Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Šmarčan Sebastijan Lorger prevzel Comshop: naš cilj je postati sinonim za kakovost na področju računalništva


comshop1Minuli teden je ljubljansko okrožno sodišče pričelo postopke za uvedbo poenostavljene prisilne poravnave nad družbo Comshop, katere prokurist je od letošnjega septembra Šmarčan Sebastijan Lorger. Leta 2003 ustanovljena družba, ki velja za enega največjih prodajalcev računalniške opreme pri nas, naj bi zaradi insolventnosti na sodišče vložila predlog za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave.

Comshop ima poleg spletne prodaje v Sloveniji deset poslovalnic in obvladuje približno 15-odstotni tržni delež. Na dan 30. junij 2015 je imelo podjetje po navedbah spletnega portala slotech 1,5 milijona sredstev in negativni kapital v višini 56.000 evrov.

V prvem letošnjem polletju je podjetje ustvarilo 3,29 milijona evrov prihodkov ter pri tem ustvarilo 217.000 evrov čiste izgube, denarni tok pa je znašal -106.000 evrov. Comshop ima 1,5 milijona evrov navadnih obveznosti, večinoma do dobaviteljev, ter 58.000 evrov prednostnih obveznosti (plač in prispevkov, na katere prisilna poravnava nima učinka).

Edini družbenik Comshopa je od letošnjega septembra družba Tabla d. o. o., ki je v stoodstotni lasti Sebastijana Lorgerja. Pred tem pa je podjetje obvladovala Avtotehna.

Sebastijan Lorger Foto: Jana Petkovšek Štakul
Sebastijan Lorger
Foto: Jana Petkovšek Štakul

Direktor Škrlep in prokurist Lorger predlagala poenostavljeno prisilno poravnavo
Direktor družbe Simon Škrlep in prokurist Sebastijan Lorger sta na sodišče vložila predlog za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave, upnikom pa predlagala 10-odstotno poplačilo terjatev v šestih mesecih po pravnomočni potrditvi predloga prisilne poravnave. Poenostavljena prisilna poravnava bo potrjena, če bo Comshop v štirih mesecih pridobil dovolj soglasij upnikov.

Poenostavljena prisilna poravnava (v nadaljevanju PPP) je relativno nov instrument, namenjen mikro družbam, malim družbam in samostojnim podjetnikom, ki ga je leta 2013 uvedla novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Bistvo uspešne PPP je, da se s predvideno večino upnikov doseže poravnavo oz. dogovor, s katerim sprejmejo predlagani model poplačila zapadlih terjatev (časovna razporeditev odplačila terjatev, npr. obročno odplačilo v naslednjih nekaj letih), lahko pa tudi o primernem zmanjšanju terjatev, kar bi bilo za podjetje še sprejemljiva opcija za nadaljnje poslovanje.

V Comshopu, kjer naj bi že več let imelo popolnoma zgrešen poslovni model, Sebastijan Lorger napoveduje prestrukturiranje podjetja, in sicer z zmanjšanjem števila zaposlenih, spremenil bi vodenje podjetja ter zaprl nekatere poslovalnice.

Prokurista družbe Comshop Sebastijana Lorgerja smo povprašali o njegovih načrtih s poenostavljeno prisilno poravnavo o viziji za nadaljnji razvoj podjetja.

Na kakšen način oz. po kakšni ceni je podjetje Tabla d.o.o. odkupilo Comshop od Avtotehne?

Način nakupa je bil normalen posel, saj je bivši lastnik družbe Comshop d.o.o. prodajal podjetje, informacija je bila razširjena v poslovnem svetu in so interesenti lahko sodelovali v procesu nakupa, moje podjetje pa je na koncu ta nakup realiziralo. Cena nakupa je poslovna skrivnost.

Kdo so glavni upniki Comshopa in kakšni so obeti, da se več kot polovica upnikov oz. upniki z najmanj 60 odstotkov terjatev, strinja s prisilno poravnavo?

Glavni upniki so javno vidni v dokumentih poenostavljene prisilne poravnave, ki so objavljeni na portalu Ajpes. So pa predvsem dobavitelji artiklov, ki jih prodaja družba Comshop d.o.o., njemodajalci poslovnih prostorov, ter dobavitelji storitev. V glavnem vsi ki so poslovno sodelovali z družbo Comshop d.o.o.

Obeti so dobri oz pozitivni, saj je vsem v interesu ohranitev obstoja in nadaljnjega razvoja družbe.

Kaj bo s podjetjem, če do prisilne poravnave ne bo prišlo?

Če do poenostavljene prisilne poravnave ne bo prišlo, bo družba najverjetneje morala v stečaj.

Kakšna je vaša vizija prestrukturiranja in nadaljnjega delovanja podjetja Comshop?

Vizija družbe Comshop je postati največji specialist na področju maloprodaje računalniške opreme z dodatki zabavne elektronike. Naš cilj je doseči prepoznavnost blagovne znamke Comshop do te mere, da postanemo sinonim za kakovost v svetu prodaje računalnikov in dodatkov, računalniških iger, servisne storitve ter svetovanja in strokovne podpore na področju računalništva. Ime družbe Comshop morajo kupci prepoznavno povezati s tem, da točno vedo, kaj je Comshop, kje se nahaja in kakšna ponudba in celostna storitev se pričakuje.

Zmanjšali smo stroške poslovanja, zaprli nekatere trgovine, spremenili način dela in notranje procese. Na kratko, racionalizirali in reorganizirali smo vse procese v družbi in s tem vzpostavili vzdržen finančni model poslovanja. Ohraniti želimo čimveč delovnih mest, ki jih poslovanje še lahko prenese.

Ko bomo stabilizirali podjetje v samih temeljih, se bomo najverjetneje nazaj razširili v regije in kraje kjer smo že bili prisotni in še v nove.

eH

kk-rogaska-polsi-klik