Si poslanci, ki so Kozjansko in Obsotelje v državnem zboru zastopali do sedaj, zaslužijo nov mandat?

20. 5. 2018 18:54

V minulem parlamentarnem obdobju so Kozjansko in Obsotelje v državnem zboru zastopali trije poslanci. To sta bili Anita Koleša (SMC) in Jelka Godec (SDS) iz okraja Šentjur pri Celju ter dr. Vinko Gorenak (SDS) iz okraja Šmarje pri Jelšah.

Vsi trije kandidirajo ponovno, a le dva v naših volilnih okrajih, saj Vinko Gorenak odhaja na celjsko območje.

In kako pridni so bili minula štiri leta? Za lažjo odločitev, ali si obe dami, ki ostajata v okrajih KiO, zaslužita nov mandat, se sprehodite skozi spodnjo statistiko njihove aktivnosti. Kot zanimivost in v primerjavo dodajamo še statistiko poslanca, ki je okraj, kjer je bil trikrat izvoljen v državni zbor, letos zapustil.

Anita Koleša je v volilnem okraju Šentjur leta 2014 prepričala 3.088 volivcev, oziroma 36,6 % vseh glasujočih v okraju. Koleša bo tudi na prihajajočih volitvah kandidirala za stranko SMC v volilnem okraju Šentjur.

Jelka Godec je v volilnem okraju Šentjur leta 2014 prepričala 2.139 volivcev ter se z najboljšim rezultatom stranke SDS v celjski volilni enoti  (25,35 %) uvrstila v državni zbor. Godčeva tudi na prihajajočih volitvah kandidira za stranko SDS v volilnem okraju Šentjur.

Dr. Vinko Gorenak je v okraju Šmarje pri Jelšah leta 2014 prepričal 2.788, oziroma 23 % volivcev. Dr. Vinko Gorenak na prihajajočih volitvah ne bo več kandidiral v volilnem okraju Šmarje pri Jelšah, temveč bo tokrat kandidat stranke SDS v volilnem okraju Celje II. V volilnem okraju Šmarje pri Jelšah ga bo nadomestil Viktor Božak, predsednik lokalnega odbora SDS OO Rogatec.

Volitve 2018: kandidati za državni zbor v okrajih Kozjanskega in Obsotelja

Anita Koleša (SMC), poslanka iz okraja Šentjur

55-letna diplomantka Fakultete za management v Kopru in nekdanja vodja šentjurske izpostave JSKD je bila v preteklem štiriletnem mandatu prisotna na 93 odstotkih vseh sej v državnem zboru, kar je nadpovprečen obisk. Povprečna prisotnost na sejah je 88 odstotkov.

Kljub nadpovprečni prisotnosti pa je Koleša precej manj zgovorna. V celotnem mandatu je v poslanski mikrofon spregovorila približno 116 tisoč besed (poslansko povprečje je približno 260 tisoč besed) in povprečno spregovori zgolj dvakrat na sejo (poslansko povprečje je 6 govorov na sejo).

Raznolikost besedišča Anite Koleša je podpovprečna, v zgornji polovici poslancev pa je bila tudi pri uporabi privzdignjenega (mitološkega, pesniškega, starinskega …) besedja, preprostega besedja in ekscesnega besedja. Med besedami, ki so jo najbolj zaznamovale, so bile najpogostejše Kostanjevica, knjižničen, kitica, Zdravljica in himna.

Podpovprečna je tudi pri številu poslanskih vprašanj in pobud. V celotnem mandatu jih je dala zgolj 15 (v povprečju je posamezen poslanec dal 62 poslanskih vprašanj in pobud).

Poslanska vprašanja in pobude Anite Koleša v celotnem mandatu:

 

Jelka Godec (SDS), poslanka iz okraja Šentjur

47-letna profesorica fizike in matematike ter bivša direktorica Ljudske univerze Šentjur, ki je v zadnjem obdobju opozarjala, da bi se moral v zakon o sanaciji Celjske kotline, ki sicer naposled ni šel skozi parlament, vključiti tudi del območja v Občini Šentjur. Godčeva je bila v preteklem štiriletnem mandatu prisotna na 81 odstotkih vseh sej v državnem zboru, kar je podpovprečen obisk. Povprečna prisotnost na sejah je 88 odstotkov.

Kljub podpovprečni prisotnosti pa je Godčeva precej bolj zgovorna. V celotnem mandatu je v poslanski mikrofon spregovorila približno 446 tisoč besed (poslansko povprečje je približno 260 tisoč besed) s čimer sodi med bolj gostobesedne poslance. Sicer pa povprečno spregovori štirikrat na sejo (poslansko povprečje je 6 govorov na sejo).

