Srečanje Stanka Šketa z gospodarstveniki

19. 9. 2014 13:02

V čertek, 18.9.  je v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah potekala okrogla miza na temo gospodarstva. Okroglo mizo so pripravili Stanko Šket – kandidat za župana občine Šmarje pri Jelšah in kandidati za občinske svetnike iz Liste Stanka Šketa. Povabili so  gospodarstvenike in podjetnike iz občine, srečanje pa naslovili “Vzpodbujamo dialog”.

(fotografije je posnela Marija Šilec)

Namen okrogle mize je bil, da se  gospodarstvenikom in  samostojnim podjetnikom predstavijo  kandidat za župana Stanko Šket ter kandidati za občinski svet iz Liste Stanka Šketa, da izmenjajo stališča in mnenja o tem, kakšni so pogledi na razvoj občine, kaj menijo o njenih možnostih in kje vidijo rešitve  in priložnosti sodelovanja z lokalno skupnostjo in kakšno pomoč  pričakujejo od občine pri svojem delovanju. Pri tovrstnem srečanju je pomembna izmenjava mnenj in krepitev stikov.

 

V uvodu se je David Stupica predstavil  kandidate iz  Liste Stanka Šketa  v vseh volilnih enotah, ki podpirajo Stanka Šketa za župana občine in kandidirajo na volitvah za občinski svet. Sledil je nagovor Stanka Šketa. Predstavil je  svoj vidik spodbujanja gospodarstva v občini Šmarje pri Jelšah in pozval podjetnike, da podajo svoje videnje in predloge ter potrebne spremembe na lokalnem nivoju v zvezi z razvojem gospodarstva.

Na okrogli mizi  so bili izpostavljeni naslednji predlogi in pobude:

·         stalna in hitra podpora župana pri  razreševanju birokratskih ovir pri gradnji gospodarskih objektov;

·         Občina mora ustvariti pogoje za start-up podjetja oz. za podjetnike začetnike;

·         pričakujejo večjo  učinkovitost in produktivnost delavcev v občinski upravi;

·         izgradnja Šmarske obvoznice – večja vključitev občine pri reševanju in pospešitvi projekta, ki je zastal. Maksimalna aktivnost in angažiranost župana in  pristojnih delavcev občinske uprave glede prometne infrastrukture – krožišča, pločniki…

·         prometna pretočnost skozi občino Šmarje pri Jelšah in slaba cestna infrastruktura. Glavni problem je slaba in preobremenjena regionalna državna cesta od Grobelnega do meje s Hrvaško. Župan naj večkrat obišče ustrezne institucije v  državi  in terja rešitev tega dolgoletnega perečega problema našega območja. Pri tem je potrebno večje sodelovanje županov s sosednjimi občinami, saj gre za velik skupni problem celotnega območja;

·         pospeševanje in pomoč pri razvoju   kmetijstva.  Slovenija uvozi ogromno sadja in zelenjave, ki bi lahko pridelali sami in prodali na domačem območju;

·         turizem – nujna usmeritev in pomoč pri promociji. Ustvariti nekaj unikatnega oz. spromovirati obstoječe, kar bo v kraj privabilo turiste. Turizem mora postati pomembna gospodarska panoga, ki bo prinašala tudi zaslužek in nova delovna mesta;

·         bolj intenzivno pridobivanje evropskih sredstev za  izgradnjo  industrijskih con in ostalih razvojnih projektov občine. Preprečevanje špekulativnih  nakupov  in prodaje zemljišč.  

 

Udeleženci okrogle mize so bili enotni, da  so tovrstna srečanja koristna in   nujna.  S takim načinom dela je potrebno nadaljevati  in k sodelovanju pritegniti čim več podjetnikov.   Podjetniki so izrazili željo,  da  izvoljeni  župan s sodelavci  večkrat obišče podjetja in se seznani z njihovim delom in  problemi s katerimi se srečujejo.  

 

Foto: Marija Šilec

*promocijska novica

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X