Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Šentjur in Šmarje s kolesarsko potjo povezana v 5 letih?


V sejni dvorani šentjurske občine je bila v torek predstavitev idejnega projekta ureditve državne kolesarske povezave G15, ki povezuje Šentjur–Šmarje pri Jelšah, Rogaško Slatino in Rogatec.

Na predstavitev 4,3 kilometra dolgega odseka med središčem Šentjurja (avtobusna postaja) in občinsko mejo na Grobelnem so bili povabljeni zgolj lastniki tistih zemljišč preko katerih bo potekala predvidena trasa, udeležba pa ni presegla število prstov na obeh rokah.

Od celotne dolžine je 3.260 metrov predvidene novogradnje, preostali del pa bo izpeljan po obstoječih prometnicah. Na Grobelnem se bo kolesarska pot navezala na že izvedeno kolesarsko povezavo.

Ocenjena vrednost brez DDV je približno 1 milijon EUR. Projekt je vključen v prijavo na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo MGRT, in sicer »Drugo povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije«, ki jo bilo oddano v februarju 2018.

Po načrtih bo kolesarska pot zaključena najkasneje čez 5 let, saj morajo biti vsi projekti, ki so vključeni v Dogovor za razvoj regij (če bodo potrjeni), zaključeni do leta 2023.

Smer proti zahodu je vključena v projekt relacije Celje-Štore-Šentjur.

In kje predvidoma bo tekla trasa od Šentjurja proti vzhodu?

Na avtobusni postaji bo vozlišče s kolesarko stezo iz severne strani ob potoku Pešnica. Proti vzhodu bo trasa tekla najprej ob južnem robu magistralne ceste in potem ob dosedanji dovozni cesti na železniško postajo. Sledi ovinek mimo križišča med Petrolom in Mercatorjem ter nadaljevanje ob severnem robu magistralke do križišča proti Kozjem. Tam bo trasa zavila proti železniškemu prehodu in se nadaljevala ob kolovozu na severni strani železnice. Po daljšem ravnem odseku bo pot znova ostro zavila v Stopčah, kjer se bo navezala na bodoči pločnik med Stopčami in Grobelnem. Tam se bo steza nadaljevala na že izgrajeni infrastrukturi.

Širina kolesarske steze bo praviloma tri metre, na njej pa bo dovoljen traktorski promet za potrebe kmetijstva.

Na prvi sliki je razvidna tudi ureditev krožišč in parkirnega prostora v okolici zdravstvenega doma ter t.i. glavnega križišča bi bivši Resevnini železnini (modra barva).

kolesarska_steza_sentjur_grobelno_marec_2018_avtobusna_kolodvorska

kolesarska_steza_sentjur_grobelno_marec_2018_kolodvorska_kozjanskega_odreda

kolesarska_steza_sentjur_grobelno_marec_2018_stopce

kolesarska_steza_sentjur_grobelno_marec_2018_grobelno

bR

komedija-brade-klik1