V Rogaški Slatini pričeli z deli na projektu Obnova parka ob paviljonu Tempelj

20. 1. 2016 16:13

paviljon_tempel_rogaskaZ Občine Rogaška Slatina so sporočili, da so pričeli z deli na projektu Obnova parka ob paviljonu Tempelj. V letih 2008-2011 je bil namreč v celoti prenovljen centralni Zdraviliški park, območje ob paviljonu Tempelj, med hoteloma Savo in Donatom ter stolpnico Medical centra, pa je ostalo dokaj neurejeno.

Ker gre za pomemben centralni del Zdraviliškega jedra in ker lastnik območja ni povzel aktivnosti za obnovo le-tega, je pobudo za preureditev prevzela Občina Rogaška Slatina. Prenovljena promenadna ureditev znotraj historičnega središča Rogaške Slatine naj bi bila na volj sprehajalcem do poletja 2016.

Potrebno je bilo usklajevanje Občine z Zavodom za varstvo kulturno dediščine
Občina je že naročila študije ureditve tega območja, ki jo je bilo potrebno uskladiti z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Celje in lastniki zemljišč oziroma hotelirji.  Pred dvema letoma so izdelali ustrezno projektno dokumentacijo, podlago za izbiro izvajalca in izvedbo projekta.

Prostor med  Templjem in Medical centrom  predvideva vzpostavitev  osrednje ploščadi kot reprezentančnega prostora, ki bo primeren tudi za različne prireditve.

Obnova zajema tudi zamenjavo tlaka, prestavitev kipa Borisa Kidriča, zasaditev zelenice in namestitev klopi
Obnova predvideva zamenjavo tlaka, ki bo v enaki izvedbi in strukturi, kot je že izveden v prenovljenem delu parka. Predvidena je prestavitev kipa Borisa Kidriča nekoliko v desno od sedanje lokacije, gledano  v smeri objekta Medical centra. Razmejitev predvidenega prostora na severu predstavlja pravokotna zelenica z zasaditvijo dreves in namestitvijo klopi.

Zamenjava tlakov je predvidena tudi na sprehajalni poti v smeri hotelov Zagreb in Sava z umestitvijo enorednega drevoreda na travnih zelenicah. Ob sprehajalni poti je predvidena zasaditev vrtnic in namestitev klopi.

Predvidena tudi nova povezovalna pot iz Zdraviliškega parka do Aninega dvora
Občina namerava zgraditi tudi novo povezovalno pot iz Zdraviliškega parka na novo zgrajeni pločnik za Medical centrom, ki v nadaljevanju vodi proti Aninemu dvoru. Nova pot  bo izvedena kot klančina, ki bo prijazna invalidom, kot tudi staršem z otroškimi vozički.

V letu 2015 so potekala dolgotrajna usklajevanja s potencialnimi sovlagatelji. Zaključek usklajevanj je bil podpis pogodbe, ki se je zgodil 6. 1. 2016, med Občino Rogaška Slatina, Hotelom Sava Rogaška d.o.o., podjetjem SLKI d.o.o. kot investitorji in izvajalcem GIC Gradnje d.o.o., ki je bil izbran na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik.

Dela končana do konca aprila 2016
Časovno bodo dela potekala od 18. 1. do 28. 4. 2016. Gradilo se bo po fazah, z namenom, da bo med gradnjo omogočen peš-dostop vsem uporabnikom zdravstvenih ali hotelskih uslug, ali pa uslug različnih storitvenih dejavnosti, ki so locirane na tem območju.

Vir: Občina Rogaška Slatina

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X