V Rogaški Slatini bodo prenovili cesto za hoteli

20. 6. 2017 8:30

Občina Rogaška Slatina je preko župana mag. Branka Kidriča včeraj podpisala pogodbo za rekonstrukcijo lokalne ceste na Zdraviliškem trgu, ki predstavlja ključno povezavo med središčem mesta in območjem hotelov.

Na javnem razpisu izbrana družba Markomark Nival bo kmalu začela z deli, ki zajemajo rekonstrukcijo lokalne ceste od krožišča pri avtobusni postaji do križišča pri Terapiji, v skupni dolžini slabih 400 m.

Obeta se širši pločnik in kolesarska steza

Glavni cilj projekta je izboljšati pogoje in varnost za dve najbolj ogroženi skupini udeležencev v prometu – pešce in kolesarje. Ti bodo z izvedbo pridobili pločnik širine 1,25 m in dvosmerno kolesarsko stezo, cestišče pa se bo za širino nove infrastrukture z vkopom pomaknilo proti pobočju Janine.

Zaradi zahtevnosti terena bo potrebno izvesti 180 m opornih zidov in 56 m kamnitih zložb. Na zahtevo soglasodajalcev bodo v traso ceste vgrajeni nekateri komunalni vodi, vključno z meteorno kanalizacijo, ki zaradi neustreznih obstoječih rešitev na širšem območju povzroča škodo. Vzdolž celotne trase je načrtovana nova cestna razsvetljava.

Skoraj pol milijona evrov

Vrednost gradbene pogodbe z izbranim izvajalcem znaša 464.000 EUR, sredstva pa je iz lastnih virov v celoti zagotovila Občina Rogaška Slatina.

Izvedba bo potekala v dveh fazah. Severni del trase, od priključka za Grand hotel Donat do križišča pri Terapiji, bo predmet izvajanja v obdobju september 2017–december 2017.

Zaključek naslednje leto

Južni del trase, od krožišča pri avtobusni postaji do priključka za Grand hotel Donat, pa bo predmet izvajanja v obdobju februar 2018–maj 2018. Predvidene so občasne polovične zapore prometa, dostop do objektov ob trasi rekonstrukcije bo zagotovljen ves čas.

pohod-boc2

 

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
158 queries in 1,409 seconds.