Kanalizacija tudi v Stopčah in delu Pešnice ter Nove vasi

26. 10. 2015 10:58

kanalizacija stopce

V Stopčah pri Grobelnem je bilo v petek veselo, saj sta Občina Šentjur in Krajevna skupnost Grobelno namenu predali dve zelo pomembni pridobitvi za ta kraj in celotno krajevno skupnost, in sicer novo kanalizacijsko omrežje, ki je prebivalce povezalo s Centralno čistilno napravo Šentjur in moderniziran odsek nekategorizirane ceste LC-proti Drovenik.

V okviru projekta Dograditev kanalizacijskega omrežja na Čistilno napravo Šentjur – 3, so zgradili kanalizacijske infrastrukture na območju naselja Stopče, kakor tudi v šentjurskem mestnem predelu Pešnica in v Novi vasi v KS Šentjur – Rifnik.

Občina Šentjur se je s to investicijo prijavila na znameniti “polnočni” osmi Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015 in bila na razpisu uspešna, saj si je pridobila sofinanciranje investicije v višini 85% upravičenih stroškov, to je 674.725,00 EUR, preostali del stroškov je zagotovila Občina Šentjur iz proračuna.  Celotna vrednost investicije je znašala 801.989,00 EUR.

Osnovni namen investicije je bil vzpostavitev celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na področju aglomeracij Stopče, Nova vas, Pešnica v Občini Šentjur in s tem varovanje in zaščita voda in vodotokov povodja Savinje z učinkovitim čiščenjem odpadnih voda in varovanje, zaščita ter ohranitev naravnega okolja kot možnosti za razvoj turizma.

To je bilo doseženo z izgradnjo manjkajoče sekundarne fekalne kanalizacije iz naštetih naselij. S tem investicijskim posegom je investitor zagotovil ločeno odvajanje fekalnih odpadnih voda  v skladu z regionalnimi in občinskimi razvojnimi akti, kakor tudi državno in evropsko okoljsko regulativo.

Neposredni cilj investicije je bila izgradnja sekundarnih fekalnih kanalov s pripadajočimi objekti v naselju Stopče s priključkom na primarni kanal, izgradnja sekundarnih fekalnih kanalov s pripadajočimi objekti na območju Pešnica s priključitvijo na primarni kanal ter izgradnja meteorne kanalizacije, priključitev obstoječe kanalizacije na vzhodnem in južnem delu Nove vasi na že zgrajeni primarni kanal.

Skupaj je zgrajeno 2.294 m fekalnih kanalov različnih dimenzij, priključni objekti in 217 m meteornih kanalov.

V roku dveh let po zaključku investicije bo na CČN Šentjur na novo priključenih 395 prebivalcev oz. populacijskih enot iz 126 objektov (priključkov) v 3 aglomeracijah.

odprtje stopce 2015Obenem so v stopčah odprli prenovljen odsek ceste, ki jo je KS Grobelno prijavila za občinski razpis za sofinanciranje prenove občinskih cest, pri čemer gre za tripartitni sistem, v katerem krajevna skupnosti in krajani financirajo pripravo podlage želenega in na razpis prijavljenega odseka cest, občina pa  prispeva sredstva za asfaltiranje. Iz tega naslova je bilo v KS Grobelno v letošnjem letu moderniziranih 400 metrov nekategorizirane ceste v naselju Stopče, odsek Stopče–Drovenik, v skupni vrednosti nekaj manj kot 32 tisoč evrov. Prvi pa so se s starimi kolesi po odprti cesti peljali kolesarji kolesarske sekcije Kluba starodobnikov Večno mladi Šentjur. V programu pa so sodelovali tudi člani Pihalnega orkestra Šentjur.

polsi-tajfun-aba-klik

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
155 queries in 0,558 seconds.