Plače v občinah KiO podpovprečne, ponekod med najnižjimi v Sloveniji

29. 5. 2017 23:12

stetje-denarja22Gospodarska kriza je za nami, Slovenija že četrto leto beleži gospodarsko rast in z njo rastejo tudi plače. Lani se je  povprečna plača zvišala največ v zadnjih petih letih.

V primerjavi z letom 2015 so plače najbolj rasle v javne upravi,  na področju obrambe in obvezne socialne varnosti,

V občinah Kozjanskega in Obsotelja so plače nižje od slovenskega povprečja, ki znaša 1.030 evrov neto. Rogatec in Podčetrtek sodita celo med 15 občin z najnižjo povprečno neto plačo v Sloveniji, je na podlagi podatkov SURS pokazala analiza portala Siol.net. Najvišjo povprečno plačo na območju imajo, morda presenetljivo, občani Dobjega in Kozjega.

Glede na prihodke od dela v povprečju najbogatejši Slovenci živijo v občini Cerklje na Gorenjskem, kjer povprečna neto plača znaša 1404 €, naslednji so Ljubljančani s 1160 € povprečne neto plače. Sledijo Novo mesto, Ruše in Komenda.

Najvišje plače na območju Kozjanskega in Obsotelja imajo občani Dobjega, ki v povprečju zaslužijo 1068 € neto. Sledijo Kozjani s povprečnim zaslužkom 925,3 € neto, Šempetrčani z 908,7 %, nato Šmarčani z 908 %, Šentjurčani z 892,1 %, Slatinčani z 854,3 %, Podčetrčtani  z 813 € in Rogatčani  s povprečno 800 € neto plače.

Pri tem je zanimivo, da imajo nižje povprečne plače prebivalci občin, v katerih je razvit turizem in industrija, medtem ko tam, kjer imajo bodisi upravne službe ali se ljudje pretežno vozijo na delo drugam, plače v povprečju višje.

povprecna-placa-obcine-kio

KAKO SO PLAČE NA OBMOČJU RASLE MED LETI 2008 in 2016

Zanimivo je tudi pogledati kako se je prebivalcem osmih občin Kozjanskega in Obsotelja povprečna neto plača dvigovala od začetka krize leta 2008 pa do vključno lanskega leta.

Povprečna neto plača v Sloveniji se je v tem času dvignila za dobrih 14 odstotkov in kar v štirih občinah na našem območju je rasla hitreje od državnega povprečja.

rast-plac22Zanimivo pri tem je, da so v občini Dobje, kjer imajo prebivalci v povprečju najvišjo neto plačo na območju KiO, plače od 2008 pa do letos rasle najpočasneje. Izjemno rast plač v zadnjih letih pa beležijo v občini Rogaška Slatina, kar je ob razvoju turizma najverjetneje povezano tudi z rešitvijo statusa Steklarne Rogaška, ki po tujem prevzemu prosperira. K vse višjim plačam je verjetno prinesel tudi razvoj podjetja Kozmetika Afrodita in še nekaterih drugih lokalnih firm.

ALI V SLOVENIJI PLAČE SLEDIJO GOSPODARSKI RASTI?

Predvsem iz ust sindikatov ta čas pogosto slišimo, da se gospodarska rast v denarnicah zaposlenih še ne pozna.

A kot kaže spodnji graf, se tudi recesija pri plačah ni pretirano poznala. Čeprav je BDP na prebivalca leta 2009 močno padel in šele konec leta 2015 dosegel nivo iz leta 2008, so povprečne neto plače v Sloveniji ves čas naraščale.

Kaj se je pravzaprav dogajalo v razmerju med obsegom gospodarske proizvodnje in neto plačami najbolj nazorno kaže spodnja primerjava.

Za izhodiščno točko smo vzeli leto 2004 in nato merili, koliko sta se glede na tisto leto spreminjala dva kazalca – rast BPD na prebivalca in rast neto plač.

Prvi podatek na grafu pove, da je bil BDP na prebivalca prvo leto po 2004 višji za 5,1 %, drugo leto za 13,1 % in tako naprej (modra črta), neto plače pa prvo leto 4,7 %, drugo leto 10,1 % itd.

rast-plac-glede-na-rast-brd-na-2004

Iz grafa je razvidno, da je v času največje konjukture BDP na prebivalca dejansko naraščal hitreje od NETO plač. Leta 2008 je bil BDP na prebivalca 35,1 % višji kot leta 2004, medtem ko je bila isto leto povprečna NETO plača višja za 28,2 % kot pred štirimi leti.

A tu se je zgodil preobrat. BPD na prebivalca je v naslednjih letih močno padel, plače pa so še vedno naraščale. Leta 2012 so bile denimo NETO plače za 41,2 % višje kot leta 2004, istočasno pa je BDP na prebivalca bil “zgolj” 25,9 % višji kot pred osmimi leti.

Najvišjo raven – iz leta 2008 – je BPD na prebivalca ponovno dosegel šele konec leta 2015, povprečna mesečna neto plača v Sloveniji pa je bila takrat za 115 evrov višja kot leta 2008.

R. Č.

sola-voznje-polsi-klik

Oznake:
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X