850 tisočakov za obnovo cest v Dramljah in pri Ponikvi

23. 2. 2018 15:38

Občina Šentjur tudi v letošnjem letu načrtuje obnovo več odsekov po celotni občini. Včeraj je župan mag. Marko Diaci podpisal dve pogodbi za prenovo dveh cestnih odsekov z na javnem razpisu izbranim izvajalskim podjetjem VOC Celje d.d.. Skupno bo za prenovo ceste skozi Dramlje in odseka Razbor–Hotunje odštela skoraj 850 tisoč evrov.

Dela se bodo pričela takoj, ko bodo to dopuščale vremenske razmere.

UREDITEV LOKALNE CESTE SKOZI NASELJE DRAMLJE

cesta_dramlje_februar_2018Krajevna skupnost Dramlje je ena najbolj živahnih in v zadnjih letih najhitreje rastočih skupnosti v občini. Število prebivalcev se povečuje predvsem na račun mladih družin, kar za kraj predstavlja nove infrastrukturne izzive. Ob obnovljeni šoli in športnem parku bo središče kraja zaokrožila prenovljena cesta skozi naselje, ki bo zaradi neposredne bližine šole in vrtca bistveno prispevala k večji varnosti, pa tudi k urejenemu videzu kraja. Prav tako se bo izboljšala pretočnost prometa skozi središče Dramelj.

Osnovni namen investicije je ureditev lokalne ceste skozi naselje Dramlje od križišča z regionalno cesto III. reda Žiče–Dramlje do pokopališča. V sklopu ureditve ceste je predvidena izgradnja pločnika – hodnika za pešce, ureditev avtobusnega postajališča izven in na vozišču, ureditve javne razsvetljave in ureditve odvodnjavanja z ustrezno meteorno kanalizacijo. Skupna dolžina ceste predvidene za obnovo je v dolžini 514,32 m.

Na javnem razpisu je bil izbran kot najugodnejši izvajalec za gradnjo VOC CELJE d.d., Lava 42, 3000 Celje. Vrednost pogodbenih del znaša 543.070,49 EUR. Zaključek del je predviden v mesecu septembru 2018.

UREDITEV LOKALNE CESTE RAZBOR–HOTUNJE, ODCEP RIBNIK BOLKO–KRIŽIŠČE RAZBOR

cesta_hotunje_februar_2018Predmet investicije je rekonstrukcija lokalne ceste Razbor–Hotunje, odcep ribnik Bolko–križišče Razbor v skupni dolžini cca 890 m, ki se prav tako nahaja na območju KS Dramlje. Obstoječa cesta povprečne širine 3,0 m je dotrajana in močno poškodovana (razpoke, posedki, udarne jame). V sklopu ureditve bodo razširjene in urejene nove voziščne konstrukcije, urejeno odvajanje meteornih voda, zgrajena nova kabelska kanalizacija za telekomunikacijske vode ter prestavljeni in zaščiteni obstoječi podzemni komunalni vodi. Z realizacijo projekta bo zagotovljeno normalno in predvsem varno odvijanje prometa na tem delu.

Na javnem razpisu je bil izbran kot najugodnejši izvajalec za izvedbo del VOC Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje. Vrednost pogodbenih del znaša 296.000,00 EUR. Zaključek del je predviden v mesecu septembru 2018.

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X