Na Šolskem centru Šentjur nov srednješolski program VETERINARSKI TEHNIK

5. 2. 2018 0:14

Šolski center Šentjur je šola z več kot stoletno tradicijo. Pouk se je na takratni Kmetijski šoli začel 3. januarja 1910.

Šola se je ves čas razvijala tako je danes Šolski center Šentjur je organiziran kot zavod z dvema organizacijskima enotama Srednjo poklicno in strokovno šolo ter Višjo strokovno šolo. Izobražuje na področju kmetijstva, živilstva, naravovarstva ter gostinstva in turizma. Izobraževalni programi pokrivajo prehranjevalno verigo torej pridelavo, predelavo in ponudbo.

peki-sc-sentjurSREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA

 • nov program veterinarski tehnik
 • Kmetijsko podjetniški tehnik
 • Živilsko prehranski tehnik
 • Mehanik kmetijskih in delovnih strojev
 • Slaščičar
 • Pek
 • Pomočnik v biotehniki in oskrbi
 • Živilsko prehranski tehnik (3+2)
 • Kmetijsko podjetniški tehnik (3+2)

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

 • UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE: Inženir kmetijstva in krajine  (redni in izredni študij)
 • ŽIVILSTVO IN PREHRANA: Inženir živilstva in prehrane (redni in izredni študij)
 • GOSTINSTVO IN TURIZEM: Organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu (redni in izredni študij)
 • NARAVOVARSTVO: Inženir naravovarstva (redni in izredni študij).

Veterinarski tehnik poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja omogoča dijakom, da:

 • se usposobijo za izvajanje veterinarsko-tehnične oskrbe živali
 • si razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje,
 • razvijejo sposobnost za prepoznavanje potreb živali in za njihovo zadovoljevanje,
 • razvijejo zanesljivost za opravila na svojem poklicnem področju,
 • privzgojijo si čut za etično in moralno zavest za delo z ljudmi in živalmi,
 • razvijejo sposobnost za human odnos do živali,
 • spoznajo pomen sodelovanja z lastniki živali,
 • obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo.

Pri naših prizadevanjih so nas podprle številne inštitucije kot na primer: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Razvojna agencija Savinjske regije, Razvojna agencija Kozjansko, Razvojna agencija Sotla, Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Celjske mesnine, Kmetijsko gozdarska zadruga Slovenske Konjice, Mlekarska zadruga Arja vas, Kmetijska zadruga Šmarje, Mesnine Žerak, Mlekarna Celeia, številne živinorejske kmetije in veterinarske ambulante.

Namero o sodelovanju za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom smo podpisali z veterinarskimi ambulantami, podjetji za predelavo mesa, živinorejskimi kmetijami…

Vabljeni na informativne dni na

SREDNJI POKLICNI IN STROKOVNI ŠOLI

 • petek 9. 2. 2018 ob 9.00 in 15.00
 • sobota 10. 2. 2018 ob 9.00

in na VIŠJI STROKOVNI ŠOLI

 • petek 9. 2. 2018 ob 11.00 in 16.30
 • sobota 10. 2. 2018 ob 10.30
 • sobota 3. 3. 2018 ob 10.00.

*Naslovna fotografija: regijska razstava konj na Šolskem centru Šentjur

Oznake:
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
154 queries in 0,624 seconds.