Vse o 81 najboljših učenkah in učencih v Šmarju pri Jelšah

21. 6. 2017 16:40

Ob koncu šolskega leta je na tradicionalni prireditvi župan Stanislav Šket sprejel najboljše učence osnovne šole Šmarje pri Jelšah, mladi raziskovalci so predstavili pet raziskovalnih nalog. Na sprejem je bilo povabljenih 81 učencev, od tega 8 predstavnikov za dosežke na športnem področju, 9 učenk je za sprejem predlagala Glasbena šola Rogaška Slatina, podružnica Šmarje pri Jelšah.

Župan jim je čestital in izročil knjižno nagrado s posvetilom, člani športnih ekip so prejeli kino vstopnice za šmarski kino oziroma vstopnice za kopanje v Termah Olimia in žoge. Učencem sta za uspehe čestitala še Mitja Šket, ravnatelj OŠ Šmarje pri Jelšah, in Tatjana Šolman, ravnateljica Glasbene šole Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah.

Raziskovalne naloge

V iztekajočem se šolskem letu je šest učencev izdelalo pet raziskovalnih nalog, in sicer:

* Drevesni očaki v Grajskem logu. Avtorici: Tina Šket, 8. a, in Erika Vrešak, 9. d. Mentorica Boža Gojtan

* Vplivi abiotskih dejavnikov na rast mlečnokislinskih bakterij v kislem mleku. Avtor: Domen Trontelj, 8. b. Mentorica: Marjeta Dečman Iglič

* Šmarje? Avtorica: Aleška Voh, 9. bMentorica: Stanislava Vulevič

* Ljubim čas in svobodo, veliko bolj kot denar. Mi2. Avtorica: Aleška Voh, 9. b. Mentorica: Bernarda Zalokar

* Sufražetke. Avtorici: Eneja Vehovec Pondelak, 8. a, in Amanda Planinšek, 8. a. Mentorica: Valentina Kidrič

 

Uspehi učencev

Učenci so bili aktivni na različnih področjih. Sodelovali so na vseh državnih tekmovanjih, ki so bila razpisana, in osvojili številna bronasta priznanja, več kot 150 srebrnih priznanj na področnih in državnih tekmovanjih ter 15 zlatih priznanj. Te so učenci dosegli na področjih astronomije, fizike, razvedrilne matematike, tekmovanju Matemček, Logična pošast, na področju geografije, tekmovanju Vesela šola in o sladkorni bolezni. Trije učenci so bili povabljeni na 24. Santpetersburško olimpijado, saj so bili med desetimi najboljšimi v svoji kategoriji na državnem tekmovanju iz astronomije. Dva učenca sta prejela tretjo nagrado, eden drugo nagrado. Imajo dva državna prvaka v Veseli šoli in eno tretjo nagrado v državi na področju fizike. Devetošolka Eva Novak je osvojila eno zlato in pet srebrnih priznanj, osmošolec Tilen Šket dve zlati in šest srebrnih priznanj.

Vidne uspehe učenci dosegajo na športnih področjih: med dvema ognjema (2x 2. mesto v državi) in košarka deklice (1. mesto v državi), tretja najboljša atletinja v državi v skoku v daljino, uspehe so nizali mladi šahisti. Šmarski učenci so tudi izjemni glasbeniki; nekaj uspehov so dosegli kot učenci Glasbene šole Rogaška Slatina.

Učenci, ki so se udeležili sprejema, in njihovi uspehi

Elina Jakopina, učenka 1. b, zlato državno priznanje Matemček

Lars Marcel Vogrinc, učenec 2. b, zlato državno priznanje Logična pošast 

Melita Zagajšek, učenka 3. r, Šentvid, zlato državno  priznanje Logična pošast     

Filip Kunej, učenec 5. r, Zibika, srebrno priznanje Matematični kenguru, zlato priznanje Matemček

Kaja Vrbek,  učenka 5. r, Zibika, srebrno priznanje Matemček, zlato priznanje Matematični kenguru

