Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Ob neupoštevanju strogega varčevanja z vodo tudi visoke globe


Zaradi drastičnega zmanjševanja zalog pitne vode na vodnih virih smo že večkrat poročali, da so na našem območju pri OKP Rogaška razglasili stroge varčevalne ukrepe pri porabi pitne vode.

Tako velja za vse zasebne uporabnike pitne vode in podjetja na območju občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane do preklica prepoved uporabe pitne vode za zalivanje vrtov, polnjenje bazenov, pranje in polivanje cestišč in dvorišč, pranje avtomobilov ipd.

Nadzor nad spoštovanjem ukrepa bodo poostreno nadzirali delavci javnega komunalnega podjetja in pristojni občinski inšpekcijski organ.

Medobčinski inšpektorat Rogaška Slatina nam je sporočil, da bodo v primeru kršitev inšpektorji zoper kršitelje dosledno ukrepali.

Globa za fizične osebe znaša 400 evrov, za pravne osebe, samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost od 1.400 do 2.500 evrov. Z globo 400 evrov se kaznujejo tudi njihove odgovorne osebe.

O prepovedi rabe pitne vode na svojih spletnih mestih obveščajo vse občine Upravne enote Šmarje pri Jelšah: Bistrica ob Sotli, Kozje, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

Na Šentjurskem prepoved je in ni

Enako prepoved rabe pitne vode ima na svojem spletnem mestu objavljena tudi JKP Šentjur, vendar na občinskem spletišču obvestila ni. Tudi na spletnem mestu občine Dobje, ki vodo pridobiva s pobočja Bohorja, zaenkrat ni obvestila na to temo.

polovicka_celje_klik