Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

S kakšno hitrostjo lahko vozite mimo šmarskega vrtca? Redarji pravijo tako, policija drugače


Če smo na Kozjansko-Obsoteljskem do nedavnega pred radarji oprezali na glavnih in regionalnih cestah, je od decembra lani na radar mogoče naleteti tudi na lokalnih poteh. In prav ena konkretna akcija Medobčinskega inšpektorata in redarstva je minulo pomlad sprožila precej vprašanj ter kar nekaj negodovanja.

Ob radarskem merjenju hitrosti na Kolodvorski ulici v Šmarju pri Jelšah v neposredni bližini vrtca in železniške postaje so bili vozniki kaznovani že, če so vozili hitreje od 40 km/h, čeprav so mnogi prepričani, da na tem odseku velja hitrost za naselje – 50 km/h.

Zakopali smo se v predpise, povprašali uradna organa, ki skrbita za njihovo upoštevanje in prišli do pomenljive ugotovitve: njuni mnenji glede prometnih predpisov na tem odseku se razlikujeta.

Kot smo na Kozjansko.info poročali decembra lani, je Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek in Kozje bogatejši za merilnike hitrosti. Kot so dejali, so se zanje odločili z željo zmanjšati hitrost na delikatnih odsekih okrog šol, vrtcev in podobno. Verjetno pa se ne bodo branili tudi novega vira prihodkov za občinske blagajne.

Znak 40km/h pri mostu na Kolodvorski ne velja samo za most, ampak vse do prvega križišča. A kje je to?
Znak 40km/h pri mostu na Kolodvorski ne velja samo za most, ampak vse do prvega križišča. A kje je to?

In prav sledenje so jim očitali nekateri, ki so domov prejeli fotografijo vozila z obrazložitvijo, da so v neposredni bližini vrtca na Kolodvorski ulici v Šmarju iz smeri nogometnega igrišča peljali prehitro – čeprav še vedno pod 50 km/h.

Resda je pri mostu nad nekdanjim šmarskim bazenom znak za zožanje ceste in omejitev 40 km/h, vendar voznik do postaje pelje še skozi križišče pri odcepu za nogometni klub, še en stop znak pa je postavljen tudi pri izvozu na cesto z makadamskega parkirišča pri asfaltnem igrišču. Omenjena STOP znaka naj bi po prepričanju mnogih razveljavila znak 40 km/h, če ta že ne velja le za prečkanje mostu.

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah namreč določa, da “znaki za prepovedi in omejitve veljajo od mesta, kjer so postavljeni, do mesta, kjer je postavljen znak o njihovem preklicu, sicer pa do prvega naslednjega križišča javnih oziroma nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet.”

Cesta ali zgolj priključek?
Redarji pravijo, da to ni križišče, a policija meni drugače ...
Redarji pravijo, da to ni križišče, a policija meni drugače …

Bistveno vprašanje, ki odloča ali je hitrost na odseku od nogometnega igrišča proti vrtcu 40 ali 50 km/h torej je, ali lahko odcep ceste proti objektu Nogometnega kluba Šmarje pri Jelšah smatramo za križišče ali ne. In glede te dileme so pri dveh javnih organih, ki skrbita za varnost in red na cestah – policiji in medobčinskem inšpektoratu – različnih mnenj.

“Zakon jasno določa specialno določilo o pojmu cestnega priključka, ki jo  je potrebno upoštevati podrobneje od splošnejšega pojma ceste,” nam je pojasnil vodja Medobčinskega inšpektorata Marko Razboršek. Po njegovi interpretaciji predpisov gre pri priključkih za “manjše prometne površine (lokalno prostorsko omejene), ceste pa imajo funkcijo povezovanja širšega območja (kraji, regije, naselja) in jih je treba tudi zato upoštevati širše.”

Poenostavljeno povedano, po mnenju redarstva je odcep za objekt NK Šmarje pri Jelšah zgolj “priključek” in ne cesta. In ker se ne srečata dve cesti, tudi ni križišča. Po njihovih besedah predpisi eksplicitno razlagajo pojem cestnega priključka, zato je treba to razlago upoštevati in razumeti podrobneje od splošnega prepričanja, da prometni znak Ustavi pomeni kar križišče in preklic znakov za prepovedi in omejitve, so nam še pojasnili.

Na Občini Šmarje pri Jelšah so nam potrdili, da asfaltna površina, ki vodi od objekta nogometnega kluba mimo parkirišča, kjer je nekoč stal bazen, do Kolodvorske ceste, v občinski kategorizaciji ni navedena kot cesta.

Policija: po našem razumevanju zakonov je omejitev mimo vrtca 50 km/h

Za njihovo interpretacijo te zapletene prometne situacije smo se obrnili na Policijsko postajo Šmarje pri Jelšah. Neuradno tudi nekateri policisti sami ugotavljajo, da gre na tem odseku Kolodvorske za precej zmedeno prometno znakovno ureditev in zato ne čudi, da so po njej vozeči vozniki v negotovosti glede omejitev.