Nela Jurjec, učenka 5. b, bronasto priznanje Kresnička, bronasto šolsko in srebrno državno Vegovo priznanje iz znanja matematike, srebrno šolsko in srebrno državno priznanje Logična pošast, srebrno šolsko in zlato  državno priznanje Matemček

Tina Tiara Opalič, učenka 5. b, bronasto priznanje logika, bronasto priznanje razvedrilna matematika, bronasto priznanje Kresnička, bronasto šolsko in državno srebrno Vegovo priznanje iz znanja matematike, srebrno šolsko in državno priznanje Matemček, srebrno šolsko in zlato državno priznanje Logična pošast    

Dejan Skale, učenec 5. b, bronasto priznanje kresnička, bronasto  šolsko  in srebrno državno Vegovo priznanje iz znanja matematike, srebrno šolsko in srebrno državno priznanje Logična pošast, srebrno šolsko in zlato državno priznanje Matemček

Žan Jagodič, učenec 7. c, bronasto in državno srebrno Vegovo priznanje iz znanja matematike

Rok Krivokapić, učenec 7. a, bronasto priznanje iz geografije, bronasto priznanje iz razvedrilne matematike, bronasto Vegovo priznanje iz znanja matematike, bronasto priznanje Vesele šole, bronasto priznanje Logična pošast, bronasto priznanje iz računalniškega razmišljanja Bober, srebrno državno priznanje Matemček

Mihael Murko, učenec 7. a, bronasto Vegovo priznanje iz znanja matematike, srebrno šolsko priznanje Logična pošast, državno srebrno priznanje Matemček

Maja Petauer, učenka 7. d, bronasto priznanje iz logike, bronasto priznanje razvedrilna matematika, bronasto Vegovo priznanje iz znanja matematike, srebrno šolsko priznanje Logična pošast, bronasto in srebrno priznanje iz znanja astronomije

Ajda Pantner, učenka 7. a, državno bronasto priznanje iz angleščine, bronasto priznanje razvedrilna matematika, bronasto Vegovo priznanje iz znanja matematike, bronasto priznanje iz računalniškega razmišljanja Bober, bronasto priznanje Vesele šole, bronasto in šolsko srebrno priznanje Logična pošast, srebrno državno priznanje Matemček

Jakob Rihter, učenec 7. c, bronasto priznanje Matemček, bronasto priznanje iz logike, bronasto priznanje iz računalniškega razmišljanja Bober, bronasto priznanje iz geografije, bronasto priznanje razvedrilna matematika, bronasto Cankarjevo priznanje, bronasto priznanje iz znanja naravoslovja Kresnička, bronasto priznanje Vesele šole, srebrno šolsko priznanje Logična pošast ter bronasto in srebrno priznanje iz znanja astronomije  

Val Pšeničnik, učenec 7. c, bronasto priznanje razvedrilna matematika, bronasto Vegovo priznanje iz znanja matematike, srebrno šolsko priznanje Logična pošast, državno srebrno priznanje Matemček, državno srebrno priznanje razvedrilna matematika

Klavdija Tašner, učenka 7. a, bronasto priznanje iz logike, bronasto priznanje iz geografije, državno bronasto priznanje iz angleščine, bronasto priznanje razvedrilna matematika, šolsko srebrno in državno srebrno priznanje logična pošast, bronasto in državno srebrno Vegovo priznanje iz znanja matematike, srebrno šolsko Matemček

Jakob Zagajšek, učenec 7. d, bronasto priznanje iz logike, bronasto priznanje iz znanja naravoslovja Kresnička, državno  srebrno priznanje Matemček, bronasto in državno srebrno Vegovo priznanje iz znanja matematike, srebrno priznanje Vesele šole, bronasto in državno zlato priznanje razvedrilna matematika, srebrno in državno zlato priznanje Logična pošast

Ana Zorin, učenka 8. a, bronasto Cankarjevo priznanje, bronasto Proteusovo priznanje, bronasto in  državno srebrno priznanje za znanje kemije

