Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Semafor v Šmarju deluje, od novega leta občinski redarji tudi v Kozjem in Šmarju


semaforOd danes naprej v Šmarju pri Jelšah, na nevarnem prehodu za pešce v samem centru Šmarja, pri cerkvi in Šmarskem hramu, deluje nov semafor, ki so ga postavili v začetku novembra. Slednje pomeni, da je uporabno dovoljenje pridobljeno.

Od novega leta dalje pa bodo imele občine Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje skupni inšpektorat in redarstvo. V začetku meseca so župani omenjenih občin podpisali dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih. Sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva petih občin bo še naprej v Občini Rogaška Slatina. Dosedanjemu inšpektorju in redarju se bosta z novim letom pridružila še en inšpektor in redar.

Občinski inšpektorji bodo nadzirali upoštevanja občinskih pravil na področju cest, taks, komunalnih odpadkov, oglaševanja, vzdrževanja javnih in zelenih površin, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, pokopališke dejavnosti idr. V primeru kršitev bodo imeli pravico odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti, izdati odločbo o prekršku s predpisano globo ter predlagati pristojnemu organu sprejem določenih ukrepov.

Naloge in pristojnosti občinskih redarjev pa bodo nadziranje cestnega prometa v naseljih in na občinskih cestah ter parkiriščih, vzdrževali bodo javni red in mir ter varovali javno premoženje in naravno in kulturno dediščino.

godba-smarje-2015-polsi