Koliko so zadolžene občine KiO in koliko znaša dolg na posameznega prebivalca

29. 3. 2018 9:55

Skupni dolg večine občin Kozjanskega in Obsotelja se je v letu 2017 povečal. Edina občina, ki je občutneje zmanjšala skupni dolg, je bila Občina Podčetrtek.

Na prebivalca občine je najbolj zadolžena občina Kozje, skupni dolg je najbolj poskočil v občini Dobje, najvišji dolg pa ima občina Šentjur.

Prebivalci vseh občin KiO, razen Občine Kozje, so “občinsko” zadolženi manj od slovenskega povprečja.

Če na ravni celotne države vsakemu državljanu pripada za dobrih 15 tisoč evrov dolga, kar je tisoč evrov več kot v primerljivem predhodnem obdobju, je stanje občinskega dolga na posameznega prebivalca veliko znosnejše.

Ministrstva za finance je pred kratkim v preliminarnem poročilu postreglo s podatki o dolgu posameznih slovenskih občin v letu 2017. Poročilo kaže, da je v Sloveniji sicer še vedno zadolžena večina občin, vendar se je povprečni dolg v lanskem letu zmanjšal. Skupna zadolženost slovenskih občin v letu 2017 je znašala 839,4 mio evrov, leto poprej pa 842,0 mio evrov. Višina dolga slovenskih občin se manjša že tretje leto zapored. Brez dolga je tako kot lani 16 od skupno 212 slovenskih občin.

Povprečni dolg prebivalca slovenske občine znaša 406 evrov, povprečni dolg prebivalca slovenske mestne občine pa 515 evrov.

Najbolj zadolžena občina ostaja Občina Gornji Petrovci. Skupni dolg te občine znaša 3,9 mio evrov, kar na prebivalca nanese ogromnih 1.847 evrov. To je več kot štirikrat več od povprečja zadolženosti slovenskega občana.

Kakšen je skupen dolg občin KiO in koliko je zadolžen posamezen občan?

Kot je razvidno iz spodnjega grafa, se je skupni dolg v večini občin Kozjanskega in Obsotelja, v letu 2017 glede na leto 2016, povečal. Edine občine, katerih skupni dolg se je zmanjšal, so občine Podčetrtek, Rogatec in Rogaška Slatina. Med temi je Občina Podčetrtek zmanjšala skupni dolg za več kot 10 %.

Najbolj se je dolg povečal v Občini Dobje, kjer znaša skupni dolg v letu 2017 več kot dvakratnik dolga iz leta 2016. Občina Bistrica ob Sotli je dolg povečala za dobrih 72 %, Občina Šmarje pri Jelšah za 25 % in Občina Šentjur za 8 %.

Graf skupne zadolženosti posamezne občine KiO leta 2017 v primerjavi z letom 2016 (v evrih):

Povprečna zadolženost posameznega prebivalca občin KiO se je v letu 2017 povečala, ali pa je ostala enaka, v praktično vseh občinah KiO. Izjema je le Občina Podčetrtek v kateri se je dolg na prebivalca zmanjšal za skoraj 12 %.

Graf povprečne zadolženosti prebivalca posamezne občine KiO leta 2017 v primerjavi z letom 2016 (v evrih):

Kakšen je dolg v primerjavi z ostalimi občinami?

Nobena izmed občin KiO ni zadolžena več, kot znašajo celotni prihodki občine. Tudi glede na zadolženost na posameznega prebivalca občine so prav vse občine KiO, razen Občina Kozje, pod povprečjem zadolženosti posameznega prebivalca v slovenskih občinah. Ta znaša 406 evrov. Povprečna zadolženost prebivalca Občine Kozje znaša 484 evra.

Med slovenskimi občinami se Občina Dobje uvršča med slovenske občine, ki so dosegle največjo rast zadolženosti v letu 2017. Rast zadolženosti Občine Dobje je 104,2 %. Tudi Občina Bistrica ob Sotli se v tem parametru uvršča med 15 občin z največjo rastjo zadolženosti. Dosegla je 72,5 % rast zadolženosti.

B.S.

koncert-tanja-zagar-klik

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X