Tina Šket, učenka 8. a, bronasto priznanje Logična pošast, bronasto priznanje iz znanja geografije, bronasto priznanje iz zgodovine, bronasto priznanje razvedrilne matematike, bronasto Vegovo priznanje iz znanja matematike, šolsko srebrno priznanje Matemček,  srebrno priznanje za sodelovanje v mednarodnem raziskovano izobraževalnem programu FIRST LEGO League 2016-17 za uvrstitev v finale slovenskega tekmovanja; bronasto in srebrno priznanje iz znanja o sladkorni bolezni

Ana Marija Petauer, učenka 8. d, bronasto priznanje iz znanja astronomije, šolsko srebrno priznanje Matemček, šolsko srebrno Logična pošast, bronasto in državno srebrno priznanje iz razvedrilne matematike, bronasto in srebrno državno Vegovo priznanje iz znanja matematike

Domen Trontelj, učenec 8. b, bronasto priznanje iz znanja kemije,  srebrno priznanje za sodelovanje v mednarodnem raziskovano izobraževalnem programu FIRST LEGO League 2016-17 za uvrstitev v finale slovenskega tekmovanja; bronasto in srebrno priznanje iz znanja zgodovine, bronasto in srebrno Proteusovo priznanje za znanje biologije, bronasto in srebrno priznanje iz znanja fizike, bronasto in srebrno priznanje iz tekmovanja Književnost na filmu 5

Ema Čokl, učenka 8. d, bronasto priznanje razvedrilna matematika, bronasto priznanje iz logike, bronasto Vegovo priznanje za znanje matematike, šolsko srebrno priznanje Matemček, šolsko srebrno Logična pošast, bronasto in srebrno Proteusovo priznanje za znanje biologije, srebrno priznanje Vesele šole, bronasto in srebrno Stefanovo priznanje iz znanja fizike, bronasto in državno srebrno priznanje iz znanja kemije, bronasto, srebrno in  zlato priznanje iz geografije, sodelovanje na BIGEO 3-Balkanska olimpijada

Rok Hladin, učenec 8. d, bronasto priznanje  iz računalniškega razmišljanja Bober, bronasto priznanje razvedrilna matematika, bronasto priznanje iz logike, šolsko srebrno Logična pošast, bronasto in srebrno državno Vegovo priznanje iz znanja matematike, srebrno državno Stefanovo priznanje iz znanja fizike, bronasto in srebrno državno priznanje iz znanja kemije, šolsko srebrno priznanje in zlato priznanje Matemček, bronasto in zlato priznanje in 3. nagrada iz znanja astronomije ter udeležba na 24. Sanktpeterburški astronomski olimpijadi  

Tilen Šket, učenec 8. a, bronasto priznanje iz znanja geografije, bronasto priznanje iz znanja zgodovine, bronasto priznanje iz logike, bronasto državno priznanje iz angleščine,  srebrno priznanje za sodelovanje v mednarodnem raziskovano izobraževalnem programu FIRST LEGO League 2016-17 za uvrstitev v finale slovenskega tekmovanja; bronasto in srebrno državno Vegovo priznanje iz znanja matematike, državno srebrno priznanje Matemček, bronasto in državno srebrno priznanje  iz računalniškega razmišljanja Bober, šolsko srebrno in državno srebrno Logična pošast, bronasto, srebrno in  zlato priznanje in tretja nagrada iz znanja fizike, bronasto in zlato priznanje in 2. nagrada iz znanja astronomije ter udeležba na 24. Sanktpeterburški astronomski olimpijadi

Alja Krklec, učenka 9. b, srebrno priznanje  Vesele šole

Nejc Sovič, učenec 9. b, šolsko bronasto priznanje Logična pošast, bronasto priznanje iz znanja zgodovine, srebrno priznanje Vesele šole   

Tomaž Kitak, učenec 9. b,  bronasto in srebrno Stefanovo priznanje iz fizike

Erika Vrešak, učenka 9. d, bronasto Proteusovo priznanje, bronasto in srebrno priznanje iz znanja o sladkorni bolezni

Nejc Drofenik, učenec 9. a, bronasto priznanje Vesele šole, bronasto priznanje iz geografije, bronasto in srebrno  priznanje iz zgodovine

Anej Mikez, učenec 9. c, bronasto priznanje Matemček, bronasto priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, bronasto in srebrno Proteusovo priznanje

