V Občini Kozje v teku številne investicije

12. 8. 2017 20:45

V Občini Kozje so tudi v poletnih mesecih v teku številne investicije. Poleg investicij na cestni infrastrukturi se ureja fasada na Občinski stavbi, v preostanku leta pa so med planiranimi investicijami ureditev športnega parka v Lesičnem, sanacija plazu v Zagorju, sanacija mostu čez Bistrico ter  izgradnja čistilne naprave v Šenovem.

V Občini Kozje v zadnjem času izvajajo kar nekaj investicij, in sicer je ena takšnih rekonstrukcija lokalne ceste LC 181091 Vrenska Gorca, katere izvajalec je VOC Celje, vrednost investicije pa znaša 336.276 €.

investicije_1-2

Naslednja v sklopu investicij je rekonstrukcija lokalne ceste 181021 Poklek – Goli vrh. Izvajalec Hortikultura, plantaže in gradnje Brežice d.o.o. je v začetku meseca junija pričel z izvajanje rekonstrukcijskih del v vrednosti 80.396 €. Dela so v zaključni fazi, kjer izvajalec odpravlja pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu ceste.

V fazi ureditve je tudi obnova fasade  na občinski stavbi Občine Kozje, ki se nahaja znotraj zavarovanega območja kulturne dediščine, trga Kozje. Izvajalec del je podjetje Moškon d.o.o. iz Bistrice ob Sotli, vrednost investicije pa je ocenjena na 30.358 €.

investicije_4

Investicije planirane za preostanek leta 2017

Tudi v prihodnje v Občini ne bodo počivali. V planu imajo posodobitev športnega parka Lesično, za katerega je občina prejela nepovratna sredstva s strani Fundacije za šport,  vrednost investicije pa znaša 96.823 €.

investicije_6

Naslednji projekt bo sanacija mostu čez Bistrico na JP 681062 Podsreda – Rožce, pri katerem je predmet projekta izgradnja nadomestnega mostu čez potok Bistrica v Podsredi, prav tako pa nameravajo v prihodnjih mesecih sanirati plaz Zagorje – LC 396100 Šentvid – Zagorje, interventno bodo zavarovali nestabilne brežine ob javni poti JP 681061, nad kmetijo Osojnik, prav tako pa bodo začeli z gradnjo čistilne naprave Šonovo s pripadajočimi infrastrukturnimi vodi.

K. C.

hoomstock-polsi-klik

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X