Podpisana pogodba za obnovo Večnamenskega doma Lesično – pričetek del že v naslednjem tednu

10. 2. 2015 12:37

vecnamenski_dom_lesicno_1Občina Kozje je s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbo o odobritvi nepovratnih sredstev za projekt Večnamenski dom Lesično v višini 97.558,01 EUR. Celotna vrednost projekta je ocenjena na dobrih 219 tisoč EUR, razliko pa je občina zagotovila v lastnem proračunu za leto 2015.

Na javnem razpisu za izbor izvajalca gradbenih del je bil izbran najugodnejši ponudnik podjetje Mollier d.o.o. Celje, ki ga zastopa direktor Roman Šumak.

Županja Občine Kozje in direktor podjetja Millier d.o.o. Celje sta 9. 2. 2015 podpisala gradbeno pogodbo v višini 156.762,80€ z vključenim 22% DDV. Isti dan je bila izvedena tudi uvedba izvajalca v delu, kjer je občina izvajalcu predala vso potrebno projektno in pogodbeno dokumentacijo ter mu predstavila objekt in predmet pogodbenih del. Izvajalec del namerava v ponedeljek, 16. 2. 2015, pričeti izvajati pogodbene obveznosti, pripravljalna dela (izvedba izmer za naročilo stavbnega pohištva, točnih izmer fasade in strehe, nabava opreme in strojnih inštalacij z novo pečjo in radiatorji). V skladu z veljavnim terminskim načrtom bodo dela potekala v obdobju med 16. 2. 2015 in 15. 5. 2015.

Županja občine Kozje in izvajalec del sta si po podpisu pogodbe segla v roki.
Županja občine Kozje in izvajalec del sta si po podpisu pogodbe segla v roki.

V okviru projekta Večnamenski dom Lesično bo izvajalec izvedel investicijsko vzdrževalna dela: zamenjavo dotrajane strešne kritine in izvedbo pripadajočih krovsko kleparskih del s strelovodom, zamenjavo dotrajanih oken in vrat, izdelavo energetsko učinkovite toplotne fasade, temeljito obnovo kotlovnico z novo pečjo in cisterno ter novimi radiatorji, obnovo stopnišče in nabavo nove manjše kuhinje. Vsa ta dela se bodo izvajala samo v delu objektu, ki je opredeljen kot večnamenski dom, ne pa tudi v delu, kjer so stanovanja, pošta in telefonska centrala. Ta del objekta ni predmet te investicije.

Občina Kozje obvešča vse uporabnike objekta Večnamenski dom Lesično, da bodo knjižnica, KS Lesično, gasilci, mladi, frizerski salon in bife, obratovali nemoteno po njihovem veljavnem delovnem času. Obiskovalce in uporabnike objekta pozivajo, naj bodo pri vstopu in uporabi objekta pazljivi, saj se izvajajo obnovitvena dela in naj ne parkirajo svojih motornih vozil pred večnamenskim domom, temveč na ostalih prostih parkirnih površinah v bližini.

Besedilo in fofo: Daniel Čoklc

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
152 queries in 1,636 seconds.