SLS v okrajih Šentjur in Šmarje z Rožejevo in Zidanškom: »Vsak lahko izboljša Slovenijo, a treba je najprej iti na volišče«

16. 5. 2018 0:40

Na Dvorcu Trebnik se je tokrat predstavila enajsterica kandidatk in kandidatov Slovenske ljudske stranke (SLS), ki bo nagovarjala volivce v 7., mariborski volilni enoti. Nekaj dni prej je Slovenska ljudska stranka predstavila tudi kandidate v 5., celjski volilni enoti. V mariborski volilni enoti je okraj Šmarje pri Jelšah, v celjski pa okraj Šentjur, torej oba okraja, ki v celoti pokrivata območja Kozjanskega in Obsotelja.

V obeh okrajih ima SLS močna kandidata: v okraju Šentjur je to podpredsednica Glavnega odbora SLS, Mihaela Rožej, v okraju  Šmarje pri Jelšah pa se bo za glasove potegoval predsednik stranke, mag. Marko Zidanšek.

Kandidira namreč v svojem rodnem volilnem okraju, z željo, da vrne SLS mesto v slovenskem parlamentu ter s tem v hram demokracije povrne dober glas ljudi in lokalnega okolja. Prepričan je, da Slovenija za razliko od bremen minule krize ni bila deležna pravične razdelitve razvojnih danosti med vse prebivalce enako.

V primeru izvolitve bodo kandidatke in kandidati SLS, ki so že zdaj močno prepoznavni in dejavni na lokalni ravni, v tej ekipi kandidira namreč tudi dolgoletni župan Občine Slovenske Konjice, z novim modelom regij poskrbeli za večjo avtonomijo odločanja in razdelitve razvojnega denarja s strani lokalnega prebivalstva oz. občin.

V svojem nagovoru je predsednik SLS poudaril, da so za Slovenijo volitve izjemnega pomena, zato je prav, da se na volišča odpravi čim večje število ljudi. Prepričan je, da lahko vsak oddan glas prispeva k nujnim volilnim spremembam. »Slovenija potrebuje prenovo in očiščenje, in prav je, da v tem procesu sodelujemo vsi,« je še dodal predsednik, ki bo kandidat stranke SLS v volilnem okraju Šmarje pri Jelšah (VE 7 – Maribor).

marko_zidansek_jumbo3x4_tisk-page-001

Marko Zidanšek, kandidat SLS v okraju Šmarje pri Jelšah

Mag. Marko Zidanšek je predsednik SLS od 2014, sicer pa član SLS vse od leta 1990 – aktiven v lokalnih odborih, izvršilnem odboru stranke ter na začetku tudi v podmladku Nove generacije. Izkušnje ima tudi na lokalni ravni, saj je bil podžupan Mestne občine Celje kar tri mandate, zadnja dva pa je v vlogi pooblaščenca župana.

Trenutno je zaposlen kot direktor uspešne družbe za ravnanje z odpadki Simbio d.o.o. Po izobrazbi je magister znanosti s področja državnih in evropskih študij. Kot strokovnjak za lokalno samoupravo in aktiven zagovornik decentralizacije pa je lani kandidiral in bil izvoljen v Državni svet RS.

Živi z družino, rad kolesari in hodi v hribe, prosti čas pa najraje preživlja v krogu svojih najbližjih in prijateljev. Kandidira, ker verjame, da brez SLS v parlamentu in v vladi ni dovolj politične širine, dovolj politične moči za zagovarjanje interesov ljudi in njihovega vitalnega bivalnega okolja, predvsem pa ni dovolj posluha za tiste, ki redno in dosledno polnijo proračunsko blagajno. To smo davkoplačevalci: delavci in upokojenci, kmetje in obrtniki, kulturniki in marljivi študentje …

“Kandidiram v svojem rojstnem okraju, ker mi to osebno veliko pomeni,” je povedal Zidanšek, ki je prva leta svojega življenja preživel v stavbi železniške postaje v Šmarju pri Jelšah.

»Kot kandidat za poslanca SLS se bom zavzemal za novo širino, desno sredino in zgodbo, ki jo bomo pisali skupaj do povratka na pot uspeha. SLS je moja prva in prava izbira.«

rozejMihaela Rožej, kandidatka SLS v volilni enoti Šentjur

V volilni enoti Šentjur, ki spada v 5. volilno enoto, je kandidatka SLS Mihaela Rožej, podpredsednica Glavnega odbora SLS in predsednica Občinskega odbora SLS Šentjur. Članica stranke je od leta 2011. Dvakrat je z uspešnim rezultatom kandidirala za poslanko v DZ RS.

Je tudi članica Občinskega sveta Občine Šentjur, predsednica komisije za družbene dejavnosti Občine Šentjur, članica sveta Doma starejših Šentjur, članica komisije za štipendiranje Občine Šentjur, sodnica porotnica na Delovnem sodišču v Celju in aktivna v Planinskem društvu Šentjur. Po poklicu je vzgojiteljica predšolskih otrok in organizator dela. Dela kot vzgojiteljica predšolskih otrok in organizacijska vodja enote. Z družino živi v Šentjurju.

