Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Za gasilstvo v občini Podčetrtek 77 tisočakov


gasilci_podcetrtek_1Župan Občine Podčetrtek Peter Misja je z namestnikom predsednika Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah Ervinom Perčičem in poveljnikom Bogdanom Krumpakom ter predsedniki prostovoljnih gasilskih društev podpisal tripartitno pogodbo o sofinanciranju gasilstva. V letošnjem proračunu občine je za gasilstvo namenjenih 77 tisoč evrov.

V Občini Podčetrtek deluje pet prostovoljnih gasilskih društev, z delom katerih je župan Peter Misja zelo zadovoljen. Tako kot že vsa leta poprej so se gasilci zelo izkazali tudi v letu 2015, ko so poleg gašenja in pomoči ob naravnih nesrečah pomagali celo pri postavljanju tako imenovanih tehničnih preprek na meji. Vedno so bili ob pravem času na pravem mestu, ko je bila njihova pomoč potrebna, in tako večkrat preprečili, da bi bile posledice nesreč še hujše. Poleg vsega pa so se še izobraževali, udeleževali tekmovanj in skrbeli za opravljanje tekočih nalog. Za ves prostovoljni doprinos jim je župan Peter Misja hvaležen in zato se vselej trudi, da, kljub temu da država jemlje, občina za gasilstvo nameni dovolj finančnih sredstev.

OBČINA IMA VELIK POSLUH ZA GASILSTVO
Pa ne le-to. Ker se na občini zavedajo pomena pravočasnosti dobljenih sredstev, so tudi letos pohiteli s podpisom pogodbe o sofinanciranju gasilstva. Ta je bila podpisana minuli teden, v njej pa je opredeljeno letošnje financiranje, določene pa so tudi obveznosti gasilskih društev in Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah pri zagotavljanju varnosti v občini.

V financiranje gasilske zveze, ki znaša 27.000 evrov, je vključeno funkcioniranje zveze, revija gasilec in druga strokovna literatura, zavarovanje vseh gasilcev in vozil, izobraževanje gasilskih kadrov, letovanje gasilske mladine, tekmovanje mladine in članov ter vzdrževanje UKV postaj in pozivnikov.

Župan je s predsedniki gasilskih društev Občine Podčetrtek in predstavnikom Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah podpisal pogodbo o sofinanciranju delovanja za leto 2016.
Župan je s predsedniki gasilskih društev Občine Podčetrtek in predstavnikom Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah podpisal pogodbo o sofinanciranju delovanja za leto 2016.

Vsako prostovoljno gasilsko društvo v občini bo prejelo 4.000 evrov, poleg tega pa bo Občina Podčetrtek za vsako društvo namenila še 6.000 evrov za sofinanciranje nabave gasilske opreme. Misja je ob tem poudaril, da bo občina še naprej zagotavljala sredstva za zdravniške preglede, tako kot že v lanskem letu. Nekaj sredstev bo občina zagotovila še za sofinanciranje avtolestve, ki jo je kupilo PGD Steklarna Rogaška Slatina, župan pa je še obljubil, da bodo zagotovo imeli posluh za pomoč gasilcem, če se bo med letom zgodilo kaj nepredvidenega, in da bo ta zagotovo večji od posluha, ki ga ima v takih primerih država.

Župan in vsi prisotni gasilci so namreč ogorčeni ob zneskih, ki jih država namenja za opravljeno delo gasilcev ob postavljanju žice na meji. Vsi skupaj so mnenja, da so zneski za takšno delo sramotni in da bodo tukaj stopili skupaj in poskrbeli, da bo delo gasilcev plačano tako, kot si slednji zaslužijo. Misja se je ob koncu zahvalil vsem gasilcem za njihov trud ter za izjemno veliko število prostovoljnih ur, ki so bile vložene na številnih področjih.

ZAHVALA ŽUPANU IN OBČINI, KER IMAJO VELIK POSLUH ZA GASILSTVO
Z razdelitvijo denarja so bili seveda zadovoljni tako predsedniki prostovoljnih gasilskih društev kot tudi predstavnika Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah. Namestnik predsednika GZ Šmarje Ervin Perčič se je županu Misji zahvalil za zelo dobro sodelovanje ter povedal, da se bodo tudi v prihodnje trudili, da bodo svoje delo opravljali po najboljših močeh. Poudaril je še, da občina tudi s pravočasnostjo podpisa pogodb dokazuje, da se zaveda, kakšen pomen ima prostovoljno gasilstvo.

Prav tako so se županu za sodelovanje in podporo ter mnoge lepe besede, ki jih namenja njihovemu delu, zahvalili vsi predsedniki društev.

Vir in foto: Zdenka Ivačič, OKO