Podpredsednica SDS pri svojih govorih ne pretirava z uporabo besednega zaklada. Po raznolikosti besedišča je namreč pod poslanskim poprečjem, čeprav obenem s preprostim besedjem ne pretirava – v uporabi tega je prav tako bolj pri dnu razpredelnice. Kot tudi pri uporabi privzdignjenega in ekscesnega besednjaka. Med besedami, ki jo zaznamujejo, so SZI, KB, Medicor, Vega Finanz, Emun in UKC.

Godčeva je nadpovprečna tudi pri številu poslanskih vprašanj in pobud. V celotnem mandatu jih je dala 257 (v povprečju je posamezen poslanec dal 62 poslanskih vprašanj in pobud).

Posebej pa je zadnji parlamentarni sklic zaznamovala z vodenjem preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab pri prodaji in nakupu žilnih opornic, ki je odkrivala koruptivne prakse v zdravstvu.

Poslanska vprašanja in pobude Jelke Godec v celotnem mandatu:

Dr. Vinko Gorenak (SDS), poslanec iz okraja Šmarje pri Jelšah

61-letni doktor organizacijskih znanosti, univerzitetni profesor in nekdanji komandir milice, zagotovo spada med vidnejše poslance državnega zbora, kljub temu, da je njegova prisotnost na sejah malo pod povprečjem. V preteklem štiriletnem mandatu je bil prisoten na 85 odstotkih vseh sej v državnem zboru. Povprečna prisotnost na sejah je 88 odstotkov.

Kljub podpovprečni prisotnosti pa je Gorenak v samem vrhu najzgovornejših poslancev. V celotnem mandatu je v poslanski mikrofon namreč povedal preko 620 tisoč besed (poslansko povprečje je približno 260 tisoč besed). Tudi na sejah, na katerih je prisoten, se oglaša zelo pogosto. Povprečno je v štiriletnem mandatu spregovoril šestkrat na sejo, kar je tudi poslansko povprečje.

Gorenak uporablja preverjen besednjak, zato je po raznolikosti besedišča pod parlamentarnim povprečjem. Da ne komplicira po nepotrebnem, kaže tudi uporaba preprostega besedja, ki ga sicer uporablja manj od povprečnega poslanca, a je to pri doktorjih znanosti pogosto drugače.

Čeprav mu mnogi morda pogosto pripisujejo uporabo ekscesnega besedja, pa analitika kaže drugačno sliko, saj je po uporabi tega pod poslanskim povprečjem. Njegovi govori tudi niso ravno poetični, saj je po privzdignjenem besedju daleč pod povprečjem. Besede, ki ga zaznamujejo, so predvsem piimki, in sicer Pavič, Grubelič, Fišer, Dolinšek in Murgelj.

Gorenak je bil v preteklem mandatu poslanec, ki je podal največ poslanskih vprašanj in pobud. V celotnem mandatu jih je bilo kar 427 (v povprečju je posamezen poslanec dal 62 poslanskih vprašanj in pobud).

 

Še nekaj zanimivih dejstev preteklega mandata:

  • V celotnem štiriletnem obdobju sta bila zgolj Julijana Bizjak Mlakar (DeSUS) in Dejan Balažič (SMC) prisotna na prav vseh sejah Državnega zbora. Pri tem je zanimivo, da Balažič kljub 100 odstotni prisotnosti v vseh štirih letih ni prispeval prav nobenega poslanskega vprašanja ali pobude.
  • V preteklem mandatu je največ poslanskih vprašanj in pobud dal poslanec SDS dr. Vinko Gorenak. Naštelo se jih je kar 427, medtem ko je poslansko povprečje zgolj 62 poslanskih vprašanj in pobud.
  • Največ besed v tem mandatu je izrekel poslanec NSi Jožef Horvat. V štirih letih je izrekel kar 953.973 besed oziroma 653 besed na dan.
  • Največ govorov na sejo je v tem mandatu imel poslanec SMC dr. Milan Brglez. Število njegovih govorov na sejo je kar 60, kar niti ni tako zelo presenetljivo, saj je bil v tem mandatu predsednik Državnega zbora. Poslansko povprečje je sicer 6 govorov na sejo.
  • Največji besedni zaklad je v preteklem štiriletnem mandatu prikazal poslanec stranke SMC Dušan Radič, a je potrebno ob tem poudariti, da je bil eden izmed najmanj govorečih poslancev, saj je v štirih letih izustil zgolj slabih 15 tisoč besed pri čemer ni težko ohranjati visokega koeficienta pri izračunu besednega zaklada.

B. S.

[yop_poll id=”28″]
Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X