Dajala bo glas občinama Šentjur in Dobje, pri katerih si bo aktivno prizadevala za pričetek gradnje navezovalne ceste Dramlje – Kameno – Šentjur ter ostale državne ceste. Zavzemala se bo za decentralizacijo in več finančnih sredstev za lokalne skupnosti.

Nabor predlaganih ukrepov posameznih volilnih programov kandidatov je zelo širok in strokoven, skupni imenovalec vseh pa je povezovanje – programov, vsebin in ljudi.

Slovenska ljudska stranka, prva in prava izbira

SLS je na pot do parlamentarnih volitev vstopila med prvimi s sloganom prva in prava izbira. Njihov program temelji na treh pomembnih komponentah, s katerimi želijo prepričati volivce:

1. Sobivamo varno

V prvi vrsti želijo preprečiti tujerodno ekspanzijo na slovenskem ozemlju, ki ga želijo zaščititi pred nevarnostmi tujenarodnih navalov. Fokus je torej predvsem na slovenski narodni zavesti in kulturi, ob čemer želijo velik poudarek nameniti temu, da bi slovenska družina zopet postala osnova naše družbe. Z davčnimi razbremenitvami družin in spodbudami za nova rojstva želijo zaustaviti izumiranje Slovencev.

Slovencem pa želijo omogočiti tudi čim boljši standard življenja, zaradi česar želijo vsakemu posameznemu državljanu omogočiti socialno varnost, upokojencem pa bodo povrnili ukradene pokojnine, ki so trud njihovega preteklega dela.

Glede na aktualno stanje se jim zdi pomembno zagotovitu tudi več boljših delovnih mest, ki bodo omogočala kakovostno življenje in evropsko primerljiv standard vsakemu državljanju. Ob tem igra veliko vlogo tudi zdravje, zaradi česar želijo vzpostaviti celostno in kakovostno zdravstveno oskrbo, ki bo vsakemu državljanu takoj dosegljiva.

2. Znamo gospodarno

Slovenska ljudska stranka bo v Sloveniji uveljavila pošteno gospodarstvo, pri čemer želi na vodilna mestja v podjetjih v pretežno državni lasti imenovati sposobne ljudi z znanjem in rezultati, ki bodo k uspehu spodbujali tudi druge. V korak s časom pa bodo stopili tudi s spodbujanjem uporabe sodobnih tehnologij, ob tem pa bi delo davčno razbremenili. Cilj je, da bodo Slovenci doma prejemali enako plačilo za enako delo kot v tujini, s čimer bi zagotovili tudi boljše delovne pogoje.

Z dohodninsko reformo in razvojno kapico bodo znižali davke in prilagodili zakonodajo, s tem pa bi vzpostavili prodorno gospodarsko okolje, ki ga podjetja in zaposleni že predolgo čakajo. Vstop na trg dela pa bi tudi že v razvojni fazi olajšali, saj želijo preurediti dosedanji šolski sistem, da bo usklajen s trgom dela in bolj prijazen do vseh udeleženih. Tako bi lahko ustvarjali srečne, odgovorne in tako zaposljive odrasla osebe. Še en poudarek iz njihovega programa pa je skrajšanje sodnih postopkov in zagotovitev enake obravnave za vse. Tako bi zaščitili upnike, zagotovili redno plačevanje socialnih prispevkov in ukinili nedotakljivost sodnikov.

3. Delujemo lokalno

Pomemben del programa SLS je namenjen tudi lokalnemu delovanju. Dobre prakse na lokalni ravni namreč želijo prenesti na državno raven. Tradicijo in modernost želijo voditi z roko v roki, pri čemer je velik poudarek tudi na pametnih vaseh kot modelu uspešnega lokalnega povezovanja. Uredili bodo tudi status družinskih kmetij in poskrbeli za trajnostni razvoj slovenskega podeželja. Zagotovili bodo tudi, da bo podeželje dobilo vso potrebno infrastrukturo.

SLS na dnevni bazi prepozna tudi dobro delo, zaradi česar bodo nagradili prostovoljce, še posebej gasilce, katerim bi podelili poseben status, ki v razumni meri omogoča, da se njihovo delo upošteva kot pripravništvo.

Vzpostaviti želijo privlačno bivalno okolje, ki bo za mlade bolj zanimivo kot tujina. Ker je t. i. beg možganov pereč problem v Sloveniji, bi v SLS mladim omogočili, da se razvijajo, osamosvojijo in ustvarijo lastno družino.

Slovenska ljudska stranka se tako na državnozborske volitve odpravlja z jasno vizijo, v okviru katere želijo vsakemu slehernemu Slovencu omogočiti boljše in lepše življenje na domačih tleh. Odpraviti želijo 1000 neumnosti, ki na dnevni bazi nižajo kvaliteto življenja in skrbijo za to, da nam lastna država polzi iz rok. Z volivci SLS pa bodo vrnili glas ljudi nazaj v parlament.

predstavitev-7-ve-2m

*Naročena objava

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X