Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

David Stupica, uradni kandidat za župana Občine Šmarje pri Jelšah

David Stupica je neodvisni kandidat, ki je danes v zavetju lemberškega Rotovža napovedal svojo kandidaturo za župana občine Šmarje pri Jelšah. Na lokalne volitve 2018 se podaja odločno, premišljeno in z veliko ljubezni do rojstnega kraja.

Slednja je bila tudi povod za to, da se je Stupica odločil za kandidaturo, vključno z globokim spoštovanjem do občanov in občank ter željo po čim lepšem življenju v občini.

David Stupica je sicer zaposlen v šmarski območni izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, kjer opravlja delo organizatorja kulturnih dogodkov.

V prostem času se ukvarja tudi z borilnimi veščinami. Ima naziv mednarodnega mojstra borilnih veščin.

Za boljše in kvalitetnejše življenje v Šmarju pri Jelšah
david-stupica1
David Stupica s podporniki iz svetniške skupine: Bogdanom Nunčičem, Branko Kovačič in Anito Čebular

Na lokalne volitve se Stupica odpravlja z jasno vizijo in volilnim načrtom, s katerim bi kot izvoljeni župan prispeval k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju v občini Šmarje pri Jelšah.

Ob tem je zelo pomembna izboljšana infrastruktura, pri čemer izpostavlja posodobitve cestne infrastrukture na državnih cestah v občini Šmarje pri Jelšah, posebej na relaciji Grobelno-Podplat.

Poleg tega je pomembna tudi  izgradnja križišča v Mestinju, izgradnja krožišča/križišča pri trgovini Kašča, preplastitve odsekov cest, ureditev pločnika na Pečici.

Namenjen je slediti cilju prometne politike, ki daje večjo pozornost šibkejšim udeležencem v prometu – pešcem, kolesarjem, otrokom in gibalno oviranim. Prav tako bi nadaljeval z iskanjem možnosti za ureditev kopališča v Šmarju pri Jelšah.

Infrastrukturih vlaganj so po volilnem načrtu Stupice potrebni tudi gasilsko-kulturni domovi v občini, ki potrebujejo ureditev in prenovo (izgradnja gasilskega doma Kristan Vrh, načrtovanje ureditve ostalih objektov v tem in prihodnjem mandatu). Ob tem ne zanemarja niti športne infrastrukture, s posebnim poudarkom na nadaljevanju izgradenj telovadnic (Zibika) ter prenova in razširitev telovadnice v OŠ Šmarje pri Jelšah. Potrebna pa je tudi celovita ureditev objekta Stara šola in okolice.

Takoj bo začetku mandata bi začel pogovore z Nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja (NSPIZ) za izgradnjo oskrbovanih stanovanj na območju Lorgerjeve domačije, prav tako pa načrtuje ustanovitev Stanovanjskega podjetja Šmarje pri Jelšah. Podjetje bi upravljalo in vzdrževalo nepremičnine v lasti Občine, opravljalo energetske storitve, prodajalo stanovanja, skrbelo za inženiring pri vzdrževanju nepremičnin. Osnovni namen podjetja bi bil predvsem v upravljanju občinskih stanovanj ter pridobivanju novih neprofitnih stanovanj.

Spodbuda za infrastrukturo, turizem in podjetništvo

David Stupica izpostavlja predvsem postopno uvedbo participativnega proračuna, katerega namen je, da se določen odstotek (1%) denarja iz občinskega proračuna nameni za naložbe, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja v občini.  Na ta način bi lahko izboljšali kakovost življenja v občini in enakomernejši razvoj slednje.

Občina Šmarje pri Jelšah ima ogromno potenciala za razvoj turizma in razcvet podjetništva. Slednje bi Stupica podprl z ohranjanjem obstoječih delovnih mest in ustvarjanjem pogojev za nove, zaradi česar je cilj pritegniti več investitorjev, ki bi pripomogli k povečanemu obsegu novih delovnih mest.

Veliko poudarka daje tudi na sodelovanje, predvsem s predstavniki Krajevnih skupnosti in javnimi zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Šmarje pri Jelšah.

David Stupica s svojo kandidaturo prinaša tudi načrt nadaljevanja vzpostavljanja širokopasovnih povezav na področju belih lis in iskanje možnosti za vzpostavitev wi-fi povezave za vse večje kraje v občini. Dodatno pa poudarja pomen spodbujanja trajnostnega kmetijstva v občini, torej spodbujanje prehranske samooskrbe in spodbude za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, posebej dejavnosti, ki pomenijo diverzifikacijo kmetijskih gospodarstev na področje turizma.

Stupica je kandidat za župana občine Šmarje pri Jelšah, ki si želi predvsem boljšega življenja za občane njegovega rojstnega kraja. S sodelovanjem in kreativnimi rešitvami stremi k razcvetu občine, ki ima toliko potenciala. Kako želi sam prispevati košček k mozaiku kvalitetnega življenja v občini, lahko preverite v spodnjem video posnetku.