Zaključujeta se projekta “Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle” (video)

16. 12. 2014 17:46

oskrba_s_pitno_vodo_v_porecju_sotle_1Konec minulega tedna je prostorih Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah potekala novinarska konferenca ob zaključku operacije Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle. Osnovni namen operacije je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko zagotavljanja kakovostne pitne vode na tem območju. Zajemala je dva projekta, ki vsak zase predstavljata samostojen sistem oskrbe s pitno vodo. Končna vrednost Projekta št. 1, s katerim se je urejala vodovodna infrastruktura na območjih občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, bo znašala nekaj manj kot 15 mio EUR, Projekta št. 2, ki zajema območje občine Šentjur, pa dobrih 3,2 mio EUR.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja  v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Oskrba s pitno vodo«. Pripadajočo nacionalno udeležbo zagotavlja državni proračun, razliko potrebnih sredstev pa proračuni vključenih občin. Z izvedbo operacije bo izboljšana vodooskrba z zagotovljenim monitoringom za 32.133 že prej priključenih uporabnikov in vzpostavljena oskrba z varno in kvalitetno pitno vodo za  1.115  novih uporabnikov.

V okviru operacije se je po izdelani projektni dokumentaciji izvedla hidravlična izboljšava z dogradnjo nekaterih delov vodovodov in povezanih objektov na obstoječem vodovodnem omrežju v posameznih podsistemih, ki po zaključku projekta omogočajo učinkovitejše razdeljevanje razpoložljivih vodnih količin iz različnih virov oskrbe ter nemoteno oskrbovanje tudi v primerih izpada posameznega vodovodnega vira ali dela sistema zaradi okvare. Izgrajen je bil vodovodni sistem v skupni dolžini 88,63 km, od tega 66,23 v okviru projekta št. 1 in 22,40 km v okviru projekta št. 2. Sistema v skladu z izdelanimi strokovnimi rešitvami hidravlične izboljšave zajemata elemente vodovoda, kot so  cevovodi ustreznih dimenzij, vodohrane, črpališča, razbremenilnike, klorirno postajo in potrebno opremo.

Na novinarski konferenci ob zaključki operacije so bili prisotni nekdanji župan občine Šmarke pri Jelšah ter župani in županja ostalih občin, vključenih v operacijo.
Na novinarski konferenci ob zaključki operacije so bili prisotni nekdanji župan občine Šmarke pri Jelšah ter županja in župani ostalih občin, vključenih v operacijo.

Po zaključku obeh projektov zgrajeno vodovodno infrastrukturo prevzemata v upravljanje izvajalca javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo, podjetji OKP Rogaška Slatina d.o.o. za območje občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah ter JKP Šentjur d.o.o. za območje občine Šentjur.

Na novinarski konferenci, ki so se je udeležili župani občin, v katerih sta projekta potekala, sta nekdanji župan občine Šmarje pri Jelšah Jože Čakš in župan občine Šentjur mag. Marko Diaci poudarila pomembnost izvedbe projekta, saj bo ta imel neposreden vpliv in učinke na kakovost pitne vode in zdravje ljudi ter celovit razvoj regije. Prav tako sta poudarila zadovoljstvo, da se projekt zaključuje v previdnih rokih, saj se s tem zagotavlja pomemben del sofinanciranja projekta z evropskimi in državnimi sredstvi. Njunima izjavama ter izjavi koordinatorja 1. Projekta Petra Planinška, lahko prisluhnete v spodnjih video posnetkih.

Projekt št. 1 (območja občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah): hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah je zajemal hidravlično izboljšavo in dogradnjo na območju zgoraj naštetih občin. Z izvedbo je sedaj zagotovljena ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo, izboljšana javna oskrba s pitno vodo ter s tem zagotovljena boljša in varnejša oskrba s pitno vodo za 18.228 prebivalcev in povečanje števila z vodo oskrbovanih prebivalcev za 700. Končna vrednost Projekta št. 1 bo znašala nekaj manj kot 15 mio EUR (celotni stroški projekta od l. 2009 do konca projekta, z DDV). Župan Čakš je poudaril, da so kljub nepredvidenim okoliščinam, ki jih je povzročilo vreme (žled in dež, plaz Sečovo), uspeli projekt zaključiti pod pragom stroškov, načrtovanih v letu 2012, saj je bilo za projekt načrtovanih skoraj 16,7 mio EUR.

oskrba_s_pitno_vodo_v_porecju_sotle_3

Projekt št. 2 (območje občine Šentjur): hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občini Šentjur je zajemal hidravlično izboljšavo in dogradnjo vodovodnega sistema na območju občine Šentjur. Z izvedbo projekta je zagotovljena ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo, izboljšava javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotovljena boljša in varnejša oskrba s pitno vodo za 13.905 prebivalcev in povečanje števila z vodo oskrbovanih prebivalcev za 415. Končna vrednost Projekta št. 2 bo znašala dobrih 3,2 mio EUR (celotni stroški projekta z DDV).

Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov za Projekt št. 1 znaša 87,77 odstotkov in za Projekt št. 2 86,35 odstotkov. Upravičene stroške predstavljajo stroški gradnje, strokovnega nadzora in obveščanja javnosti. Sofinancerska sredstva so v deležu 85 odstotkov sredstva Evropske unije, Kohezijskega sklada in v deležu 15 odstotkov sredstva Republike Slovenije (Ministrstva za okolje in prostor).

Vir: Občina Šmarje pri Jelšah

Pripravil: eH

S KOZJANSKO.INFO NA KONCERT BIG BANDA ŠMARJE PRI JELŠAH PO POLOVIČNI CENI

Tradicija tudi je, da Kozjansko.info svojim zvestim obiskovalcem omogoča cenejše in brezplačne oglede številnih glasbeno-kulturno-zabavnih dogodkov.

Na naši strani z ugodnimi ponudbami Polovička.si tudi tokrat ponujamo 30 vstopnic za koncert Big Banda Šmarje po polovični ceni.

Pol cenejše vstopnice naročite tukaj:

polsi-pihalni-klik

Oznake: , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X