Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Vrtec Rogaška Slatina se je pridružil Evropski mreži za nadarjene


vrtec rogaškaV zadnjem času zelo veliko govorimo o nadarjenosti otrok, kar še posebej hitro opazijo tudi vzgojiteljice v predšolskem obdobju. Otroka usmeriti na področja, na katerih se izkaže nadpovprečen, je ključna naloga tako rekoč vseh, ki so vpeti v vzgojo.

Smo v obdobju, ki od nas zahteva hitre spremembe, hitro prilagajanje na nove okoliščine in navsezadnje vsak otrok je edinstven in neponovljiv. Odkrivanje zgodnjih talentov, ki jih ima, in nadaljnje usmerjanje po poti nadarjenosti pa je pomembno tudi za njegov psihosocialni razvoj.

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je bil leta 2010 ustanovljen Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti z namenom, da bi dopolnil in razširil izobraževalno, raziskovalno in strokovno vizijo, ki ji fakulteta sledi na področju spodbujanja razvoja učnih potencialov in zdravega osebnostnega razvoja otrok, mladostnikov in odraslih v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa in uresničevanja koncepta vseživljenjskega učenja.

Leta 2015 so prejeli pomembno evropsko akreditacijo in skupaj s še 13 centri postal eden od centrov European Talent Support Network, European talent centre Slovenia. CRSN je tako vključil medse že nove institucije v Točke za nadarjene, med katerimi je od marca 2016 tudi Vrtec Rogaška Slatina.

Za podroben odgovor, kaj to pomeni za sam Vrtec Rogaška Slatina, smo povprašali ravnateljico vrtca, gospo Majdo Plavčak ter dipl. vzg. Darijo Hohnjec.

“Vrtec Rogaška Slatina deluje v skladu s Kurikulumom, ki je nacionalni dokument in predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. S svojimi strokovnimi razmisleki in pedagoškimi dejanji skušamo kar najbolj uresničevati cilj kurikula, ki strokovnim delavcem zapoveduje večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in drugačnosti vseh otrok.

Svoje dosedanje pedagoško delo v tej smeri želimo bogatiti in ga plemenititi, saj se zavedamo, da se s svojim poslanstvom, ko imamo priložnost in dolžnost delovanja na predšolskega otroka, pomembno dotikamo naše prihodnosti in oblikovanja bodočega sveta. Vsak trud, dober napotek, pedagoški razmislek, izkušnje drugih pri tem so torej še kako dobrodošle, saj naše lastno delo ne samo bogatijo, ampak ga pomembno postavljajo v kritično distanco, ga reflektirajo ter hkrati dajejo uvid v smernice za nadaljnje delo z otroki.”

Prijavili so se na razpis CRSN na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in bili izbrani

“Skupaj s pedagoškimi premisleki  o varnem, urejenem okolju, dosedanjem delu  ter odprtosti  duha po novih strokovnih dognanjih in pogledih na pedagoško stvarnost smo v razpisu Pedagoške fakultete videli odlično priložnost za bogatenje dela s predšolskimi otroki, ki so nam zaupani v varstvo in izobraževanje. Zanimajo nas strokovne izkušnje širše javnosti, hkrati pa smo pripravljeni deliti naša dognanja.

Zato smo se prijavili na razpis Centra  za raziskovanje in spodbujane nadarjenosti (CRSN) na Pedagoški fakulteti univerze v Ljubljani. Vloge, ki so jih prejeli  na CRSN, so bile pregledane in ovrednotene po razpisnih merilih. V vrtcu smo veseli, ker smo bili glede na razpisne kriterije, s strani komisije za izbor Evropskih točk za nadarjene tudi izbrani.”

“Imamo bogate izkušnje s sodelovanjem z drugimi inštitucijami na področju dela z nadarjenimi  otroki, s katerimi se povezujemo in strokovno izpopolnjujemo že vrsto let: Centar za poticanje darovitosti  djeteta, HRVAŠKA-Bistrić, Dječji vrtić TREŠNJEVKA- Zagreb,Jasna Cvetković Lay, Psychlogist, ECHA specialist Adviser,Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (prof. dr. sc. Kornelija Špoljar), Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. “

Pri delu z nadarjenimi imajo dolgoletne izkušnje

Vrtec Rogaška Slatina ima “dolgoletne izkušnje pri opazovanju, načrtovanju ter evalviranju napredka in razvoja otrok s portfoliem otroka in tudi sicer, ponudba obogatitvenih programov (likovna soba, lego soba, zgodnje učenje angleščine po metodi CLIL, pevski zbor računalniški programski jezik LOGO, večletno poglabljanje znana na področju gibanja v vseh starostnih skupinah, primeri spodbudnega učnega okolja za otroke /npr. pohištvo za spodbujanje senzomotorike v prvih starostnih oddelkih, eko vrtec, FIT vrtec, projektno delo, pedagoški pristop Reggio Emilia.

Naši cilji na področju spodbujanja nadarjenih otrok so vezani predvsem na zgodnje odkrivanje potencialno nadarjenih otrok in edukacija, raziskovanje in uvajanje pedagoških ukrepov za razvoj potencialno nadarjenih otrok, kot so problemski pristopi, produkcija orginalnih in netipičnih divergentnih idej in problemov, postavljanje asociativnih vprašanj, portfolio otroka, izobraževanje strokovnih delavcev in staršev, mreženje z drugim evropskimi centri in točkami za nadarjene in ustanovitev tima za raziskovanje in spodbujanje potencialno nadarjenih otrok v vrtcu Rogaška Slatina.”

“V vrtcu Rogaška Slatina verjamemo, da se v vsakem posamezniku skriva potencial, ki ga je potrebno in vredno prepoznati, ga negovati in nadgraditi ter tako prispevati k dobrobiti človeštva. Če pa gre za sposobnosti in zmožnosti, ki so zaradi svoje genialnosti, netipičnosti in naprednosti posebne in nas nagovarjajo k nečemu novemu, bolj poglobljenemu in s pravilnim pristopom morda strateško pomembnemu, želimo takšne zmožnosti in sposobnosti prepoznati in otrokom pomagati na poti k odličnosti. 

S svojo odločitvijo, da se pridružimo Evropski mreži za nadarjene smo tako pridobili priložnost, da svoje poslanstvo opravljamo še plemeniteje in učinkoviteje, kar pa je eno od načel vizije našega vrtca,” sta pojasnili ravnateljica vrtca ga. Majda Plavčak in dipl. vzg. Darija Hohnjec.

JC