Podpis za gradnjo telovadnice na Svetem Štefanu

29. 6. 2017 16:30

Župan Občine Šmarje pri Jelšah, Stanislav Šket, in Matjaž Pavčič, direktor podjetja Remont Celje, sta danes podpisala pogodbo za izgradnjo telovadnice pri podružnični šoli na Sv. Štefanu.

Več kot polmilijonska investicija

Priprave na začetek del so se že začela, pogodbeni rok za končanje je pol leta. Celotna vrednost naložbe je 587.799,26 evrov, od tega bodo gradbena dela stala 575.172,26 evrov.

Telovadnica pri POŠ Sv. Štefan bo v prizidku na južni strani obstoječega objekta. Prizidek bo obsegal 378,84 m², od tega bo športnih površin 240,20 m². Telovadnica bo omogočala izvajanje športne vzgoje učencev v POŠ Sveti Štefan in otrok, vključenih v tamkajšnja dva dislocirana oddelka vrtca.

Obenem bo v telovadnici mogoče izvajati rekreacijo za krajane, društvom in klubom pa bo nudila prostorske možnosti za izvajanje njihovih programov dela. V telovadnici bo mogoče organizirati tudi množične športno-rekreativne in druge prireditve.

Kot prvi v državi prejeli nepovratne eko spodbude

»To bo pomembna pridobitev za otroke in krajane. Podružnica Sv. Štefan je najbolj oddaljena od matične šole v Šmarju pri Jelšah, otroci nimajo primernega prostora za vadbo, krajani pa ne za rekreacijo in izvedbo različnih prireditev,« je dejal župan Stanislav Šket.

Izpostavil je, da bo telovadnica na Sv. Štefanu prvi skoraj ničenergijski objekt splošnega družbenega pomena v občini. »Občina Šmarje pri Jelšah se je s projektom kot prva v Sloveniji prijavila in uspela na razpisu Eko sklada. Pridobili smo 118.904 evrov nepovratnih spodbud. Poleg tega smo na razpisu Fundacije za šport pridobili še 67.123 evrov za sofinanciranje naložbe, ki bodo izplačani do leta 2019,« je povedal Šket. Denar za celotno naložbo je zagotovljen v letošnjem občinskem proračunu.

Gradnja bo trajala pol leta

Pogodbeni rok za končanje del je pol leta, glavnino zemeljskih del naj bi opravili med poletnimi počitnicami.

Za izgradnjo telovadnice je bila do začetka leta 2016 izdelana vsa projektna dokumentacija, v maju 2016 pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Maja letos je Občina Šmarje pri Jelšah objavila javno naročilo za izvedbo del. Ker so vse prispele ponudbe presegale zagotovljeno višino denarja v občinskem proračunu, je Občina vse ponudbe zavrnila in objavila novo javno naročilo. V ponovljenem postopku javnega naročila je bil po zaključenih pogajanjih izbran Remont Celje.

Izbrani izvajalec strokovnega nadzora pri gradnji, izdelave varnostnega načrta in storitev koordinatorja za varstvo pri delu je podjetje Studio 73 iz Štor, ki bo dela opravil za 12.627 evrov. Podjetje Studio 73 je izdelalo tudi vso projektno dokumentacijo.

polovicka_celje_klik

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X