Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Šentjurski župan predstavil rezultate iztekajočega se leta in glavne poudarke prihajajočega (video)


Sredi tedna je župan občine Šentjur mag. Marko Diaci novinarjem povzel ključno dogajanje v Občini Šentjur v letu, ki se izteka, obenem pa predstavil glavne poudarke oblikovanja proračuna za leti 2017 in 2018 ter načrte občine za prihajajoče obdobje. Sogovornik je bil tudi podžupan Robert Polnar.

Močne investicijske dejavnosti in pomembni projekti v letu 2016

Občina Šentjur je po besedah župana Marka Diacija v iztekajočem se proračunskem obdobju beležila močno investicijsko dejavnost in zaključila več pomembnih projektov. Na področju komunalne infrastrukture in vodooskrbe so končali s hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema na območju občine Šentjur, uredili so povezavo vodovodnih omrežij občin Šentjur in Dobje ter dogradili kanalizacijsko omrežje na čistilno napravo Šentjur.

Dolg je seznam obnovljenih in moderniziranih odsekov cest. Občina Šentjur je za sanacijo plazov v letu 2016 namenila več kot pol milijona evrov oziroma 540.000 evrov. 

Diaci je delovanje občine v letu, ki se izteka, sicer ocenil kot zelo dobro.
Diaci je delovanje občine v letu, ki se izteka, sicer ocenil kot zelo dobro.

V letu 2016 so nadaljevali z vlaganji v šolsko in vrtčevsko infrastrukturo in sicer s celovito obnovo strehe starega objekta OŠ Franja Malgaja Šentjur, gradnjo prizidka k objektu POŠ in enote vrtca Blagovna in opremljanje glasbene šole v Zgornjem trgu, kjer se je v začetku novembra preselila Glasbena šola skladateljev Ipavcev.

Poleg omenjenega so vlagali v športno infrastrukturo, med drugim pa so na Ponikvi uredili spominski park s tetraedrom v spomin žrtvam vojn.

Tudi leto 2017 močno razvojno naravnano

Občina Šentjur v dveletnem proračunu predvideva v letu 2017 za približno 15,5 milijona evrov prihodkov ter 15,9 milijona odhodkov. V letu 2018 je predvidenih 14,5 milijona evrov na prihodkovni ter 14,9 milijona na odhodkovni strani.

Proračun je razvojno naravnan, občina naj bi se približala 40 odstotkom odhodkov, ki jih bo namenila investicijski dejavnosti.

Diaci je naštel glavne usmeritve v letu 2017, med katerimi je energetska sanacija OŠ Slivnica, ureditev športnega parka Dramlje, športnega igrišča Vrbno in dokončanje projektne dokumentacije za Športno dvorano Šentjur.

Nadaljevali bodo z aktivnostmi pri izvedbi protipoplavnih ukrepov na področju Voglajne s pritoki. Kakor vsako leto, bodo tudi letos 1,3 milijona evrov vložili v cestno omrežje.

Pestro bo tudi na področju komunalne dejavnosti, kjer načrtujejo dograditve na centralno čistilno napravo Šentjur ter celovito rekonstrukcijo Čistilne naprave Planina. V naslednjem letu pa bodo pripravili projektno dokumentacijo za državno kolesarsko omrežje Celje – Štore – Šentjur in Šentjur – Šmarje ter dokumentacijo za parkirišče ob Zdravstvenem domu Šentjur.

Vabljeni, da prisluhnete izjavi župana Marka Diacija ob iztekajočem se letu in načrtih za prihodnost.

 

violoncela-polsi-klik