10. 4.: Bitka za vsako poglavje

11. 4. 2014 5:09

Po večtedenski razpravi med občani je v torek skupščina občine Šmarje pri Jelšah sprejela svoj statut. Na ločenih sejah sta oba zbora še vse dopoldne živahno razpravljala o posameznih poglavjih statutarnega predloga, da že dolgo ne pomnijo take razprave. Odborniki so dopolnili določila o odnosu do zasebne obrti, podkrepili potrebo po razvoju terciarnih dejavnosti, se zavzeli za boljše obveščanje in večje obveznosti občine do pravilnega obveščanja občanov, zlasti še načinov tega, terjali pospeševanje mlečnih šolskih kuhinj.

Tu se zbora na ločenih sejah celo nista mogla zediniti za formulacijo, t a ko da je skupščina morala imenovati posebno komisijo, ki je poiskala sporazumno rešitev. Odborniki so razpravljali še o samoprispevku občanov ter o pristojnostih krajevnih skupnosti. Zavzeli so se za to, da bi nad komunalnimi opravili, ki se vršijo na posameznih območjih, krajevne skupnosti imele poseben nadzor in pristojnost, s čimer bi prispevale k hitrejšemu izvajanju del, pa tudi boljšemu izkoriščanju sredstev. Člani skupščine so terjali še, d a se vnese v statut vprašanje reelekcije občinskega tajnika ter vseh načelnikov odnosno vodilnih ljudi v občinski upravi. Sele po dolgi obravnavi so predlog občinskega statuta sprejeli s sklepom, da se razmnoži v zadostnem številu, kjer bo pri rokah vsakemu občanu. Obenem so izrekli še priznanje komisiji, ki je osnutek statuta skrbno pripravila in tudi proučila vse pripombe občanov. Nato so potrdili še statute osnovnih šol, ki so jih pred k r a t k im predložile delovne skupnosti šmarskih osnovnih šol. Posebno komisijo so pooblastili, da p r e gleda še pravilnike o delitvi dohodkov o delovnih razmerjih in osebnem dohodku v šolah ter poda ustrezne pripombe. Na prihodnji seji, ki bo kmalu, bodo obravnavali statute gospodarskih organizacij, problematiko štipendiranja in razmere šmarskega kmetijstva.

Celjski tednik, 10. 4. 1964
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X