Prosta delovna mesta Klikni tukaj za aktualne zaposlitvene oglase

Na seji OS Občine Šmarje p. J. obravnavali predloga proračuna in imenovali novega podžupana (video)


2_seja_os_obcine_smarje_pri_jelsah_1Minuli konec tedna je v sejni sobi šmarske občine potekala 2. redna seja OS Občine Šmarje pri Jelšah. Osrednja tema druge seje je bil prva obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015, ob tem pa tudi imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Šmarje pri Jelšah, imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah ter predlog sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Šmarje pri Jelšah.

Predlog Odloka o proračunu za leto 2015 je predstavila Zlatka Pilko, nova v. d. direktorice občinske uprave. . V kar dve in pol urni predstavitvi proračuna za prihodnje leto so bile med drugim predstavljene investicije in načrti za prihodnje leto, seveda pa je poudarek bil na višini proračuna za leto 2015. Skupni prihodki proračuna za leto 2015 znašajo 12.603.206 evrov (za leto 2014 16.669.901 evrov), skupni odhodki proračuna pa 10.248.050 evrov (za leto 2014 13.530.146 evrov). Glede razvoja bodo v letu 2015 popolnoma odvisni od drugih investicij.

Na seji so predstavili tudi investicijske projekte, ki so vezani na realizacijo prodaje premoženja (že v predvolilnem času je bila prioriteta prodaja Jelšingrada):

1. Kolesarska steza Dol-meja z občino Podčetrtek v vrednosti 306.000 evrov

2. Pločnik Kolodvorska ulica Šmarje v vrednosti 78.000 evrov

3. Pločnik Belo v vrednosti 100.000 evrov

4. Povezovalna cesta Gallusova – Poljana v vrednosti 123.800 evrov.

Navedene projekte bodo po besedah Zlatke Pilko in župana Stanka Šketa lahko začeli izvajati le, če bodo uspeli prodati premoženje vsaj v vrednosti višine teh projektov.

2_seja_os_obcine_smarje_pri_jelsah_2

Zlatka Pilko nam je več o investicijah in proračunu zaupala pred kamero in ji lahko prisluhnete v spodnjem video posnetku:

Na 2. redni sejo OS Občine Šmarje pri Jelšah so med drugim sprejeli vse točke dnevnega reda (imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Šmarje pri Jelšah, imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah ter predlog sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Šmarje pri Jelšah).

Na seji je bil predstavljen novi podžupan občine Šmarje pri Jelšah, mandat je župan zaupal Davidu Stupici. O morebitnem drugem kandidatu se bo Šket odločil v prihodnjih mesecih. Tudi novega šmarskega podžupana smo povabili pred kamero. O svojem poslanstvu in načrtih nam je zaupal tole:

O bistvenih projektih v letu 2015, novem podžupanu in morebitnem drugem podžupanu ter morebitnih spremembah v občinski upravi pa je pred kamero spregovoril tudi župan občine Šmarje pri Jelšah Stanko Šket:

Ob koncu seje se svetniki izpostavili številne pobude in vprašanja o cestah (cesta prosti Šentjurju od Slivniškega jezera – Žaberl), pešpoti na Svetem Štefanu, ureditve potoka v Šmarju pri Jelšah in skrb za protipoplavno varnost (Kidrič), cesta Mestinje-Lemberg-Sladka Gora (Močnik), turizmu, obnovi gasilskih domov (Strašek), končanju kalvarije na sv. Rok – dokončanje prenove 11. kapele (Čakš), pločniku Mestinje-Stranje (Orač) ter ostalih investicijah.

Podrobnosti in točke dnevnega reda 2. redne seje OS Občine Šmarje pri Jelšah si lahko ogledate na tej povezavi (klik!).

eH