Celjskim lekarnam Računsko sodišče izreklo negativno mnenje

31. 12. 2016 7:14

Računsko sodišče je končalo z revizijskim postopkom nabave zdravil v Celjskih lekarnah v letu 2014 in četrtemu največjemu javnemu zavodu na področju lekarniške dejavnosti v Sloveniji, ki opravlja dejavnost tudi v petih občinah na območju Kozjanskega in Obsotelja, izreklo negativno mnenje.

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Celjskih lekarn v delu, ki se nanaša na nabavo in zaračunavanje zdravil Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2014.

Računsko sodišče je Celjskim lekarnam izreklo negativno mnenje o pravilnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na nabavo zdravil v letu 2014, ker za nabavo zdravil v skupnem znesku 23.445.757 evrov niso izvedle ustreznega postopka oddaje javnega naročila, kar je v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju.

Zahtevajo odzivno poročilo

Računsko sodišče je tudi ugotovilo, da bi lahko Celjske lekarne z ustrezno opredelitvijo pogojev in meril v postopku javnega naročanja dosegle nižjo dejansko nabavno ceno zdravila, tako da bi bili kasneje dogovorjeni popusti izkazani že v knjigovodski listini dobavitelja, ki je podlaga za zaračunavanje zdravil Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V reviziji ocenjeni potencialni prihranki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, če bi bili kasneje dobljeni popusti na zdravila, izdana na recept, vključeni v nabavno ceno posameznega zdravila, bi za leto 2014 znašali 262.000 evrov, pri tem pa bi učinki predčasnih plačil lahko vplivali na manjša plačila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije le, če bi bilo tako opredeljeno v splošnem dogovoru.

Računsko sodišče je od Celjskih lekarn zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem morajo izkazati popravljalni ukrep za odpravo nepravilnosti. Rok znaša 90 dni.

Povezava do celotnega revizijskega poročila (klik!)

Dodajmo, da imajo Celjske lekarne svoje lekarne v 12 občinah, na našem območju pa so to: Kozje, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur in Šmarje pri Jelšah.

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
146 queries in 1,430 seconds.