Občine z območja tesneje s partnerji z druge strani Sotle

8. 2. 2017 8:57

V Krapini so konec prejšnjega tedna podpisali sporazum o sodelovanju med subregijo Obsotelje in Kozjansko ter Krapinsko-zagorsko županijo, ki obeta nove možnosti in priložnosti čezmejnega sodelovanja.

V sporazum je skupno vključenih 14 lokalnih skupnosti s slovenske in hrvaške strani reke Sotle – občine Bistrica ob Sotli, Dobje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur in Šmarje pri Jelšah na slovenski strani ter Krapinsko-zagorska županija, mesto Pregrada in občine Đurmanec, Hum na Sutli, Kumrovec in Zagorska sela na hrvaški strani.

S sporazumom želijo podpisniki še dodatno okrepiti sodelovanje na področju črpanja sredstev evropskih skladov in programov Evropske unije in tako zagotoviti nadaljnji razvoj lokalnih skupnosti, kmetijstva in podeželja, varstva okolja, turizma in športa, zdravstva, izobraževanja in kulture, prometa ter komunalnih storitev.

Osnova za nadaljnje dobro sodelovanje

Župan občine Rogaška Slatina, mag. Branko Kidrič, je ob podpisu poudaril, da sta območji Obsotelja in Kozjanskega ter Krapinsko-zagorske županije bili uspešni pri črpanju EU sredstev že v preteklem obdobju, saj sta izvedli 12 skupnih projektov v skupni vrednosti več kot 5 milijonov evrov. Želi, da bi bil podpisan sporazum le še razlog več za nadaljnje dobro in uspešno sodelovanje.

Ob podpisu je bila v Krapini uradno odprta tudi območna pisarna programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, ki ima sicer uradni sedež v Ljubljani. Namen novoodprte pisarne je informiranje in svetovanje potencialnim prijaviteljem ter pomoč upravičencem pri izvajanju projektov. Na zadnjem razpisu čezmejnega sodelovanja, ki je bil jeseni 2016, sta obmejni območji skupaj že prijavili nekaj projektov, za katere pričakujeta rezultate v spomladanskih mesecih 2017.

Partnerji v projektih so bile poleg občin in Krapinsko-Zagorske županije tudi razvojne agencije na območju (ZARA iz Krapine na hrvaški strani ter RA Sotla in RA Kozjansko na slovenski strani), turistične organizacije, javni zavodi na področju razvoja turizma, kulture, izobraževanja, varovanja in ohranjanja okolja.

Kot je ob podpisu povedala direktorica RA Kozjansko, Andreja Smolej, so v luči nadaljnjega sodelovanja v pripravi že novi projektni predlogi čezmejnega sodelovanja, ki se bodo prijavljali na razpise operativnega programa Interreg Slovenija–Hrvaška 2014-2020. Prve projekte so že prijavili v okviru drugega razpisnega roka v novembru 2016 predvsem s področja interpretacije dediščine v povezavi s turizmom. Rezultate pričakujejo v mesecu maju 2017.

polovicka_celje_klik

Oznake:
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X