Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Na Belem bodo gradili pločnik, do pomladi dokončana kolesarska steza proti Podčetrtku


kolesarska stezaŽe konec tega tedna bodo na Občini Šmarje pri Jelšah podpisali pogodbi, ki bosta prinesli težko pričakovani pridobitvi na področju cestne infrastrukture. Na Belem bodo dobili pločnik, med Dolami in Pristavo pa kolesarsko stezo.

S pločnikom na Belem do večje varnosti pešcev
Že konec tega meseca bodo na podlagi projektne dokumentacije iz leta 2012 pričeli z izgradnjo pločnika na Belem. Pločnik bo seveda pripomogel k bistveno večji prometni varnosti pešcev in kolesarjev na tem odseku. Občina Šmarje pri Jelšah bo investicijo pokrila iz lastnega proračuna, v teku pa so tudi dogovori za sofinanciranje s strani Direkcije za infrastrukturo Republike Slovenije, glede na to, da bo pločnik potekal ob državni glavni cesti.

Investicija, vredna 225.273,76 €, obsega izgradnjo pločnika v dolžini 398 m in meteorne kanalizacije v dolžini 317 m. V okviru investicije sta predvidena dva prehoda za pešce, obnovljeni  avtobusni postajališči ter zgrajen premostitveni objekt preko Preloškega potoka.

Projekt predvideva še združitev dveh obstoječih lokalnih cest, tako da se bosta v enem cestnem priključku priključila na glavno državno cesto.

Dela se bodo pričela konec meseca oktobra letošnjega leta in bodo zaključena do maja 2016.

Izgradnja manjkajočega dela kolesarske steze na odseku Dol-Pristava
Istočasno kot izgradnja pločnika pa se bodo pričela tudi dela za izgradnjo manjkajočega dela kolesarske steze med Belim in Pristavo, v dolžini 1215 m. Steza bo potekala od odcepa za Zibiko v Spodnjem Mestinju do meje z Občino Podčetrtek. Zaradi ohranjanja dostopa lastnikov zemljišč ob kolesarski stezi, bo le-ta služila tudi za občasni promet kmetijske mehanizacije.

Po končani izgradnji tega dela kolesarske steze bo vzpostavljena kolesarska povezava med Šmarjem pri Jelšah, Podčetrtkom in Rogaško Slatino. Projekt, vreden 186.020,52 € (investicijo bo Občina v celoti pokrila iz lastnega proračuna), obsega izgradnjo kolesarske steze v dolžini 1215 m, končan naj bi bil do maja 2016.

Vir: Občina Šmarje pri Jelšah