlata maturanta: Jaka Vodovnik in Larisa Višnjar.

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

K poklicni maturi na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje je pristopilo skupaj 39 dijakov (aranžerski tehnik: 19 in hortikulturni tehnik: 20). Maturo je opravilo 38 dijakov, kar pomeni, da je bil delež uspešnosti 97,4 %. Nihče izmed dijakov ni postal zlati maturant.

Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko

Na ŠCC Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko Celje je v spomladanskem roku 2018 opravljalo poklicno maturo 54 dijakov, uspešnih je bilo 47 dijakov (87%), 7 dijakov (13%) je bilo neuspešnih pri eni ali dveh izpitnih enotah.

Dva dijaka sta na poklicni maturi osvojila vse točke in sta tako diamantna maturanta (3,7%), trije dijaki pa so zlati maturantje (5,5%). Povprečno število osvojenih točk na spomladanskem roku poklicne mature 2018 je 14,4.

Splošna matura:
porazdelitev-uspeha2018
Porazdelitev splošnega uspeha v spomladanskem izpitnem roku 2018 – splošna matura

Letos je bilo na spomladanski rok splošne mature prijavljenih 6.356 dijakov iz 85 šol. Skupno je bilo na spomladanski rok obeh matur tudi letos prijavljenih manj dijakov (146 dijakov manj kot lani). Negativni trend se pojavlja že nekaj zadnjih let.

Podatki Državnega izpitnega centra kažejo, da je letošnjo splošno maturo uspešno opravilo 93,67 odstotkov gimnazijcev, ki se je mature udeležilo prvič. To je nekaj več kot v lanskem spomladanskem roku, ko je splošno maturo uspešno opravilo 93,45 odstotkov dijakov.

Zlatih maturantov, ki so dosegli med 30 in 34 točk, je letos 271 (lani 282). Zlati maturanti prihajajo iz 47 gimnazij. Vse možne točke (34) je doseglo deset kandidatov, lani je bilo dijakov z vsemi možnimi točkami 20.

Šolski center Rogaška Slatina

Na Šolskem centru Rogaška Slatina je splošno maturo v spomladanskem roku opravljalo vseh 32 dijakov 4. letnika gimnazije, saj so vsi šolsko leto zaključili brez popravnih izpitov. Maturo je uspešno opravilo 29 kandidatov, kar predstavlja 91 odstotno uspešnost. Kandidati so v povprečju dosegli 17,9 točke. ŠCRS ima letos tudi enega zlatega maturanta. Ta naziv je pripadel Blažu Jančiču.

Šolski center Šentjur

Podatke še nismo prejeli in bodo objavljeni naknadno.

Gimnazija Celje – Center

Na Gimnaziji Celje – Center je v spomladanskem roku splošno maturo opravljalo 96 dijakov. Uspešno jo je opravilo 86 dijakov, kar pomeni 90 % uspeh. GCC se letos lahko pohvali z dvema zlatima maturitetnima spričevaloma dijakov splošne in umetniške gimnazije – likovne smeri. V zlato knjigo maturantov splošne mature se bosta tako letos vpisali Anja Vrečer (32 točk) in Laura Kovačič (31 točk).

Gimnazija Lava

V spomladanskem roku je na Gimnaziji Lava splošno maturo prvič opravljalo 124 dijakov. Opravilo jo je 123 dijakov, kar predstavlja 99,2 odstotno uspešnost. V programu tehniška gimnazija so splošno maturo opravili vsi dijaki, v programu gimnazija pa ima en dijak popravni izpit.

Izjemen uspeh so dosegli 3 dijaki: Vid But, Mirjam Končan in Matevž Zdolšek, vsi trije dijaki programa gimnazija.

I. gimnazija v Celju

Splošno maturo 2018 je prvič in v celoti opravljalo 190 dijakov I. gimnazije v Celju, opravilo jo je 181 kandidatov, kar je 95, 3%. Povprečno število točk je 22, 54. Zlatih maturantov je 20, od tega ena dijakinja z vsemi možnimi točkami.

Letošnji zlati maturanti so: Saša Klezin (34), Neža Arnol (30), Grega Batič (31), Gašper Dobnik (31), Frenk Dragar (30), Kevin Goršič (33), Izak Jenko (30), Nika Jeromel (32), Laura Kovač (33), Zarja Kovačič (32), Petra Maček (31), David Opalič (31), Liza Pekošak (31), Urban Plaskan (32), Manca Prislan (33), Jan Škruba (31), Maja Vengust (31), Luka Vindišar (32), Veronika Zupan (31) in Tinkara Žnidar (32).

B.S.

Oznake: , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X