Izboljšana oskrba s pitno vodo: v Rogaški 14 kilometrov novega vodovoda (foto in video)

26. 5. 2015 7:48

oskrba_z_vodo_rogaska_1V četrtek, 21. maja, je pri črpališču ob Calski gorci v Cerovcu pod Bočem potekala slovesnost ob končanju projekta “Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle”. Večmilijonska pridobitev je sad uspešnega sodelovanja med občinami na območju razvojnega partnerstva Obsotelje in Kozjansko, občinami Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje. Slovesnosti ob odprtju so se poleg župana občine Rogaška Slatina mag. Branka Kidriča udeležili še županja občine Kozje Milenca Krajnc, župan občine Podčetrtek Peter Misja, župan občine Rogatec Martin Mikolič in direktor OKP Rogaška Slatina mag. Bojan Pirš, opravičil pa se je župan občine Šmarje pri Jelšah Stanko Šket.

Vse od leta 2009 je potekala priprava potrebne dokumentacije ter usklajevanja in prilagajanje zahtevam okoljskega ministrstva. Decembra 2013 so bile sklenjene izvajalske pogodbe, aprila 2014 pa še pogodbe o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada in državnega proračuna. Za izvedbeni del projekta je tako preostalo manj kot leto dni, zato je po besedah župana občine Rogaška Slatina Branka Kidriča pravočasen zaključek del po zaslugi izvajalcev in ostalih udeleženih na projektu možno označiti kot svojevrsten podvig.

oskrba_z_vodo_rogaska_2

 

Na območju občine Rogaška Slatina, kjer je odprtje potekalo, je bilo zamenjanih 11,9 km starih, salonitnih vodovodnih cevi in zgrajenih 2,3 km novega vodovoda v naselju Zgornje Sečovo, pri čemer je predhodno bilo potrebno sanirati še večje plazišče. Župan je v nagovoru izpostavil, da je na območju novega vodovoda bil zgrajen tudi vodohran kapacitete 30 m³ , v naselju Cerovec pod Bočem pa še črpališče zmogljivosti 2,8 l/s . Z dodatnimi količinami vode je možna nadaljnja širitev omrežja in oskrba višinskih območij s pitno vodo, kar tudi v prihodnje omogoča enakomeren razvoj občine.

Čeprav je osnovni namen projekta izboljšati oskrbo s pitno vodo, pa so bili sočasno z zamenjavo cevi obnovljeni tudi številni odseki lokalnih cest in javnih poti, v trasi katerih poteka vodovod. Vrednost projekta na območju Občine Rogaška Slatina znaša 4.940.000 evrov z DDV. Glavnina sredstev v višini 3.390.000 evrov je zagotovljena iz Kohezijskega sklada EU in iz državnega proračuna, razlika v višini 660.000 evrov pa iz lastnih virov občine. V vseh aktivnostih projekta je pomembno vlogo odigralo javno podjetje OKP Rogaška Slatina, ki bo z zgrajeno infrastrukturo upravljala tudi po zaključku projekta.

oskrba_z_vodo_rogaska_3

Zgodovinski, kar 15 milijonov evrov vreden evropski projekt, je občinam Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje prinesel več kot 66 kilometrov obnovljenega in dograjenega vodovoda, ki bo med drugim tudi pomembno zmanjšal vodne izgube. Več kot 18.000 prebivalcem je omogočil boljši dostop do kakovostnejše pitne vode, približno 700 oseb pa je nasploh prvič dobilo možnost priključitve na javni vodovod, s katerim upravlja Javno komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina.

Otvoritveno slovesnost, ki jo je vodila Alenka Vodušek, so popestrili glasbeniki Glasbene šole Simona Plemenitaša in folklorna skupina iz Rogaške Slatine.

Pred kamero smo povabili župana občine Rogaška Slatina Branka Kidriča, ki nam je zaupal nekaj podrobnosti v zvezi s pridobitvijo. V galeriji fotografij pa si lahko ogledate utrinke s prireditve.

Fotogalerija:

eH

pegazove-polsi-klik

Oznake: , , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
151 queries in 2,382 seconds.