Omejitev 30 km/h po trditvah policije velja le za hitrostno oviro
Omejitev 30 km/h po trditvah policije velja le za hitrostno oviro

Po njihovem razumevanju prometne zakonodaje je omejitev hitrosti mimo vrtca v vsakem primeru 50 km/h in to v obe smeri, nam je povedal pomočnik komandirja Robert Jančič.

Iz smeri trgovskega centra Jager je sicer pri hitrostni oviri s prehodom za pešce znak za oviro in zmanjšanje hitrosti na 30, ampak ker je v dopolnilni tabli, velja samo za oviro in ne naprej, nam je razložil Jančič. Z druge strani pa po interpretaciji policije znak 40 km/h pri mostu razveljavi križišče s stop znakom pri nogometnem klubu.

Po besedah Jančiča sicer ne gre za križišče lokalnih cest, ampak za dostop z javne površine, zato se to vseeno smatra kot križišče in stop znak razveljavi omejitev 40km/h nazaj v splošno omejitev v naselju, ki znaša 50 km/h.

In kaj pravi zakon?

Kdo ima torej prav, medobčinsko redarstvo ali policija?

Kot že vemo, pravilnik pravi, da “Znaki za prepovedi in omejitve veljajo od mesta, kjer so postavljeni, do mesta, kjer je postavljen znak o njihovem preklicu, sicer pa do prvega naslednjega križišča javnih oziroma nekategoriziranih cest.

Nekategorizirana cesta pa je po 14. členu Zakona o cestah vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (gozdne ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti in podobne);

Po dikciji zakona križišče torej obstaja tako, če gre za javne kot tudi za nekategorizirane ceste, pod katere pa spadajo tudi dovozne ceste in pristopi do objektov ter zemljišč. Slednje pa po najbolj smiselni interpretaciji pomeni, da se tudi srečanje Kolodvorske ceste in dovozne ceste do objekta NK Šmarje smatra kot križišče, zato se hitrost 40km/h od znaka izpred mostu razveljavi.

In čeprav na račun inteligence policistov v Sloveniji obstajajo številne šale, je treba v tem primeru reči, da je policijska verzija interpretacije zakonodaje bližje zdravi logiki kot tista, ki se je poslužujejo v medobčinskem redarstvu.

Prehitro vožnjo so zaračunali štirim kršiteljem

Kot pravijo redarji, so se za nadzor hitrosti na tem odseku odločili, ker gre za “neposredno mesto lokacije vrtca, železniške postaje, od koder se dnevno v druge kraje vozi večje število dijakov … in poteka tudi šolska pot, po kateri otroci hodijo v in iz osnovne šole.”

Ugotovili so štiri prekoračitve hitrosti, nobena ni presegla 50 km/h. Izdali so prav toliko glob, ki so bile vse plačane v zakonitem roku. V proračun Občine Šmarje pri Jelšah se je tako nateklo dodatnih 80 evrov.

Sicer so do letošnjega junija na celotnem območju petih občin zaračunali za 475 evrov glob.

Kaj sedaj?

V zagovor občinskih varuhov reda je potrebno poudariti, da je prometna signalizacija na tem cestnem odseku glede na obstoječo zakonodajo zapletena in pušča prostor za različno tolmačenje. Prav tako je na mestu njihova skrb za varno vožnjo mimo vrtca in železniške postaje, kjer mladina hodi tako na vlak kot v šolo.

Vendar pa je glede na vse od voznikov, ki niso ravno doktorji prava, preveč zahtevati, da bi razumeli, zakaj bi na tem odseku morali voziti 10 km/h počasneje kot velja omejitev v naselju. V tem smislu se je tistim, ki so bili oglobljeni, najbrž zgodila krivica, a ker nihče v predpisanem roku ni zahteval sodnega varstva, bo njihovih 20 evrov (polovička od 40 €, kot znaša polna kazen) ostalo darilo občinskemu proračunu.

Glede na število kazni, ki so jih napisali, redarjem tudi ne moremo očitati inkasanstva. (Pre)hitrih voznikov na naših lokalnih cestah je nedvomno mnogo več od teh štirih nesrečnežev.

Morda pa bi jim kdo lahko očital pomanjkanje čuta za svoje poslanstvo, ki ni zgolj v tem, da se z novim radarjem postavijo pred prvi vrtec ali šolo, brez da bi se vprašali ali prometni problem tam sploh obstaja in če je prometna signalizacija jasna in nedvoumna.

Na odseku Kolodvorske med igriščem, vrtcem in železniško postajo denimo tako po vedenju domačinov kot policistov zadnjih dvajset let ni bilo nobene prometne nesreče s človeškimi poškodbami.  Če že, jo je nekajkrat skupila ograja mostu prek Dvorskega potoka, kjer je kakšen voznik avtomobila prestižne znamke precenil svoje vozniške sposobnosti.

Rok Čakš

flos-polsi-2017