Nov delovni sestanek: kdaj bomo spet plavali v Vonarskem jezeru?

11. 5. 2016 10:46

Občini Rogaška Slatina in Podčetrtek sta že pred leti obudili načrte o ponovni ojezeritvi Vonarskega jezera, ki bi postal pomembna regionalna turistična in športno-rekreativna destinacija.

Da ambicije ostajajo žive, dokazuje delovni sestanek predstavnikov občin z obeh strani (bodočega) jezera in odgovornih na Ministrstvu za gospodarski razvoj.

Cilj je skupaj pripraviti drugo fazo projekta, ki bi se jo dalo izvesti med leti 2018 in 2021 in s katero bi kandidirali za 2,5 milijonov evrov evropskih sredstev.

vonarsko-sestanek
Sestanek v prostorih Občine Rogaška Slatina

Gostitelj mag. Branko Kidrič je sodelujočim predstavil desetletna prizadevanja za ponovno ojezeritev reke Sotle, ki predstavlja priložnost za gospodarski razvoj območja, predvsem za vzpostavitev t.i. »Turistično – rekreacijskega centra Vonarsko jezero.

Prva faza projekta bi bila njegova ojezeritev, ki je v rokah države (do leta 2018), v drugi fazi bi občine poskrbele za potrebno infrastrukturo ob jezeru (do leta 2021), v tretji fazi pa bi zagotovili možnosti za zasebna vlaganja v namestitveno, gostinsko in drugo tržno zanimivo ponudbo.

MOŽNOST OJEZERITVE DOPUŠČA TUDI DRŽAVA, OSNOVNI STROŠKI OKROG 3 MILIJONE EVROV

Po zagotovilih predstavnikov ministrstva za gospodarski razvoj ima projekt tudi podporo države. Ministrstvo za okolje in prostor je že izdalo dovoljenje za delno ojezeritev za potrebe priprave in sprejemanja občinskih prostorskih načrtov, potrjena je tudi izdelava študije za zmanjševanje poplavne ogroženosti v celotnem porečju Sotle, ki bo obravnavala tudi možnost vnovične ojezeritve med Rogaško Slatino in Podčetrtkom.

Za realizacijo slednje bi nadalje bilo treba obnoviti pregrado Vonarje ter očistiti zarasti in humus kar bi po grobi oceni stalo 3 milijone evrov.

SLOVENCI IN HRVATI SKUPAJ PO EVROPSKA SREDSTVA

Predstavniki občin Podčetrtek in Rogaška Slatina ter hrvaške Krapinsko – zagorske županije in občin Hum na Sutli ter Zagorska sela so soglašali o sočasni skupni pripravi druge faze projekta – izgradnje potrebne objezerske infrastrukture med leti 2018 in 2021.

Skupen nastop namreč omogoča potegovanje za evropska sredstva v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška, kjer bi bilo možno zagotoviti 2,5 milijona evrov, oziroma dve tretjini vseh potrebnih sredstev.

vonarsko-4
restavracija, čolnarna, učni center, sprehajalne poti, kopačna infrastruktura

KOPANJE, VODNI ŠPORTI, REKREACIJA IN ODDIH V NARAVI, OPAZOVANJE PTIC …

Na slovenski strani bi uredili dve območji ob jezeru, in sicer eno znotraj Občine Rogaška Slatina na skrajnem severu, ter drugo znotraj Občine Podčetrtek na skrajnem jugu. Obe lokaciji bi za začetek pridobili parkirišče, čolnarno, opazovalnico ptic, območja za rekreacijo in oddih v naravi, pomol, pešpoti, vključno z mostom na kolih, itd.

Hrvaška stran pa se bo predvidoma priključila s tematskimi potmi za različne skupine obiskovalcev in drugo komplementarno ponudbo nove čezmejne destinacije.

Naslednji delovni sestanek bo v Krapini  konec maja.

vonarsko5
Vonarsko jezero danes

 

kolesarjenje-sotla-polsi-klik2

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X