Obnovljenih 750 metrov slatinske zunanje obvoznice

16. 6. 2017 17:10

Župan Občine Rogaška Slatina, mag. Branko Kidrič, je s simboličnim prerezom traku otvoril in prometu predal obnovljen odsek glavne državne ceste G2-107 oz. zunanje obvoznice Rogaške Slatine na odseku med priključkom obvoznice s Prvomajsko ulico in križiščem s Cesto na Boč.

Zunanja obvoznica Rogaške Slatine je bila dokončno zgrajena pred dobrimi 30 leti in je bila v zadnjih letih zaradi svoje dotrajanosti predmet rekonstrukcij v več fazah. Tako je bila tudi nedavna rekonstrukcija med poslovno cono Negonje in Irjem razdeljena v tri etape. Prva etapa je zajemala izgradnjo zavijalnih pasov v poslovni coni Negonje in se je izvajala v letih od 2013 do 2015. Odsek, ki je bil obnovljen v sklopu druge in tretje etape in ki se danes simbolično predaja prometu, pa je bil izveden v letih 2016 in 2017.

V sklopu že omenjene druge in tretje etape rekonstrukcije je bila tako izvedena preplastitev in ojačitev obstoječe voziščne konstrukcije v dolžini 750 m ter ureditev prehodov za pešce in javna razsvetljava v križišču za Zgornje Negonje ter križišču s cesto na Boč.

Dela je izvajalo Cestno podjetje Ptuj d.d., vrednost izvedenih del je bila 400.000 EUR, skladno s podpisanim sporazumom o sofinanciranju med Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) in Občino Rogaška Slatina pa je bil projekt s strani občine sofinanciran v višini 40.000 EUR, ob tem pa je morala občina še pred izvedbo urediti zemljiško knjižne zadeve in zato za odkupe zemljišč nameniti 10.500 EUR.

Z rekonstrukcijami na zunanji obvoznici tako DRSI in Občina Rogaška Slatina nadaljujeta z izvedbo programa odprave nevarnih prometnih točk in posodobitve prometne infrastrukture, ki je namenjena predvsem zagotovitvi večje prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

pohod-boc2

Oznake:
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
152 queries in 2,826 seconds.