Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Energetska svetovalna pisarna odslej tudi v Rogaški Slatini


Konec minulega leta sta Občina Rogaška Slatina in Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju Eko sklad) sklenila pogodbo o vzpostavitvi in delovanju energetske svetovalne pisarne v občini Rogaška Slatina. Ta bo delovala v Kulturnem Centru Rogaška Slatina na Celjski cesti 3A, in sicer vsak četrtek med 16. in 18. uro.

Eko sklad je koordinator mreže energetskega svetovanja ENSVET in vodi delovanje občinskih svetovalnih pisarn in vanjo vključenih energetskih svetovalcev. Mreža ENSVET nudi občanom v lokalnem okolju in tudi širše individualno, brezplačno in neodvisno energetsko svetovanje ter aktivnosti za promocijo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

Osnovni cilj energetske pisarne je pridobiti strokovne in brezplačne nasvete

Osnovni cilj delovanja energetske svetovalne pisarne je, da bi se občani o svojih odločitvah povezanimi z gradnjo stavb, obnovo in sanacijo (izolacija, vlaga, plesen) stavb, ogrevanjem, prezračevanjem, hlajenjem, nakupom čistilnih naprav, nakupom električnih in hibridnih vozil, že v fazi načrtovanja posvetovali z energetskimi svetovalci.

Tako bi pridobili strokovne in brezplačne nasvete o želenem področju in informacije o možni finančni podpori Eko sklada preko subvencij in ugodnega kreditiranja.

Občina v minulih petih letih obnovila in sanirala štiri javne objekte, načrti tudi v letu 2017

Na simbolični otvoritvi je župan Občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič izpostavil, da je Občina v preteklih petih letih obnovila in energetsko sanirala štiri javne objekte (I. in II. Osnovna šola ter dve enoti vrtca, Potoček in Izvir), v obnovo pa vložila 1.725.000 evrov. Poleg tega so bile za vse objekte v javni lasti izdelane in izdane energetske izkaznice ter uvedeno energetsko knjigovodstvo.

V letošnjem letu pa občina načrtuje še energetsko sanirati dva preostala objekta, Kulturni center in občinsko upravno stavbo, urediti 8 samostojnih prižigališč javne razsvetljave, od Elektra Celje odkupiti 110 kandelabrov javne razsvetljave in urediti 2 polnilni postaji za polnjenje elektro avtomobilov.

 

Zgodba, ki jo želijo na Občini z aktivnostmi graditi, je izboljševanje kvalitete okolja, v katerem vsi skupaj živimo in postati energetsko osveščena občina. Slednje lahko dosežejo, tako na Občini Rogaška Slatina, s skupnimi močmi.