19. 11.: Izpod Bohorja

19. 11. 2014 4:46

V Kozjem je dobrih 100 let star grad, dvonadstropno poslopje z obsežnimi notranjimi prostori, ki komaj čakajo, da pridejo do koristne uporabe. Že prve mesece po osvoboditvi si je Kozje prizadevalo, da bi dobilo nižjo gimnazijo.

Predlagalo je prezidavo gradu, toda prosvetna oblast je predlog odklonila, ker stavba ni ustrezala in hi bila tudi prezidava v šolske prostore predraga.
Tudi najnovejši načrti, da bi se grad v zvezi s tujskim prometom preuredil v hotel, so zvodeneli. Pred kratkim so si grad ogledali strokovnjaki okraja Celje in ugotovili, da je prav primeren za tekstilno industrijo. Okraj bo že s 1. decembrom nastanil v gradu zarodek tekstilne industrije, kjer bo zaposlenih 60 ljudi, predvsem ženske, v dveh letih bo pa obrat narasel na 300 delovnih moči. Tako bo kozjanski grad, ki je bil zgrajen v vse druge namene, sprejel naše delovne ljudi, ki bodo tu zase in za svoje družine prejemali delo, zaslužek in kruh in bodo s svojim delom prispevali svoj delež tudi naši skupnosti.

Mnogo je bilo že po osvoboditvi storjenega za gospodarski in kulturni dvig nekdanjega pragozda, z industrijo so se pa na stežaj odprla vrata v lepšo bodočnost Kozjanskega.

Obnova domačij bo kmalu končana, gozdovi v tem kotu so osiroteli, zato so tudi žagi v Kozjem napovedali preosnovo, da ne bo rezala le les, temveč proizvajala pri majhni potrošnji lesa razne praktične izdelke. S povečanim obratom se bo pomnožilo tudi število zaposlenih.

Savinjski vestnik, 19. 11. 1954

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X