Kalobčan na čelu Gasilske zveze Slovenije

22. 5. 2018 9:58

Po nekaj mesecih opravljanja nalog vršilca dolžnosti predsednika Gasilske zveze Slovenije, je Janko Cerkvenik iz Gorice pri Slivnici na kongresu te organizacije, ki je bila na Ptuju, prevzel tudi njeno vodenje.

60-letnik je mladost preživel na Kalobju, gasilstvu pa je zapisan že dolgo. Med drugim je bil tudi poveljnik Gasilske zveze Šentjur, vključen pa je bil tudi v šentjursko lokalno politiko.

Poklicna pot:
poklic: magister poslovnih ved (VII/2),
delodajalec, delovno področje, delovno mesto, delovna doba:
Telekom Slovenije,d.d., kabinet Uprave – Služba za varnost, višji referent, 35 let.
znanstveno – raziskovalno delo:
lastno raziskovalno delo »Zaupanje v humanitarne organizacije v Sloveniji« –
objavljeno na 2. Mednarodni konferenci FKPV Celje 2010, predstavitev na seji UO GZS v
Vodicah in na srečanju predsednikov in poveljnikov GZ, Radenci 2011.
mentorstvo: somentor pri diplomskih nalogah na I. in II. stopnji bolonjskega študija in pri praktičnem usposabljanju študentov.
ostale kompetence:
strokovni izpit iz varstva pred požarom in varstva ter zdravja pri delu, pedagoško-
andragoško izobraževanje, član Slovenskega združenja za korporativno varnost in
Združenja nadzornikov Slovenije, poveljnik Civilne zaščite Telekom Slovenije, d.d.

Članstvo in razvoj gasilske kariere:
član organizacije: 1970 – 1993 PGD Kalobje, od 1993 dalje PGD Slivnica pri Celju, GZ Šentjur – regija Celje);
izobraževanje in usposabljanje: čin VGČ II.st., specialnosti: predavatelj, strojnik, radijske zveze, vodja čolna, motorna žaga, helikopter;
pomembnejše funkcije:
v društvu: tajnik, član UO, podpoveljnik, predsednik društva 1998-2008, trenutno
predsednik NO, član tekmovalne enote B;
v Gasilski zvezi Šentjur: član UO, predsednik ali član raznih komisij, sekretar 1993 –
2008, pomočnik poveljnika 2003 – 2008, predsednik od 2008;
v regiji: predsednik Komisije za strokovno vzgojo od 2003 dalje;
v GZS: član Komisije za strokovno vzgojo od 2003 dalje, član Plenuma od 2008.

Delo na področju izobraževanja in usposabljanja gasilcev:
predavatelj na področju temeljnega izobraževanja gasilcev, od nivoja društva do regije,
predmetnik: Pravne osnove in organizacija gasilstva, Požarna preventiva, Tehnično reševanje, Varstvo in zdravje pri delu gasilcev, Zaščita in reševanje, Vzgoja osebnosti gasilca, Izobraževanje gasilcev, Informatika, Radijske zveze, Gradbeništvo in oskrba z vodo.
avtor ali soavtor programov izobraževanja v GZ: »Usposabljanje praporščakov, spremljevalcev in častnega voda« – 2012; »Potrebna znanja in veščine pri upravljanju vozil v gasilstvu« – 2010, organizacija in izvedba delavnic iz: Informatike, Izdelave požarnih načrtov. Pobudnik izmenjave znanj in dobrih praks s Policijsko postajo Šentjur: Vloga gasilcev pri organiziranem iskanju pogrešanih oseb – 2012; Sodelovanje gasilcev in forenzikov pri pravočasnem odkrivanju vzroka požara – 2011.

 

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X