4. 9.: Tudi v Mestinju imajo vodovod

4. 9. 2014 4:47

Da bi v Mestinju dobili vodovod – to je bila že stara želja vseh domačinov. 160 ljudi, ki so zaposleni v lesnoindustrijskem podjetju »Bohor« obrat Mestinje, je bilo brez pitne vode. Ravno tako pa ni bilo vode tudi v trgovini in gostilnah v Mestinju.
Stvar se je premaknila z mrtve točke pred tremi leti, ko so se dogovorili, da bodo pri gradnji vodovoda sodelovali razen ljudi še železnica (za postaji Mestinje in Stranje), LIP »Bohor«, Kmetijska zadruga Šmarje (za obrat Sad-sok, ki naj bi se preselil v Mestinje), vodna skupnost Obsotelja (sedaj vodna skupnost Savinja Celje) ter občinska skupščina.
Z deli so pričeli lansko leto, ko so dokončali rezervoar na Vrhu nad Mestinjem. Rezervoar ima prostornino 65 kubičnih metrov; pri njegovi gradnji pa so morali skopati več kot 100 kubičnih metrov zemlje in kamenja. Letos pa so nadaljevali z deli, tako da bo v soboto otvoritev. Samo glavni vod je dolg preko 4.300 metrov.
Med njegovo gradnjo so morali izkopati več kot 4 000 kubičnih metrov zemlje in kamenja.
Domačini so prispevali za gradnjo vodovoda v delu in denarju okrog 5 milijonov dinarjev, vsak po svoji gospodarski moči. Razen tega pa si bo moral še vsak sam zgraditi priključek od glavnega voda (ponekod tudi do 150 metrov). Celotna investicija za vodovod znaša okrog 20 milijonov dinarjev (cena časopisa 20 din, op.).

Celjski tednik, 4. 9. 1964
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X