Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Kako smo volili predsednika republike na Kozjansko-Obsoteljskem


Po 99,9 % preštetih glasov na letošnjih predsedniških volitvah je Boruta Pahorja volilo 47,1 % udeležencev volitev, Marjana Šarca 25,0 %, Romano Tomc 13,7 %, Ljudmilo Novak 7,1 %, Andreja Šiška 2,2 % in Borisa Popoviča 1,8 %, Majo Makovec Brenčič 1,7 %, Suzano Laro Krause 0,8 % in Angelco Likovič 0,6 %.

Končna volilna udeležba je rekordno nizka, okrog 44,5 %.

V obeh kozjansko-obsoteljskih okrajih (Šentjur in Šmarje pri Jelšah) je Borut Pahor dobil nadpovprečen odstotek glasov. V enem bi celo zmagal v prvem krogu. Volilna udeležba je po tradiciji v okraju Šmarje pri Jelšah med najnižjimi v Sloveniji.

V obeh volilnih okrajih Kozjanskega in Obsotelja izidi volitev, predvsem kar se tiče zmagovalca prvega kroga, za nekaj odstotkov odstopajo od rezultatov na ravni celotne države. Če bi šteli samo rezultate okraja Šmarje pri Jelšah bi predsednika dobili že v prvem krogu.

Območje KiO zajemata dva volilna okraja:

Volilni okraj Šmarje pri Jelšah, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bistrica ob Sotli, Osredek, Podsreda, Polje ob Sotli, Kozje, Buče, Lesično, Zagorje,  Virštanj, Podčetrtek, Pristava pri Mestinju, Tinsko, Vinski Vrh pri Slivnici, Zibika, Šentvid pri Grobelnem, Šmarje pri Jelšah, Kristan Vrh, Mestinje,  Sladka Gora, Velika Kostrivnica, Rogaška Slatina, Stojno selo, Rogatec, Donačka Gora in Dobovec pri Rogatcu.

Volilni okraj Šentjur pri Celju, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Blagovna, Dobje pri Planini, Dramlje, Gorica pri Slivnici, Kalobje, Loka pri Žusmu, Planina pri Sevnici, Ponikva pri Grobelnem, Prevorje, Šentjur-Center, Šentjur-Okolica.

V volilnem okraju Šmarje pri Jelšah (27.816 volilnih upravičencev) je zmagal Borut Pahor, ki je prejel 50,2 % glasov. Sledijo mu Marjan Šarec z 21,7 %, Romana Tomc s 13,2 %, Ljudmila Novak z 8,7 %, Andrej Šiško z 2,5 %, dr. Maja Makovec Brenčič z 1,3 %, Boris Popovič z 1,3 %, Suzana Lara Krause z 0,7 % in Angelca Likovič z 0,5 %.

V volilnem okraju Šentjur pri Celju (17.156 volilnih upravičencev)je prav tako zmagal Borut Pahor, ki je prejel 49,6 % glasov. Sledijo mu Marjan Šarec s 23,1 %, Romana Tomc s 14,4 %, Ljudmila Novak s 6,7 %, Andrej Šiško z 2,4 %, dr. Maja Makovec Brenčič z 1,6 %, Boris Popovič z 1,2 %, Suzana Lara Krause z 0,6 % in Angelca Likovič z 0,4 %.

Kot ponavadi večina ostala doma

Volilna udeležba v obeh okrajih Kozjanskega in Obsotelja je bila podobna, kot na prejšnjih predsedniških volitvah.

Volilni okraj Šmarje pri Jelšah že tradicionalno velja za enega izmed okrajev z najnižjo volilno udeležbo v Sloveniji. Tudi tokrat se ni izneveril tej tradiciji. Na volišča je v tem okraju namreč prišlo samo 38 % volilnih upravičencev. To je sicer slabih 6 % manj od volilne udeležbe v Sloveniji, ki je bila letos 43,6 %, a zgolj dobra 2 % nižja v primerjavi s predsedniškimi volitvami 2012 (40,92 %).

V volilnem okraju Šentjur pri Celju je bila volilna udeležba 43,8 %, kar je skoraj popolnoma identična volilna udeležba, kot na ravni Slovenije. Prav tako je udeležba na letošnjih predsedniških volitvah v tem okraju zgolj 2 % nižja, kot je bila na volitvah leta 2012 (45,85 %).

Če vas zanimajo tudi rezultati drugih slovenskih volilnih enot in okrajev jih najdete TUKAJ.