Gašper Pavič, učenec 9. c, šolsko bronasto priznanje Logična pošast, bronasto Proteusovo priznanje, bronasto priznanje iz Vesele šole, bronasto in srebrno priznanje  iz geografije

Alen Drofenik, učenec, 9. c, bronasto priznanje  iz računalniškega razmišljanja Bober, bronasto Vegovo priznanje iz znanja matematike, šolsko srebrno priznanje Logična pošast,  srebrno šolsko priznanje Matemček, diamantni kenguru

Lara Regoršek, učenka 9. d, bronasto priznanje iz računalniškega razmišljanja Bober, bronasto priznanje iz razvedrilne matematike, bronasto Vegovo priznanje iz znanja matematike, bronasto priznanje logike, šolsko srebrno priznanje Logična pošast, srebrno državno priznanje Matemček

Inja Anderluh, učenka 9. a, bronasto priznanje  iz računalniškega razmišljanja Bober, bronasto priznanje iz znanja geografije, bronasto priznanje razvedrilne matematike, šolsko srebrno priznanje Logična pošast, srebrno šolsko priznanje Matemček,  bronasto in srebrno priznanje iz angleščine

Valentina Pepevnik, učenka 9. a, bronasto Vegovo priznanje za znanje matematike, bronasto in srebrno Proteusovo priznanje, bronasto in srebrno priznanje iz znanja fizike

Tim Mlakar, učenec 9. d, bronasto Vegovo priznanje iz znanja matematike, bronasto in srebrno  državno priznanje angleščine, bronasto in srebrno  priznanje iz znanja astronomije

Eva Prašnički, učenka 9. d, bronasto priznanje iz znanja kemije, bronasto priznanje iz znanja o sladkorni bolezni, bronasto in srebrno Cankarjevo priznanje, bronasto in srebrno priznanje iz znanja angleščine

Jan Mraz, učenec 9. d, bronasto priznanje  iz računalniškega razmišljanja Bober, bronasto  priznanje razvedrilna matematika, bronasto priznanje iz logike, bronasto priznanje iz znanja astronomije, bronasto priznanje iz znanja fizike, srebrno šolsko priznanje Matemček, šolsko srebrno priznanje Logična pošast, bronasto in srebrno Vegovo priznanje iz znanja matematike, Diamantni kenguru

Rok Drame, učenec 9. e, bronasto priznanje  iz računalniškega razmišljanja Bober, bronasto Vegovo priznanje za znanje matematike, srebrno priznanje za sodelovanje v mednarodnem raziskovano izobraževalnem programu FIRST LEGO League 2016-17, za uvrstitev v finale tekmovanja Slovenija; bronasto in šolsko srebrno priznanje Matemček, šolsko srebrno priznanje Logična pošast,  bronasto in srebrno priznanje iz astronomije, bronasto in srebrno državno Stefanovo priznanje iz fizike

Lara Čakš, učenka 9. c, bronasto in srebrno priznanje iz  znanja fizike, bronasto in  srebrno državno  Proteusovo  priznanje, bronasto in srebrno državno priznanje iz znanja kemije

Aleška Voh, učenka 9. b, šolsko bronasto priznanje Logična pošast,  bronasto priznanje Vesele šole, bronasto priznanje iz znanja geografije, bronasto priznanje  iz računalniškega razmišljanja Bober, bronasto priznanje iz znanja zgodovine, bronasto priznanje razvedrilne matematike, bronasto Cankarjevo priznanje, bronasto Proteusovo priznanje, bronasto priznanje iz astronomije, bronasto in srebrno Stefanovo priznanje iz znanja fizike,  srebrno državno priznanje Matemček, bronasto in srebrno Vegovo priznanje iz znanja matematike

Eva Strašek, učenka 9. a, bronasto priznanje iz znanja kemije, bronasto priznanje iz astronomije, bronasto priznanje iz logike, srebrno šolsko priznanje Matemček, bronasto in srebrno priznanje iz znanja zgodovine, bronasto  in srebrno priznanje iz znanja fizike, bronasto in državno srebrno Vegovo priznanje iz znanja matematike

