Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Po Podčetrtku k zelenim destinacijam “Slovenia Green” pridružena tudi Rogaška Slatina


Občina Rogaška Slatina se je pridružila 12 destinacijam, ki so se prijavile na tretji nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja  v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green.

Shema do danes združuje že preko 20 destinacij in več kot 10 ponudnikov z uspešno pridobljenim znakom Slovenia Green. Med drugim jo premore tudi Podčetrtek.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. Shema, katere lastnik je Slovenska turistična organizacija, je namenjena tako destinacijam kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev in turističnim agencijam.

V Rogaški Slatini so se pridružili destinacijam, ki svojo trajnostno poslovanje na področju turizma presojajo z mednarodnimi orodji Green Destinations Standard in ETIS, kar nam bo omogočilo tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost. Na poti do znaka Slovenia Green, ki bo trajala do konca letošnjega leta, bomo prek različnih aktivnosti zbirali podatke o trajnosti našega turističnega razvoja ter osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma.

Takoj po vstopu v shemo so v destinaciji že določili koordinatorja, ki bo odgovoren za izvedbo celotnega postopka, v sodelovanju z zeleno ekipo, ki bo koordinatorju pomagala pri zbiranju podatkov ter pripravi in izvedbi potrebnih ukrepov. To funkcijo bo opravljala Melita Stiplošek.

Prek celovitega vodenega postopka bodo do konca leta pridobili natančen vpogled v trajnost destinacije na področju turizma in v začetku leta 2018 tudi znak Slovenia Green Destination, zlate, srebrne ali bronaste barve.

Z znakom Slovenia Green Destination se bomo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Nenazadnje pa so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega pomena je namreč, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki nas obiščejo.

polovicka_celje_klik