Žiga Kovačič, učenec 9. e, bronasto priznanje iz logike, srebrno šolsko priznanje Matemček, bronasto in srebrno področno priznanje iz fizike, bronasto in srebrno Vegovo priznanje iz znanja matematike, bronasto, srebrno šolsko in srebrno državno priznanje Logična pošast, srebrno šolsko in srebrno državno priznanje iz astronomije, diamantni kenguru

Nika Lebeničnik, učenka 9. a, bronasto priznanje  iz računalniškega razmišljanja Bober, bronasto priznanje iz angleščine, bronasto Proteusovo priznanje, bronasto Vegovo priznanje za znanje matematike, bronasto Stefanovo priznanje iz fizike, srebrno šolsko priznanje Matemček, srebrno šolsko priznanje Logična pošast, bronasto in srebrno priznanje logika, bronasto in srebrno priznanje iz zgodovine, bronasto in srebrno Cankarjevo priznanje, srebrno priznanje Vesele šole, bronasto in državno srebrno priznanje iz razvedrilne  matematike

Eva Menhard, učenka 9. d, bronasto Cankarjevo priznanje, bronasto in zlato priznanje iz znanja o sladkorni bolezni

Tadej Zidar, učenec 9. b, bronasto  priznanje Matemček, bronasto priznanje  iz računalniškega razmišljanja Bober, bronasto Vegovo priznanje iz znanja matematike,  bronasto priznanje iz znanja fizike, bronasto šolsko priznanje logična pošast, bronasto priznanje iz znanja zgodovine, bronasto in zlato priznanje iz znanja astronomije

Nal Mehle, učenec 9. c, bronasto priznanje z kemije, bronasto Proteusovo priznanje, bronasto in srebrno priznanje iz angleščine, zlato priznanje  iz Vesele šole in naslov državnega prvaka Vesele šole

Alen Artnak, učenec 9. c, bronasto priznanje geografije, bronasto Proteusovo priznanje za znanje biologije, bronasto šolsko priznanje Logična pošast, bronasto priznanje iz fizike, bronasto in srebrno državno priznanje iz znanja kemije, zlato priznanje in naziv državnega prvaka iz Vesele šole

Domen Kamplet, učenec 9. b, bronasto priznanje  iz računalniškega razmišljanja Bober, bronasto priznanje iz znanja kemije, bronasto Vegovo priznanje iz znanja matematike, srebrno šolsko priznanje logična pošast, bronasto in srebrno priznanje iz znanja fizike, bronasto in zlato priznanje in 3. nagrada iz znanja astronomije ter udeležba na 24. Sanktpeterburški astronomski olimpijadi

Aljaž Krivokapič, učenec 9. a, bronasto priznanje  iz računalniškega razmišljanja Bober, bronasto priznanje iz znanja  angleščine, bronasto priznanje razvedrilne matematike, bronasto priznanje iz znanja astronomije, bronasto priznanje Vesele šole, bronasto šolsko priznanje Logična pošast,  srebrno šolsko priznanje Matemček, bronasto in srebrno državno Vegovo priznanje iz znanja matematike, bronasto, srebrno in zlato Stefanovo priznanje iz znanja fizike

Eva Novak, učenka 9. d,  bronasto priznanje logike, bronasto in srebrno državno Stefanovo priznanje iz znanja  fizike, državno srebrno priznanje Matemček,  bronasto  in državno srebrno Vegovo priznanje iz znanja matematike, srebrno šolsko in srebrno državno priznanje Logična pošast, bronasto in državno zlato priznanje razvedrilna matematika.

Učenci, ki so imela vsa leta šolanja povprečje ocen, višje od 4,5

9. a: Inja Anderluh, Nejc Drofenik, Klara Gajšek, Aljaž Krivokapič, Nika Lebeničnik, Domen Močnik, Valentina Pepevnik, Laura Potisk, Eva Strašek

9. b: Tomaž Kitak, Ines Perkovič, Alja Krklec, Ana Škorjanec, Aleška Voh (vsa leta 5.0), Tadej Zidar

9. c: Alen Artnak, Lara Čakš, Alen Drofenik, Jožica Goručan, Eva Ivić, Zala Jurjec, Nal Mehle, Gašper Pavič in Tjaša Regoršek

9. d: Petra Lotrič, Eva Menhard, Tim Mlakar, Jan Mraz, Eva Novak, Eva Pevec, Eva Prašnički, Lara Regoršek, Eva Skale, Erika Vrešak in Sebastjan Zobec

9. e: Tinkara Čerček, Rok Drame, Lara Drofenik, Jan Gajšek, Žan Golavšek, Žiga Kovačič, Lara Lorger, Lenart Močenik, Ines Strašek, Dejan Vrbek, Antonina Žaberl.

Glasbeni uspehi

Eva Novak, citre, je na mednarodnem tekmovanju Svirel-Štanjel osvojila zlato priznanje. Njena mentorica je Inga Ulokina.

Hana Smole, klavir, je na mednarodnem klavirskem koroškem tekmovanju osvojila bronasto priznanje.

Mladinski pevski zbor Glasbene šole Rogaška Slatina pod vodstvom Andreje Krklec je na mednarodnem festivalu Young Bohemia v Pragi osvojila zlato priznanje. V zboru pojejo tudi Tina Tiara Opalič, Nela Jurjec, Lea Stiplošek, Lara Ferleš, Eva Pevec, Aleška Voh in Lara Šuc.

Športni uspehi

Jakob Gobec, Vid Koritnik, Ulla Muzel in Lukas Ancelj so na ekipnem državnem prvenstvu učencev do 9 let osvojili 4. mesto v državi. Ulla Muzel je osvojila še 3. mesto na posamičnem državnem prvenstvu med dekleti do 9 let. Nik Deželak, Tadej Dimec, Tilen Drama, Rok Košič in Luka Kitak so na ekipnem šahovskem državnem prvenstvu učencev do 12 let osvojili 2. mesto v državi.

ŠKL ekipa 3. in 4. razred je v igri med dvema ognjema osvojila 2. mesto v državi. Igrali so: Miha Kosmina, Jakob Šimunić, Gabrijel Jagodič, Nik Sovinc, Gašper Trauner, Rok Košič, Matic Prah, Luka Volovšek, Jan Kovačič, Vid Ratej, Veronika Vehovar, Hana Romih, Petja Korče, Ela Grmek Gobec, Patricija Gračnar Mesec, Neja Čokl, Lina Mlinar, Anja Močnik, Maja Dimec, Zala Gračnar; mentorica: Tjaša Vrbek.

ŠKL ekipa 5. in 6. razred je v igri med dvema ognjema osvojila 2. mesto v državi. Igrali so: Tadej Dimec, Uroš Skale, Nino Šepic, Tilen Trontelj, Maj Šimunić, Miha Vrečko, Žiga Plahuta, Žan Seidl, Sven Stanković, Jan Orač, Patrik Toplak, Lara Sodin, Nea Žolgar, Jerneja Dečman, Maruša Vrečko, Špela Gobec, Sergeja Jezovšek, Laura Lipar, Tia Grobovšek, Klara Čakš, Helena Šket, Eva Leskovar; mentorica: Marjeta Mraz.

Učenke, letnik 2004 in mlajše, so v košarkarskem tekmovanju osvojile 1. mesto v državi. V ekipi so igrale: Eneja Vehovec Pondelak, Klavdija Tašner, Nika Eržen, Brina Čakš, Tina Leskovšek – kapetanka, Amadeja Škorjanec, Tjaša Volavšek, Nea Žolgar, Kaja Vrbek, Lana Kobilšek, Sabina Šket, Tanaja Novak, Žana Lojen; mentorica: Tatjana Kampuš.

Atletinja Eneja Vehovec Pondelak je osvojila 3. mesto v državi v skoku v daljino.

Seznam prejemnikov priznanj in uspehe učencev so pripravili v osnovni šoli Šmarje pri Jelšah.

V kulturnem programu prireditve je zapela vokalna skupina osnovne šole pod vodstvom Kaje Bicskey.

*foto:  Damjan Regoršek, Foto Blisk

pohod-boc2

Oznake:
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
153 queries in 2,578 seconds.